vrijdag 31 december 2010

De allerbeste wensen voor 2011


Threads of loveliness from all over the world.
(Please click on the picture)wishing you
threads of happiness
and colors of joy
woven throughout
the fabric
of your life.


maandag 27 december 2010

Christmas Swaps and Lots of Snow

This year I joined two Christmas swaps, one organized by Chookyblue, Secret Santa Christmas Swap and one by Katrien, Kerstruil.
Dit jaar heb ik aan twee Kerst swaps meegedaan. Eentje werd georganiseerd door Chookyblue - Secret Santa Christmas Swap en eentje door Katrien - Kerstruil.


These are the lovely presents I received from my SSCS partner, Julie. Look at the lovely Christmas items she made for my kitchen. Aren't they adorable! Paper pieced Santa's for an apron and pot holder. And if you click on the picture, you can see the lovely fabric Julie used for the towel. It really makes me smile.
I know the knitted cloth is for the dishes, but I won't be using it for that. Way to pretty. I will be using it as a small table topper (o:
Thank you so much, Julie, for these lovely presents!

Dit zijn de mooie cadeautjes die ik van mijn SSCS partner Julie heb gekregen. Kijk eens naar al het moois dat ze voor mijn keuken heeft gemaakt. Paper pieced Santa's op een schort en een pannenlap. En als je op de foto klikt, kun je het grappige stofje zien dat ze voor de theedoek heeft gebruikt (o:
Ik weet dat de gebreide lap voor de afwas is, maar geef toe, dat is toch veel te zonde! Ik leg het mooi ergens neer.
Dank je wel, Julie, voor de heel mooie cadeautjes!


And these are the presents I received for the Kerstruil. For each letter of Kerst (short for Christmas in Dutch - Kerstmis) we were asked to have a present for each letter. Lovely Ingrid was my partner. K - klosjes (bobbins), E - etui (pouch), R - rood (red), S - speldenkussen (pin cushion), T - theelichtjes (tea lights).
The pin cushion I will make myself. All the items are added to make an Amish pin cushion - the materials to make it symbolize the Amish traditions. I have never seen anything like it. Lovely!
Thank you too, Ingrid, for these lovely presents!
Unfortunately my swap presents have not arrived my partner yet )o: I hope the will get to her soon!

En dit zijn de cadeautjes die ik voor de Kerstruil heb gekregen. Voor iedere letter voor Kerst werd gevraagd een cadeautje toe te voegen. K - klosje, E - etui, R - rood, S - speldenkussen, T - theelichtjes.
Het speldenkussentje ga ik nog zelf maken. De materialen ervoor symboliseren de Amish tradities. Heel erg leuk. Bedankt, Ingrid, voor deze mooie KERSTcadeautjes!
Helaas is mijn kerstruil niet aangekomen )o: Ik hoop dat het aan de stakingen ligt en het feit dat in België de post niet iedere dag bezorgd is met al die sneeuw. Hopelijk komt het deze week aan!

A close up of the sewing pouch.
Een close-up van het naai etuitje.

------------------------------------------------------

Meanwhile, we have about 40 cm of snow, which is very unusual for here. And ... we had our very white Christmas (o: Here are some more impressions ...

Ondertussen hebben we ongeveer 40 cm sneeuw, wat heel ongebruikelijk is voor hier. En, zoals alle Nederlanders, hadden we een heel witte Kerst (o: Het heeft toch wel wat, ondanks de gladheid.


My car hidden in the snow.
Mijn auto onder de sneeuw.
Thijme and his friend Bjorn decided to build a snow fort on the second day of Christmas. They were outside for hours and as a reward they had a barbecue inside their palace (o:

Thijme en zijn vriend Bjorn hebben op tweede kerstdag een sneeuw hut gebouwd. Ze waren er uren zoet mee en als beloning hebben ze in hun paleis een barbecue gehand (o:


As you can see, Thijme was very proud!
Zoals je kunt zien, was Thijme erg trots!
If you don't start,
You won't arrive.
-anonymous-

zaterdag 25 december 2010

Vrolijk Kerstfeest!

Heel gezellige kerstdagen!

Made by Satu at Quilttales

dinsdag 21 december 2010

Winter Snowland

This is how much snow we have had since Saturday.
Dit is de hoeveelheid sneeuw die er gevallen is sinds zaterdag.
Impressions of my morning walks with Bibi
Impressies van mijn ochtendwandelingen met Bibi.Bibi is always searching for something (o:
Bibi is altijd op zoek naar iets (o:

"The foolish man seeks happiness in the distance; the wise grows it under his feet."

-James Oppenheim

zondag 19 december 2010

Lovely pressies, and fancy stars

This week Jos and I got together again for a nice Christmas tea. We had been matched in a Christmas swap last year, so this year we decided to do one again (o:
Look at all the lovely things she got and made for me.

Deze week hebben Jos en ik onze tweede Christmas swap gehad. Vorig jaar werden we bij een Christmas swap aan elkaar gekoppeld en dit jaar dachten we het over te doen (o:
Kijk eens naar al het moois dat ze voor mij had.

She put everything in the cute little white bag which is embroidered on both sides, which she then put it the Janome bag from ........... Houston (o:

Ze had alles in een heel lief klein tasje gedaan, dat aan beide kanten prachtig geborduurd is. En dat tasje heeft ze weer in de Janome tas gedaan, die ze had meegenomen uit ............ Houston (o:Jos knows what my favorite color is (o: Do you see the beautiful pincushion. I will be using it for my appliqué pins. And look at the PINK thread. Ah, that is so my color!!! (the picture doesn't do it all right)

Jos weet echt wat mijn favoriete kleur is (o: Kijk eens naar het prachtige speldenkussentje. Deze zal ik voor mijn appliqué spelden gebruiken. En kijk eens naar het PINK garen. Dat is nu echt mijn kleur!!! (de foto laat het niet echt goed zien).


Jos was one of the lucky ones to go to the Quilt Market in Houston and she told me she would bring a gadget for me. See the green little square. Well, I attached a siccor to it and now I am able to attach it to a vest or so and that way I will always have my siccors with me. I will use it upstairs with my sewing machine, where I am always looking for my siccors! Jos knows what a girl wants, just like Lyn did with this (scroll down to third picture).
Isn't the Christmas ornament beautiful! Thank you Jos, for all the loveliness!

Jos was een van de gelukkige dit naar the Quilt Market in Houston is gegaan. Ze vertelde me dat ze me een leuke gadget zou meenemen. Kijk eens naar het groene vierkantje. Ik heb er een schaartje aan bevestigd en nu kan ik het speldje aan mijn vest of trui bevestigen en heb ik altijd een schaar bij de hand! Deze gaat mee naar boven naar mijn naaimachine. Daar ben ik altijd op zoek naar mijn schaartje, tussen al de rommel. Jos weet wat een quiltster wilt, net als Lyn met dit (scroll naar beneden, derde foto).
Is de kerstbal niet prachtig! Bedankt Jos, voor al het moois!

These are the last blocks I made for the virtual Euro Quilting Bee. They were a lot of fun to make and I love the fabrics that were added to it.

Dit zijn de laatste blokken voor de virtuele Euro Quilting Bee. Het was erg leuk, deze sterren te maken. De stofjes die erbij gevoegd waren, zijn erg vrolijk!

Most of the leaves are under the ice.
De meest bladeren liggen onder het ijs.


This is just a fraction of the snow we had over the last few days.
Dit is maar een fractie van de sneeuw die er nu ligt.


Just an impression and the house with the 'mean woman'.
Een impressie en het huis met de 'gemene vrouw'.


"To see a world in a grain of sand
and a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
and eternity in an hour."

- William Blake

zondag 12 december 2010

YoYo's, hexagons and Prairie Points

It has been quite a while, since I last made a post, but there were some sad family matters. That is why some things got delayed, but I am starting to catch up.

Het is weer een tijdje geleden, dat ik voor het laatst een post gemaakt heb. Dat komt door een verdrietige familie-aangelegenheid. Daarom zijn enkele zaken vertraagd, maar ik ben alweer aardig bij.


Here is my Christmas Le Petite project. This was such a very fun project to make. I couldn't stop, once I started, that is, once I finished cutting and ironing the 55 prairie points.
The pattern is a Moda recipe and I used 3" squares instead of 5" squares, thanks to Sherri's directions.

Hier is mijn Le Petite project voor de maand december. Het is een erg leuk kleed om te maken. Ik kon er niet mee stoppen, toen ik er eenmaal mee bezig was. Dat wil zeggen, toen ik eenmaal de 55 Prairie Points af had. Het patroon komt van de Moda Bake Shop en ik heb 3" vierkantjes gebruikt i.p.v. 5", dankzij de aanwijzingen van Sherri!


I agreed with Lyn from Bluebird Quilts that I would open her Christmas present on the 3rd Advent. Look at the lovely yo-yo star she made. Isn't it beautiful! And look at the buttons she added to them. I have never seen something like this, Lyn. It is gorgeous!

Ik had met Lyn van Bluebird Quilts afgesproken, dat ik haar kerstcadeautjes op de 3e advent zou openmaken. Kijk eens naar de prachtige yo-yo ster! Die is toch heel erg mooi. En kijk eens naar de knoopjes die ze erop genaaid heeft. Ik heb nog niet eerder zoiets gezien!But that was not all. There was also the cutest pincushion inside with a fine siccor attached to it. Now isn't that something! That way I can't loose my siccors while doing handwork on the couch. I was going to make a leash for my siccors (Laura made the suggestion), but that is no longer necessary. Thank you so much Lyn for your wonderful gifts! They will be treasured!

Maar er zat nog meer in het doosje. Kijk eens naar het speldenkussentje van hexagons. Er zit zelfs een klein schaartje aan vast! Zo ben ik mijn schaartje niet meer zoek, als ik op de bank zit te frutselen. Ik wilde eigenlijk een leash voor mijn schaartje maken (Laura's goede idee!) maar dat is nu niet meer nodig. Heel erg bedankt lieve Lyn voor dit heel mooie cadeau!

Here are Laura's computer and cell phone cover for the winter. Someone will recognize the fabrics used for the computer cover ;o) They are so happy!

Hier is de computer en mobiel cover die ik voor Laura heb gemaakt voor de winter. Iemand zal de stofjes van de computer cover herkennen (o: Die sneeuwpopje zijn zo blij!

And I want to end my post with the cutest ornament which I got this week from Carrie at A Passion for Appliqué. On the top it says 'Holiday glow' and you know, it actually does glow! The little red nose is a bead and there is another shiny one on the body. Carrie added ric rac to it too (((o: which I will show you once I used it! Thank you so much Carrie for this lovely surprise! It makes me smile every time I look at it.

En ik wil mijn post beëindigen met deze schattige hanger van Carrie van A Passion for Appliqué. Bovenaan staat er 'Holiday Glow' en het glanst ook werkelijk. De kleine rode neus is een kraaltje en er is er ook eentje op het buikje. Carrie heeft er ook nog ric rac bij gedaan (((o: die ik zal laten zien, zodra ik het gebruikt heb.


"Gratitude is when memory is stored in the heart and not in the mind."

- Lionel Hampton

dinsdag 30 november 2010

Winter Wonder LandYesterday it started to snow and look at the loveliness outside our garden. It's about 5 cm deep (2 inches) deep. Bibi loves snow. She runs around as though she is a pup (she's almost 10!)

Gisteren begon het te sneeuwn en kijk eens naar de pracht in onze tuin. Het heeft ca. 5 cm gesneewd. Bibi vindt de sneeuw geweldig. Dan wordt ze weer een pup, ook al is ze bijna 10.
Look at the giveaway I won at Sue's The House that Love Built. She had an extra copy of the book. It is beautiful with great projects in it. My goal is to make at least one quilt from it in 2011 (o:

Kijk eens naar de giveaway die ik bij Sue van The House that Love Built gewonnen heb. Ze had een extra exemplaar. Het is een heel mooi boek met de mooiste projecten. Het is mijn doel om minstens een quilt eruit te maken in 2011. Je moet toch ergens beginnen (o:I was one of the first ones the receive the SSCS parcel. Julie from Jewells is my secret swap partner. We were allowed to open the package with the ornaments. This is what Julie made for me. She also added a pretty towel from Australia. Thank you, Julie!

Ik was een van de eerste die haar SSCS pakje in ontvangst mocht nemen. Julie van Jewells is mijn secret partner. We mochten het eerste pakje open maken met ornaments. Dit is wat Julie voor mij heeft gemaakt. Ze heeft er ook nog een mooie handdoek van Australië bij gedaan. Bedankt Julie!This is what I have been working on over the past days. Lots of projects and lots of fun to make!

Dit heb ik de afgelopen dagen gemaakt. Veel projecten en heel leuk te doen!Stockings to keep my feet warm ;o) (with ricrac Carrie sent me ;o)

Kerstsokken om mijn voeten warm te houden ;o) (met ricrac die Carrie mij toegezonden heeft :o)Laura was home this weekend. Last year I made her an Advent's calendar, so on Sunday when she went back home, I gave her a bag full of surprises to put in her calendar! Some are handmade, some I have bought and some are to eat.

Laura was dit weekeinde gezellig thuis. Vorig jaar heb ik een Advents kalender voor haar gemaakt. Dus toen ze zondag naar huis ging, heb ik haar een zak vol verrassingen meegegeven voor haar kalender. Sommige zijn zelf gemaakt, andere gekocht en natuurlijk is er ook van alles om te snoepen bij!


"The heart is the chief feature of a functioning mind."

-Frank Lloyd Wright


zondag 21 november 2010

Lots to show (o:

It has been two weeks since I blogged for the last time. I have too much scheduled, which is somehow starting to take over. But, I have been able to make and work on some nice projects in between.

Het is alweer twee weken geleden, dat ik voor het laatst geblogged heb. Ik heb te veel gepland en dat begint enigszins over te nemen. Maar, ik heb toch aan enkele leuk projectjes kunnen werken (o:

Look what I got myself: a Kindl. Now this makes reading life much easier for me! I have difficulty reading books with a small print and small line spacing. And because of that, I was reading less and less. Now I am really enjoying it again (o: And before you know it, you have your book. I am now reading 'A Single Thread' by Marie Bostwick. Jackie from Canton Village introduced the author in a post.

Kijk eens wat ik mezelf cadeau heb gedaan: een Kindl. Deze maakt het leven zo veel gemakkelijker voor mij. Ik heb veel moeite met boeken die klein geprint zijn en waarvan de regelafstand niet groot is. Daardoor las ik ook steeds minder. Nu is het weer zo heerlijk (o: En voordat je het weet, heb je je book op je Kindl. Op dit moment lees ik 'A Single Thread' van Marie Bostwick. Jackie van Canton Village heeft ooit de schrijfster in een post geïntroduceerd.And look what I made over the past two weeks. A bag organizer. I had a workshop organized by Mai from Handmade by Mai. If you think you can not make a bag, or can not place a zipper in a pouch, then you should take a workshop with Mai. She is so very talented in bag making (and much more). I just have to make the binding on the natural colored one and then it is done. The pink one still has to be worked on.

En kijk eens wat ik de laatste twee weken heb gemaakt. Een bag organizer. Ik ben naar een workshop geweest van Mai van Handmade by Mai. Als jij denkt, dat jij geen tas kunt maken, of geen rits in een tasje kunt plaatsen, dan moet je een workshop bij Mai volgen! Zij kan heel mooie tassen maken (en nog veel meer). Nu hoef ik alleen nog de bies op de naturel kleurige te zetten en dan is die klaar. De pink delen moeten nog samengevoegd worden.Last week we also had our monthly quilting bee, which is always very much fun! The ladies are so kind and interested. There is one lady who turned 81 this weekend. For the bee she baked some delicious cookies. And look at the lavendel goodness she made me. While I was having a walk with Bibi, I remembered the gorgeous lavendel fabric Gaby once gave me. So, I made her a candle mat for her birthday and the rose card, also with fabric I got from Gaby.
Gaby has a lovely web shop. Please go and check!

Vorige week hadden we onze maandelijkse quilting bee, die altijd heel gezellig is! Dit weekeinde wordt een van de dames 81 jaar. Ze had voor de bee heerlijke koekjes gebakken, waar ik moeilijk van af kon blijven. En kijk eens naar wat ze voor mij uit lavendel heeft gemaakt. Terwijl ik met Bibi aan het wandelen was, bedacht ik me dat ik nog prachtige lavendel stof van Gaby had liggen. Ik heb haar een candle mat voor haar verjaardag gemaakt en de roos kaart, ook van stof van Gaby.
Gaby heeft een heel mooie webshop. Neem er maar eens een kijkje!
This is a sneak peek of some small Christmas presents I am working on, while listening to Christmas music, which Laura recommended to me.

Hier een glimp van enkele kleine kerstcadeautjes waar ik momenteel aan werk, terwijl ik naar kerstmuziek luister op Skyradio. Laura had me dat geadviseerd (o:The quilt Bibi is sleeping on is an unfinished quilt that I took downstairs to finish the binding. Everytime I put it over the side of our couch, Bibi takes it again, when I am gone. I think it is so sweet. If I put another quilt or blanket there, she doesn't take it.

De quilt waar Bibi op slaapt is nog niet af. De bies moet er nog aangenaaid worden. Iedere keer als ik hem over de leuning van de bank leg, pakt Bibi hem weer, zodra ik een tijdje weg ben. Ik vind het zo schattig. Als ik er een andere quilt of deken leg, dan wilt ze daar niet op liggen.Look at the lovely post I got from Karen! Thank you Karen for the lovely fabrics and buttons that go to it perfectly!

Kijk eens naar wat ik van Karen heb gekregen! Bedankt Karen, voor de mooie kerststofjes en de knopen die er zo goed bij passen!I also got post from Satu. She posted me the blocks for the Euro Bee and added some lovely fabric. The fabric on the right is from a Finnish designer. The colors are so happy and bright. And look at the lovely stamps they have there. The little fairy even has glitters!
And I will end with the lovely postcard Satu added. Everytime I look at it, I really have to smile! Thank you, Satu!!!

Ik heb ook post van Satu gekregen. Bij de twee blokken die ze voor de Euro Bee heeft gemaakt, heeft ze ook heel mooie stof toegevoegd. Het stofje rechts is van een Finse ontwerper. De kleuren zijn zo mooi! En kijk eens naar de postzegels. Prachtig! Het elfje heeft zelfs glitter!
En ik zal deze post beëindigen met de lieve kaart die Satu bij het pakketje stuurde. Iedere keer als ik er naar kijk, komt er een brede lach op mijn gezicht! Bedankt Satu!!!
zondag 7 november 2010

Autumn


Look at the beauty that entered our house this week. First a parcel from my dear friend Suzie came in a very cute PINK box, with the name Bibi on it (I think she is a friendly witch in German stories). Suzie sent me the lovely table topper with the cute and perfectly made fabric pumpkin and two yummy smelling candles.
Then came another parcel from my very special friend Lyn. Don't the lovely felt pumpkins and coal match Suzie's gifts perfectly. I really have autumn in my home now (o:
Sorry for the bad picture, but I couldn't take it outside because it was too dark and wet.
Thank you Suzie and Lyn, for the lovely presents!

Kijk eens naar al het moois dat deze week ons huis is binnengekomen. Eerst kwam er een roze pakketje van Suzie, waar daadwerkelijk de naam Bibi op stond (zij is denk ik een vriendelijke heks in Duitse verhaaltjes). Suzie heeft de prachtige table topper en pompoen zelf gemaakt. Haar werk is zo zorgvuldig!
En die week kwam een pakketje van mijn speciale vriendin Lyn. Die vilt pompoenen passen toch uitstekend bij al het moois van Suzie! Nu is het echt herfst bij ons in huis (o:
In het echt ziet alles er veel mooier uit. Slechte foto vanwege het slechte weer.
Bedankt Suzie en Lyn voor de heel mooie cadeaus!Have you ever heard of The Angler 2? Well, I just got it this week and tried it out today. Mmm, not bad at all! With The Angler 2, you no longer have to draw lines when you are making HSTs. The template guides you. There was only very littly figuring out and makes life so much easier if you have a project with lots of HSTs!

Heb je al een van The Angler 2 gehoord? Nou, ik heb hem deze week gekregen en vandaag uitgeprobeerd. Mmm, helemaal niet slecht. Met The Angler 2 hoef je geen lijnen meer te trekken, wanneer je HSTs maakt. Je wordt door de template geleid. Dit maakt het leven zo veel makkelijker, als je veel HST moet maken.I don't have much to show you this week of projects I am working on, because they are all little secrets for Christmas. I do, however, have a few sneak peeks for you. I had so much fun making a project, that I have made two more after that with other fabrics.

Deze week kan ik niet veel laten zien van wat ik aan het maken ben, omdat het kleine geheimpjes zijn voor de Kerst. Ik heb echter wel een paar sneak peeks. Bij het maken van een project had ik zo veel plezier, dat ik er meteen nog maar twee gemaakt heb met andere stofjes.
And now I want to take you on my Tuesday morning walk together with Bibi, when the sun was shining and nature was showing off her beauty (if you click on the pictures, they will become bigger). Enjoy!

En nu wil ik jullie meenemen op mijn dinsdagochtend wandeling, samen met Bibi, toen de zon scheen en de natuur zich van haar mooiste kant liet zien (als je op de foto's klikt, worden ze groter). Geniet!"There's nothing worth the wear of winning,

but laughter and the love of friends."

~Hilaire Belloc~

back to top