dinsdag 29 mei 2012

Zakka inspiration

I promissed to show you more zakka projects. Here we go:
Ik had beloofd, meer zakka projecten te laten zien. Hier zijn ze dan:

 Project 9 - the messenger bag. I changed this bag in size and pattern to the flap, so that it would suit me. I am already using it (o:

Project 9 - de messenger tas. Ik heb de grootte en het patroon van de flap veranderd, zodat de tas ook echt bij me past. Hij is zelfs al in gebruik - en zowaar door mezelf (o:The way the flap was attached. The first time I did it and I like it!
Zo werd de flap bevestigd. De eerste keer en ook nog vrij eenvoudig. 


I had two small orders for an iPad cover. And since I love the combination of linen with cotton, I decided to use that. The left one is for the husband of a friend of mine. The right one for a lady who wanted purple and butterflies in it.

Ik had twee kleine opdrachten een iPad hoes. En aangezien ik de combinatie linnen en katoen erg mooi vind, heb ik dat dan ook maar gebruikt. De linker hoes is voor de man van een vriendin van mij, de rechter voor een mevrouw die zowel vlinders als paars in de hoes wilde. 
De onderste rand zijn vakjes over de gehele lengte.


 I couldn't help myself to make an iPhone cover.
Ik moest er gewoon een iPhone hoes bij maken.


Zakka project 7 - mug rug. I even did a bit of machine quilting. Just a tiny bit.
Zakka project 7 - mug rug. Ik heb zelfs een heel klein beetje op de machine gequilt...


Taking my walks with Bibi in the morning on warm days, I don't have pockets to put in my keys and small treats for Bibi. So, I decided to design a small bag to take with me. There is also a pocket for my iPhone (o:

Wanneer ik met Bibi ga wandelen op warmen dagen, heb ik geen vest of jas met zakken om mijn sleutels en snoepjes voor Bibi in te doen. Dus, heb ik maar een klein tasje ontworpen, die kleins kan opbergen. M'n iPhone heeft ook nog een plekje.


 Three pockets.
Drie zakjes.


Being inspired by linen and cotton, I also made this little traveling pouch. I really like the result. You can find the tutorial to the pouch here.

Door de inspiratie van linnen en katoen, heb ik ook dit kleine reistasje gemaakt. Ik vind het echt heel schattig. Het patroon kun je hier vinden. 


The back
De achterkant
"The greater the difficulty, the more the glory in surmounting it."
- Epicurus


zondag 27 mei 2012

2 weeks laterI have been working on my eigth Zakka project this week. I wasn't sure that I would finish it, but see here, it is done (o: The original pattern is much bigger, but I wanted a small quilt for the hall. And here it is.

Deze week heb ik aan mijn achste Zakka project gewerkt. Ik had niet gedacht, dat ik hem af zou krijgen, maar zie hier (o: Het originele patroon is veel groter, maar ik had een quiltje voor de gang nodig. Hangt al heel leuk (o:
I stitched a different color around each block group. Really like it. And, I have discovered once again, that I just love working with Essex Linen Natural. So nice in combination with cotton prints!

Om iedere groep blokjes heb ik een andere kleur gestitcht. Vind ik echt heel mooi. En, ik ben opnieuw erachter gekomen, dat ik heel graag met Essex Linen Natural werk. De combinatie met geprinte katoen is zo mooi!


More linen projects to show this coming week.
Meer linnen projecten de komende week.

*-*-*-*-*

"If your eyes are blinded with your worries, you cannot see the beauty of the sunset."
- Krishnamurti

zondag 13 mei 2012

Small projects and my morning walk


Lately, I have been working on some small projects from the Zakka Style book. So much fun! I love working with Essex. And then the little handstitch to it.
Three of the twelve little squares above are filled with rose buds. The other nine have a magnet in them. They look so pretty in my sewing room, holding all kinds of small things.

De laatste tijd heb ik aan wat kleine projectjes gewerkt uit het Zakka Style boek. Zo leuk. Je kunt zoveel met de ideeën doen. Essex is een heerlijke stof om mee te werken. Je kunt er ook zo goed kleine steekjes op borduren.
Drie van de negen vierkantjes zijn gevuld met rozenknopjes. De anderen hebben een magneetje. Ze staan erg leuk in mijn naaikamer, waar ze kleine spulletjes om hun plaats houden op een metalen stang.


This is my first infinity scarf, following a tutorial made by Stephanie. I had been wanting to make an infinitely scarf for a long time, but somehow didn't understand how to make it.
The scarf is fast to make, following Stephanie's directions and you can make them any size. Thank you Stephanie, for the great tutorial.


Dit is mijn eerst infinity scarf, die ik gemaakt heb volgens de aanwijzingen van Stephanie. Al een tijdje wilde ik zo'n sjaal maken, maar begreep de aanwijzingen nooit echt.
De sjaal is heel snel te maken met Stephanie's tutorial. Dank je, Stephanie, voor deze geweldige tutorial!

x-x-x-x-x


Last week we had some lovely weather! I was happy that I finally took my camera with me one morning..
Vorige week was het een paar dagen erg mooi weer. Gelukkig had ik een ochtend mijn camera bij me. 

Ger and I almost always go to the sheep and lambs during our late walk. That evening, there were 3 lambs. And here is the fourth that was born that night. So cute! This one actually had a little brother or sister the next day. Quite some time in between their births.

Bijna iedere avond gaan Ger en ik schapen en lammetjes kijken. Die avond waren er nog 3 lammetjes. De vierde was die nacht geboren. Zo schattig! Deze had een paar uur later een klein broertje of zusje. Heel wat tijd tussen hun geboortes. 


Normally when we walk to the sheep (without lambs) they run away from us. But now with the lambs, they stay together and stamp with their feet, letting us know we are not welcome. They are so protective in the group. Such a beautiful kind of nature!
Guess where Bibi was standing.

Normaal gesproken, als wij naar de schapen lopen (zonder lammetjes) dan rennen ze weg van ons. Maar nu met de lammetjes, blijven ze bij elkaar en stampen. Zo laten ze weten dat we echt niet welkom zijn. Ze beschermen de kleintjes zo goed. De natuur is toch heel mooi!
Raad eens waar Bibi stond. 
Almost home
Bijna thuis.

x-x-x-x-x


"We don't see things as they are, we see things as we are."
- Anais Nin

woensdag 2 mei 2012

A visit to London


On Thursday, Ger, Laura, Thijme and I went to London to celebrate Ger's 50th birthday (o: The first afternoon we were there, we were lucky to have sun and no rain.

Op donderdag zijn Ger, Laura, Thijme en ik naar London gegaan om de 50e verjaardag van Ger te vieren. De eerste middag hadden we zon en geen regen!


x-x-x-x-x

Some impressions
Enkele indrukken

 We were surprised to see this!
Hierover waren we erg verrast (o:


 Guard mounting at Buckingham Palace, Westminster.
Wissel van de wacht bij Buckingham Palace, Westminster.


 It was wet.
Het was nat.


 Beautiful flower beds can be seen everywhere in London!
Prachtige bloemen waren overal in Londen te bewonderen!


Changing of the horse guards at the Horse Guards in London 
Het wisselen van de paardenwacht bij the Horse Guards in Londen. Our 'guide' Eddie, a family friend, brought us here, especially for me (o: I got all excited!!!
Onze 'gids' Eddie, een familievriend heeft een speciale afslag genomen, om mij dit te kunnen laten zien. Jippie!!!


 My brand! Even though I sew on a Janome most of the time.
Mijn merk! Ook al naai ik meestal op een Janome.x-x-x-x-x

 
On Monday, when we were home again, I went to a wool shop with my sister in Aachen. They had some cute buttons there. Even this giraffe. I made my sister a cover for her new phone. You can probably guess, what her favorite animal is. Last year I also made her a quilt with giraffes, but I forgot to take a picture. Since then, my sister has been sending me one ...

Maandag, toen we weer thuis waren, ben ik met mijn zus naar Aken geweest, naar een wolzaak. Daar hadden ze ook schattige en mooie knopen. Zelfs een giraffe. Dit hoesje heb ik voor het nieuwe mobieltje van mijn zus gemaakt. Je kunt vast raden, wat haar lievelingsdier is. Vorig jaar heb ik ook een giraffe quilt voor haar gemaakt, maar was vergeten er een foto van te maken. Sindsdien wacht ik op de foto die mijn zus mij zou sturen ... Each day has its own set of thoughts, words and deeds.
Live in tune.

- Nachman Breslover -

back to top