zondag 26 februari 2012

What I'm working on


This is what I am working on at the moment for the Modern Mini Challenge. It was Annabella's post during the MMC blog hop that inspired me.

Dit is waar ik momenteel aan werk. Ik werd geïnspireerd door Annabella's bericht tijdens de MMC blog hop. For Christmas I made this iPad cover for my sister. The inside is a map of Paris!

Voor kerst heb ik deze iPad hoes voor een van mijn zussen gemaakt.De binnenkant is een stadsplan van Parijs.


Egmond aan Zee 


 The light house of Egmond aan Zee.
De vuurtoren van Egmond aan Zee.

x-x-x-x-x-x-x

A mistake is simply another way
of doing thing.

- Katherine Graham -

dinsdag 21 februari 2012

A quilt for my 80 year old aunt


Last week I have been working and working on my aunt's quilt, so that I had it finished by Monday, the day we were going to visit her in Egmond. On Sunday I worked till 11.30 pm, even having added a label.
Too bad I forgot to take a picture of the back, because I had added some blocks to it and of course a label. I'll take a picture of it the next time we visit my aunt.

Vorige week heb ik hard gewerkt aan de quilt voor mijn tante. Ik wilde hem helemaal af hebben voor maandag, toen we naar Egmond zijn gereisd om hem haar te geven voor haar 80e verjaardag. Zondag heb ik er tot ca. 23.30 uur aan gewerkt. Maar, toen was die ook helemaal af, met label en al! Helaas ben ik vergeten een foto van de achterkant te nemen, maar dat zal ik de volgende keer doen als we er zijn. 

 Blowing in the wind


My aunt under her quilt (o: Next to her 80 tulips!
Mijn tante onder haar quilt (o: Naast haar 80 tulpen!


"To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly."
- Henri Bergson -

zondag 19 februari 2012

Home Sweet Home Quilt Along


I didn't want you to miss this lovely Quilt Along, that I just found on Kim's Crafty Apple blog. 

Omdat dit mij zo ontzettend leuk lijkt, wil ik deze Quilt Along toch even met jullie delen!"Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there’s love and inspiration, I don’t think you can go wrong."
- Ella Fitzgerald - 

donderdag 16 februari 2012

A winning quilt (not made by me)


A while back there was a contest: Totaal Anders (Totally Different). One of my quilting friends, Diny (no blog) designed this beautiful quilt, called 'Zusjes' (Sisters). The pictures were taken with my iPhone, so the quality isn't that good, but I really wanted to share them with you. Diny won third prize with this amazing quilt (o:

Een tijdje geleden heeft er een wedstrijd bij Totaal plaatsgevonden: Totaal Anders. Een van mijn quiltvriendinnen (geen blog) heeft deze prachtige quilt ontworpen: Zusjes. De foto's heb ik met mijn iPhone gemaakt, dus de kwaliteit is niet zo goed. Toch wilde ik ze met jullie delen. 
Met deze quilt heeft Diny de derde prijs gewonnen!

A picture of Diny and her sister Gerrie.
Een foto van Diny en haar zusje Gerrie.


 dancing, crying, running, laughing, skipping


boys, being in love, going out, sadness

Her sister made the mandala.
Haar zus heeft de mandala gemaakt.


x-x-x-x-x-x-x


This is what I am working on at the moment. It's the quilt for my aunt, who will turn 80 on Saturday.

Momenteel werk ik aan deze quilt. Ja, Gerda, ik heb toch weer op de grond gewerkt ... Die andere methode probeer ik liever eerst met een kleine quilt!
De quilt is voor mijn tante, die zaterdag 80 wordt.

zondag 12 februari 2012

Tangerine Stars and first Stained Block


 Whirling StarStar of Mystery
and my first block (2a) for the Stained QAL

x-x-x-x-x-x-x


"You must trust and believe in people or life becomes impossible."
- Anton Chekhov

zaterdag 11 februari 2012

A new challenge


I have decided to join this QAL. A while back, I had bought fabrics for a quilt for Thijme that I wanted to make from City Quilts, but something stopped me from starting. Then, yesterday I found this QAL and I knew immediately, that this was the right quilt to make. 

Ik heb besloten, aan deze QAL mee te doen. Een tijdje terug had ik stofjes gekocht voor een quilt voor Thijme uit het boek City Quilt. Maar, op de een of andere manier lukte het mij niet te beginnen. Toen ik gisteren deze QAL zag, wist ik meteen, dat dit de quilt is, die ik voor Thijme wil maken. 


 The fabrics.
De stofjes.

Sarah added blank layouts for the quilt. Perfect!
Sarah heeft bij het patroon ook een blanke uitvoering toegevoegd. Perfect!  


A beginning.
Een begin."Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun." --Mary Lou Cook

(taken from Tracy's blog Prana Light)

woensdag 8 februari 2012

Solstice Stars and Tangerine Tango Quilt Challenge

 Another Star


I have been wanting to join one of Faith's block series for quite a while now and then I saw the Tangerine Tango Quilt Challenge. So, I decided to combine the two. I didn't think I had any orange in my stash, but all the fabrics I used are actually from my stash (o:
I must say, orange is a difficult color. What color is orange? With some of the fabrics I am using, I am wondering if it isn't dark yellow or even brown. And I have often noticed that people have a different opinion on colors. I remember I often had a discussion with someone, where I said the paper was blue and he said the paper was green. So strange, because to me it could absolutely not be green!
So, all the colors you see in the blocks are orange to me. Hope the 'jury' accepts them ...


Al een tijdje wilde ik een van Faiths blokken serie maken en opeens meldde zich de Tangerine Tango Quilt Challenge aan. De twee kon ik goed combineren om een quilt te maken. In eerste instantie dacht ik dat ik geen oranje in mijn stash had, maar alle stofjes die ik voor de blokken heb gebruikt komen uit mijn voorraad (o:
Ik vind oranje een moeilijke kleur. Wat voor een kleur is oranje nu eigenlijk? Bij sommige stofje denk ik: misschien is dit toch geel, of misschien zelfs bruin? Regelmatig valt het mij op, dat mensen een kleur anders benoemen dan ik. Op mijn werk had ik regelmatig discussies, of het papier nu groen of blauw was. Voor mij was het overduidelijk blauw. Hoe kon iemand daar groen in zien?
Dus, alle kleuren die ik in mijn blokken heb gebruikt zijn voor mijn gevoel oranje (o:


Ribbon Star"Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present."
- Jim Rohn -

vrijdag 3 februari 2012

Working on my Pips and enjoying it (o:


My Pennsylvania Dutch top is finished! I never thought I would actually like it, since these are not my colors. However, the more I worked with them and saw the result of the quilt, the more I enjoyed it!

De top van mijn Pennsylvania Dutch is af. Ik had nooit gedacht, dat ik deze quilt echt mooi zou gaan vinden, omdat het niet mijn kleuren zijn. Maar, hoe langer ik ermee werkte, hoe mooier ik het resultaat vond.
And this is my Sampler quilt that I am making for Ger. I only have 2 more blocks to go. I am really enjoying it and am surprised that it is going so fast. My neck, left shoulder and arm don't even hurt, when I am working on it. It is because I am not using a quilting ring.

En dit is mijn Sampler quilt, die ik voor Ger aan het maken ben. Ik heb nog maar 2 blokken te gaan en heb er echt heel veel plezier in. Ik heb niet eens last van mijn nek, linker schouder en arm. Heerlijk. Het komt omdat ik geen quiltring gebruik.
I finished the last four blocks of a quilt that I started quite a few years ago for an aunt of mine. Since she will be turning 80 this year, I thought it would be a good time to finish it for her! I've also been working on the layout and I think I have finally figured it out.

Voor een quilt voor mijn tante heb ik de laatste 4 blokken afgemaakt. Ik ben al een aantal jaar geleden aan deze quilt begonnen en nu mijn tante 80 wordt, vond ik het een goed idee de quilt eindelijk af te maken. Ik ben ook bezig geweest met het ontwerp van de layout, en ik denk dat ik er nu eindelijk uit ben.


 A mug rug and tiny cushion made with scraps van the Designer Mystery BOM 2011.
Een mok matje en kussentje van resten van de Designer Mystery BOM 2011.


 Aslo made from the scraps.
Ook gemaakt van de resten.My first cards that I made for two small Valentine swaps. Katrin was so kind to send me the material to make the cards with several years ago. So you see, Katrin, I finally made some (o:

Mijn eerst zelfgemaakte kaarten van stof. Ik heb ze gemaakt voor twee kleine Valentine swaps waar ik aan mee doe. Enkele jaren geleden was Katrin zo aardig het materiaal om zo een kaart te maken, te versturen. En zo zie je, uiteindelijk worden ze toch gemaakt (o:


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart."
- Khalil Gibran
back to top