woensdag 28 april 2010

Tagalong Baby Quilt and Make Do Memories Miniature Hexagon Quilt

I finally completed my Make Do Memory Miniature Quilt. It was a challenge organized by Lyn. Well and it is this challenge that gave me a new passion: hexagons. I never knew it could be so much fun to work with them. The butterflies are tiny hexagons, the brown border is made of a row whole and half hexagons and the blue ones are only half hexagons. Only the stems are no hexagons.
If you want to read more about the wonderful hexagons Lyn wanted to preserve and other quilts made by the ladies who participated, please go here.

Ik heb eindelijk de Make Do Memory Miniature Quilt af. Deze challenge werd georganiseerd door Lyn. En door deze challenge heb ik een nieuwe passie ontdekt: hexagons. Ik wist niet dat het zo leuk en rustgevend kon zijn, hiermee te werken.
De vlinders zijn van heel kleine hexagons gemaakt, de ene bruine rand van hele hexagons gemaakt en de andere van halve en de blauwe rand is van halve hexagons. Alleen de stengels zijn niet van hexagons gemaakt.
Als je meer over deze prachtige hexagons wilt lezen en andere quilts wilt zien die ermee gemaakt zijn, ga dan hier naartoe.The back.
De achterkantThe label to this precious quilt.
De label bij deze waardevolle quilt.


Dear Lyn, it has been an honor to have been allowed to join this challenge and to have worked with such wonderful blocks! The quilt will have a special place in our home!

Lieve Lyn, het was een eer om met deze challenge mee te mogen doen en met deze blokken te hebben mogen werken. De quilt zal een speciale plek in ons huis krijgen!
*TAGALONG SCHNIBBLES*

This is my April Schnibbles: Tagalong. I made a baby quilt for my friend's soon to be born grandchild. It will be her third! The fabrics I used as so cute! It's Minny Muu by Licien Fabrics.

Hier is mijn Schnibbles Tagalong voor de maand april. Ik heb er dit keer een baby quilt van gemaakt voor het derde kleinkind van een vriendin van mij, dat nog geboren moet worden. De stofjes die ik heb gebruikt zijn zo schattig! Het zijn Minny Muu stofjes van Licien Fabrics.


Detail
zondag 25 april 2010

Baby Quilt and hexagons

I finished one of the two twin quilts. I am very happy with it. The other one I couldn't finish, because the backing did not arrive yet.

Ik heb een van de tweeling quilts af. Ik ben er erg tevreden mee. De andere kan ik niet afmaken omdat ik de stof voor de achterkant nog niet binnen heb.


Close-upDue to Lyn's Memory Quilt with the lovely vintage hexagons, I started working with hexagons. I didn't know I would enjoy it that much. I even started cutting blocks for more hexagons to take with me on our trip to California. Can anyone tell me if you are allowed to take needles with you on the plane, or do you have any suggestions?
The top of these two big pincushions are hexagon flowers. On the left you see a little butterfly for my memory quilt and the flower on the pink essex fabric was to be a small flower for the same quilt, but it didn't look nice. So I decided to make something else with it.
For Dzintra: look at the book I started to read. Is it good!!!

Door Lyn's Memory Quilt met heel mooie vintage hexagons, ben ik begonnen met hexagons te werken. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ik ben zelfs begonnen met het snijden van blokken voor hexagons om mee te nemen op mijn reis naar Calilfornia. Weet iemand of je aan boord van een vliegtuig naalden mag meenemen, of heeft iemand tips?
De bovenkant van de twee grote pincushions zijn hexagon bloemen. Links zie je een kleine vlinder voor de Memory Quilt (ook met hexagons gemaakt) en de kleine bloem was voor dezelfde quilt, maar het zag er niet mooi bij uit. Nu gebruik ik het voor iets anders.

(fabrics were bought at Canton Village! They are so much fun to work with and the Essex Cotton Linen blend is perfect - bright pink)
(de stoffen zijn bij Canton Village gekocht! Het is zo leuk, met deze stofjes te werken en de Essex Cotton Linen Blend is een hele mooie stof - effen roze)Recently, Diana offered a free stitchery BOM: Coffee moments. A very pretty stitchery quilt. She will soon start a new BOM. Be sure to go and check her blog!

Onlangs heeft Diana een gratis BOM gehad: koffie momenten. Een erg leuk stitchery quilt om te maken. Eerdaags begint ze met een nieuwe BOM. Neem eens een kijkje op haar blog. Het is echt de moeite!This weekend we had a visitor. Floyd. He comes to stay with us every now and then. The fun part about him is that he is exactly the opposite of Bibi. He is always happy to see you, even if you have been away for only half a minute. Sometimes Bibi doesn't even look up, if you come in after an hour. Furthermore, Bibi doesn't know how fast to eat. Floyd is so slow, that it is a real frustration for Bibi. She has to look and see how Floyd still has food, while she finished her dish 10 minutes ago. But, Floyd won't have her near her food, which Bibi knows very well. And then, even though Bibi does everything for food, she won't do you anything, if you take it away while she is still eating. In a few days Bibi will go over to Floyd to stay there for two weeks, while her bosses are far far away.

Dit weekeinde hadden we Floyd op bezoek. Floyd is precies het tegenover gestelde van Bibi. Als Floyd je een halve minuut niet gezien heeft, is ze weer even blij als wanneer je een paar uur bent weggeweest. Bibi doet soms niet eens de moeite haar hoofd op te tillen om te zien wie er binnenkomt ... Verder heeft Bibi haar eten binnen een mum van tijd op. Floyd doet er echt uren over, wat heel frustrerend is voor Bibi. Ze weet dat ze niet dicht bij de bak van Floyd moet komen, want dan krijgt ze een waarschuwing van hem. Bibi echter, die alles doet voor voer, doet helemaal niets, wanneer je haar voerbak wegneemt terwijl ze nog aan het eten is.
Over een paar dagen gaat Bibi bij Floyd logeren, wanneer haar baasjes heel ver weg zijn.When I took a walk with Bibi this week, you could see that it had frozen the night before. Lovely picture, but oh so cold.
Een paar keer was er deze week vorst aan de grond toen ik 's ochtends vroeg met Bibi ging lopen.

This is an old farm, near our home.
Uitzicht op een boerderij, die in onze buurt ligt.A gate at the farm.
Een hek bij de boerderij.In the woods
In het bos.A little stream that always impresses us!
Een beekje dat altijd indruk op ons maakt en zijn oorsprong hier in de buurt heeft.


"In order to create there must be a dynamic force, and what force is more potent than love?"

- Igor Stravinsky


zondag 18 april 2010

two blocks, blogging news and more pictures of Heerlen

Not much to show, but I have been doing a lot. It is just not ready to show yet, as I want complete finishes first.
I did finish my sixth Pennsylvania Dutch block. Simple and very pretty! Clever design.

Ik heb dit keer niet veel om te laten zien. Niet dat ik niet veel gedaan heb, maar ik wil het pas laten zien als het helemaal klaar is.
Wel heb ik het zesde blok van de Pennsylvania Dutch gemaakt. Eenvoudig en heel mooi!I also finished the fourth block op the Jelly Roll Sampler. It is so much fun to make.

Ook heb ik het vierde blok van de Jelly Roll Sampler gemaakt. Zo leuk om te doen! Op deze manier leer je (en durf je) ook echt met een jelly roll om te gaan.


Go over to Sinta's blog at Pink Pincushion. She is having a lovely blogiversary giveaway. Hop over and look at the wonderful projects she makes and is working on.

Als je naar Sintas blog Pink Pincushion gaat, dan kun je meedoen aan het blogiversary giveaway. Neem eens een kijkje naar de mooie dingen die ze maakt!

While I was blogging, I came across the blog Stash Manicure. This blog gives you great ideas concerning your stash.

Tijdens het bloggen kwam ik ook de blog Stash Manicure tegen. Op deze blog worden heel goede adviezen gegeven met betrekking tot het afbouwen en/of bijwerken van je stash.


Below you will find places in Heerlen, I came across this week while taking my early morning walks with Bibi. Just some images, not further comments (O:

Hieronder weer een aantal afbeelding van plaatsen die ik tegenkwam tijdens het wandelen met Bibi deze week. Zonder verder commentaar.I have been a bit neglective this week visiting blogs and answering emails. I apologize for that. I want to have quite some projects finished before I go to the States and I have two new clients. So I will probably not be blogging a lot this week either )o:

Ik ben deze week niet heel trouw geweest met het bezoeken van blogs en met het beantwoorden van emails. Daarvoor mijn excuses. Ik wil nog een aantal projecten afkrijgen, voordat ik naar de VS ga en er hebben zich ook twee nieuwe klanten aangemeld. Deze week zal ik waarschijnlijk ook niet veel bloggen )o:

"The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common."

- Ralph Waldo Emerson


zondag 11 april 2010

The cat in the teapot

This weekend I wanted to start a project and finish it. So, I decided to make the teapot designed by Jodi and that I got at her Ric Rac Sews etsy shop. She is closed for a while, getting ready for the Stitches and Crafts show. Go visit her blog. Jodi makes wonderful projects!

Dit weekeinde wilde ik iets nieuws beginnen en ook afmaken. Ik besloot de theepot van Jodi te maken, die ik bij haar etsy shop Ric Rac Sews heb gekocht. Momenteel is ze gesloten, omdat ze zich voor een Stitches adn Crafts show aan het voorbereiden is. Ga eens naar haar blog. Het is echt de moeite waard!I joined Lyn's Make Do Memories Miniature Quilt Challenge and have been working on it quite a lot lately. It is the first time I worked with (half) hexagons. Until now, everything is done by hand, just like the lady who made those hexagon flowers did, but I will machine quilt it, since my left arm and shoulder won't accept it, that I quilt by hand. Does anyone have any suggestions how to sew on the hexagon flowers? Look on Lyn's blog on the right side and see what other ladies have already done with their hexagons.

Ik doe mee aan Lyn's Make Do Memories Miniature Quilt Challenge en heb er de laatste tijd heel wat tijd aan besteed. Het is de eerste keer dat ik met (halve) hexagons werk. Tot nu toe heb ik alles met de hand gedaan, net als de mevrouw die de bloemen heeft gemaakt. Ik zal het geheel echter met de machine quilten omdat mijn linker schouder en arm het niet meer toelaten met de hand te quilten.
Als je naar Lyn's blog gaat, kun je aan de rechterkant zien wat andere dames tot nu toe met de hexagons hebben gedaan.I so much enjoyed working with hexagons, that I decided to start some blocks myself. The fabrics I used I got at Jackie's Canton Village Quilt Works shop. They are reproductions of 1930 fabrics. Very very pretty!

Ik vond het zo leuk met de hexagons te werken, dat ik besloten heb ermee verder te gaan. De stofjes heb ik bij Jackie's Canton Village Quilt Works winkel gekocht. Het zijn reproducties uit de jaren 30. Heel heel mooi!This is the second block I made for the Virtual Bee. It makes me happy looking at it (O:

Dit is mijn tweede blok die ik heb gemaakt voor de Virtual Bee, waar ik aan deelneem. Ik vond hem zelf erg vrolijk (o:This month's Schnibbles is Tagalong. Since I also want to make a baby quilt for when I go to the States, I decided to use the Tagalong patterns for a baby quilt, so I will be adding a few more blocks and make a wider inner border. Here are some of my preparation for the quilt.

De Schnibbles van deze maand is Tagalong. Ik wil nog een babyquilt maken voordat ik naar Amerika ga, dus heb ik besloten het patroon van Tagalong te gebruiken voor de babyquilt. Twee vliegen in een klap. Ik zal wat extra blokken maken en een bredere rand.I received the card on the left from Melanie. I thought it looked nice next to the Efteling cards. The rest of the story is only of interest for those who would like to visit the Efteling park.

Aangezien wij geen pretpark mensen zijn, maar ik toch de zegels voor 8 euro korting per Efteling kaartje spaar, zou ik er graag iemand een plezier mee doen. Laat even weten of je interesse hebt. en voor hoeveel kaartjes. Iedere spaarkaart geeft korting aan een kaartje. Ik stuur je ze graag voor niets op!
De kaart links heb ik van Melanie gekregen. Ik vond hem er goed bijpassen (O:Like many towns and cities in the Netherlands, Heerlen too has the graffiti problem. On the wall below there used to be a lot of ugly graffiti. Earlier last month there was a graffiti workshop. Doesn't it look great! And it is already like this for 2 weeks. I guess the youth respects it!

Zoals zo veel steden, kampt Heerlen ook met het graffiti probleem. De muur beneden was voorheen bekladderd met graffiti. Nu hebben ze een graffiti workshop gegeven en de muur is al 2 weken 'schoon'. Ik denk (hoop) dat ze respect hebben voor elkanders werk!
At this chappel in Benzerade I often light a candle on our early Sunday morning walk.

Bij dit kapelletje steek ik vaak een kaarsje op tijdens onze zondagochtend wandeling.


This picture shows that the southern part of the province Limburg has hills (I call them mountains when I am on my bike ;o)

Deze foto laat zien dat het zuidelijke gedeelt van Limburg heuvels heeft (ik noem ze bergen als ik op de fiets zit ;o)
"Creativity is a type of learning process
where the teacher and the pupil
are located in the same individual"

zondag 4 april 2010

Vrolijk Pasen!


VROLIJK PASEN ~ HAPPY EASTER

These little felt chickens are made from felt. I use to make lots of figures like this, including seasonal dolls, but somehow lost interest. It seems to be coming back again (O: (Laura thought the green one looked a little ill)

De kippetjes zijn van vilt gemaakt. Vroeger maakte ik heel veel van dit soort figuren en ook seizoenpoppetjes. Op de een of andere manier had ik daar geen plezier meer in, maar nu dat ik deze weer eens gemaakt heb, beginnen mijn vingers weer te kriebelen (O: (Laura vond het groene kippetje er een beetje ziek uitzien)My Christmas Elves by Gail Pan, part of block 2 (on the left) and block three. I am making this very nice stitchery quilt together with Melanie, Suzie and Diana! I always forget how much work the sewing together of the block is, especially when things go wrong. Block 3 isn't all according to the pattern, but I didn't feel like unpicking it for the third time.

Mijn Christmas Elves van Gail Pan, een deel van blok 2 (links) en block 3. Deze stitchery quilt maak ik samen met Melanie, Suzie en Diana. Iedere keer vergeet ik weer hoeveel werk het is om een blok samen te naaien, vooral wanneer er van alles misgaat. Blok 3 is niet helemaal volgens het patroon, maar ik had geen zin het nog eens uit te halen.Jelly Roll Sampler Quilt block 3. These blocks are so much fun and fast to make and the patterns do the fabrics right! One more week and then pattern 4 will be there.

Blok 3 van de Jelly Roll Sampler Quilt. Deze blokken zijn zo leuk en snel te maken en de stofjes komen erg goed tot hun recht. Nog een weekje wachten en dan komt het volgende patroon (O:


I made this stitchery twice as a little present for friends. I used Spring Magic fabrics, which I think suits this stitchery perfectly. The pattern is by Ursula Schertz.

Deze stitchery heb ik twee keer als cadeautje gemaakt voor vriendinnen. Daarvoor heb ik de Spring Magic stofjes gebruikt, die er heel toepasselijk voor zijn. Het patroon is van Ursula Schertz.


I didn't make many pictures of Heerlen this week. The weather was always wet when I went for my walk. This is a picture of a house built around 1930, I think. It is a home I would love to have. When I saw men working in it, I asked them how the house was on the inside. They said it was very authentic and very light inside. How I would have loved to go inside ...

Deze week heb ik niet veel foto's van Heerlen gemaakt, omdat het weer zo nat was. Dit is een huis, waar ik regelmatig langs loop en volgens mij rond 1930 gebouwd is. Ik zou het best willen hebben ... Toen er werklui bezig waren, heb ik ze gevraag hoe het er binnen uitziet. Heel authentiek en mooi ligt. Ik had heel graag eens een kijkje binnen genomen ...
"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes."

- Marcel Proust

back to top