zondag 30 september 2012

Autumn finishes


I started and finished my autumn table runner this week. The pumpkins were designed by Amanda at The Patchsmith for a mug rug and you can get the pattern here. When I saw it, I immediately knew, that I would use the pattern for a table runner. Great pattern, Amanda! Loved making the pumpkins.

Deze week ben ik begonnen met mijn herfstloper en heb hem ook nog eens helemaal afgemaakt. Het patroon van de pompoenen is oorspronkelijk een mug rug, maar toen ik het zag, wist ik meteen dat het een nieuwe loper zou worden. Amanda van The Patchsmith heeft het ontworpen en je kunt het hier krijgen. Ze heeft nog meer leuke patronen ontworpen!


This is one of the projects for the Craft Olympics Athlete Challenge: needle turn appliqué. Well, it was much more fun than I had experienced needle turning before. It wasn't even frustrating. Maybe I am more patient now, I don't know. Even the beek looks pretty pointed. And, the circles look pretty good too. I think I will continue my needle turn appliqué adventure (o:

Dit is een van de Craft Olympics Athlete Challenge: needle turn appliqué. Het was veel leuker hieraan te werken, dan ik had verwacht. En, het was niet eens frustrerend. Misschien heb ik er nu meer geduld voor, ik weet het niet. En kijk eens naar het puntje van de snavel. Niet slecht. Ook de rondjes zijn aardig gelukt. Ik denk dat ik toch met needle turn appliqué verder ga (o:
Today we had a beautiful day. Lots of sun and even nice and warm. In the morning Ger and I took a walk with Bibi. Luckily Ger's back is doing much better and Bibi seems to have more energy than ever...

Vandaag was een prachtige dag. Veel zon en het was ook nog eens lekker warm. Vanochtend zijn Ger en ik lekker met Bibi gaan lopen. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met Gers rug en met Bibi schijnt het weer een stuk beter te gaan ...


Nature's wonders - wonderen der natuur  Long shadows - lange schaduwen

 Autumn colors starting to appear - de kleuren van de herfst beginnen te komen


Sheep enjoying the morning sun - de schapen genieten van de ochtend zon
This week Mollie and Abbie posted about The Giving Heart Project in Richmond. Please read their post and maybe you can find some time to make a 4" square stitchery.

Deze week hebben Mollie en Abbie geschreven over The Giving Heart Project in Richmond. Wanneer je naar de links gaat, kun je er meer over lezen. Misschien kun je nog wat tijd vinden, een 4" vierkant te stitchen. "Always do right. This will gratify some people, and astonish the rest."
- Mark Twain


woensdag 26 september 2012

Craft Olympic Athlete ChallengeA while back I joined a new challenge, that Melanie organized: Craft Olympic Athlete. I will be working on five techniques or projects that have either frustrated me in the past or that I fear start. You can read more about it here. Scroll all the way down
1. Paper piecing - Modern Alphabet by Tula Pink (= frustrating)
2. A bag with hexagons. Something like this.
3. Turn Needle Appliqué - I will try to make Kaaren's newest design.(= frustrating)
4. Modern quilting on Thijme's Stained Glass quilt (that I still have to finish ...) - (scary)
5. Sewing curves with the sewing machine - Mod Pop quilt (oh-oh)


I'll show you some pictures of the projects I started later this week.


x-x-x-x-x

Een tijdje geleden heb ik me aangemeld voor de challenge die Melanie heeft georganiseerd: Craft Olympic Athlete. Ik ga aan technieken en/of projecten werken, die mij tot nu toe steeds gefrustreerd hebben, of waarvoor ik bang ben te beginnen. Je kunt er hier meer over lezen. Helemaal naar beneden scrollen. 
1. Paper piecing - - Modern Alphabet by Tula Pink (=frustrerend)
2. Een tas van hexagons. Een beetje als deze.
3. Turn Needle Appliqué - ik ga proberen Kaaren's nieuwste ontwerp te maken (=frustrerend)
4. Thijme's Stained Glass quilt modern quilten (quilt is nog niet af ...) - (beangstigend)
5. Rondingen met de naaimachine naaien - Mod Pop quilt (oh jee)

Later deze week zal ik foto's laten zien van projecten waar ik mee begonnen ben. "What you get by achieving your goals is not as important 
as what you become by achieving your goals."
- Zig Ziglar


zondag 16 september 2012

24 weeks later - 24th zakka project


This is the last zakka project in the book. I can hardly believe 24 weeks have passed so fast. And, I have actually made it up to the end, made all 24 projects, won a gift certificate from Fabricworms and a Aurifill Thread Sampler (o:
If you want to get inspired and enjoy working with linen, I would recommend the book Zakka Style by Rashida Coleman-Hale. BEWARE: if you are a beginner or even a confident beginner and depend on the directions in the book, I would definitely NOT recommend this book. Measurements are wrong, there are few pictures that can help you understand the directions and I must confess, some of the patterns were abracadabra to me. But, if you have lots of experience and keep in mind that maybe you should not hold onto the pattern, then, this is a great book!

Dit is het laatste zakka project uit het boek Zakka Style. Ik kan het nauwelijks geloven. 24 weken lang heb ik iedere week een project gemaakt. Daarbij heb ik ook nog een cadeaubon bij Fabricworms gewonnen en een Thread Sampler van Aurifill (o:
Wanneer je voor kleinere projecten geïnspireerd wil worden en van linnen houdt, dan raad ik dit boek zeker aan. MAAR  LET  OP: ben je een beginner bent of geheel afhankelijk van de aanwijzingen van een patroon, dan zou ik dit boek zeker NIET aanraden! Afmetingen kloppen vaak niet, er zijn maar weinig tekeningen of foto's die je verder kunnen helpen en ik moet eerlijk zeggen, dat sommige patronen echt abracadabra voor mij waren. Maar heb je veel ervaring en kun je gemakkelijk afwijken van een patroon, dan is dit boek zeker voor jou.This last pattern was an example of an abracadabra pattern. I wanted to follow the directions, but I had no clue, why the lining had to be cut so big, how I would fix everything together once I had the front-batting-lining sewn together on bottom and sides. So, after unpicking a few times I decided to work out my own way and that went perfectly fine. 
I didn't make the biggest box, since I thought the middle one was quite big already. I made the small box like the bread basket. It turned out fine, but I think it was too much work for the result. I used thicker batting on that one too and that keeps up the basker much better!
In the future I will show all the zakka projects over the last 24 weeks. I want to thank Lindsey for organizing this wonderful sew along, and finding some very special people to give their tips on the patterns and their versions. I also want to thank Debbie, who frequently kept me going and who inspired me often and The Patchsmith for her great tips, versions and views on the project!

Het laatste patroon was een voorbeeld van een abracadabra patroon. Ik heb in eerste instantie de aanwijzingen gevolgd. Maar, hoe krijg je een doosje, als je eerst de bodem en de zijkanten van de voorkant, batting en binnenkant aan elkaar naait. Hoe bevestig je deze dan aan de bodem? En waarom moet de binnenkant zoveel groter gesneden worden. Na een paar keer uithalen, ben ik maar mijn eigen weg gegaan en dat lukte heel goed. Het kleine bakje heb ik gemaakt zoals het broodmandje, maar ik vond dat erg veel werk voor het resultaat. Belangrijk is wel, dat de batting dik is. Dat heb ik in de kleinere versie gebruikt en zo blijft het veel beter staan. 
Eerdaags zal ik al mijn zakka projecten laten zien. Hierbij wil ik wel alvast Lindsey bedanken, voor het organisere van deze geweldige sew along en voor het vinden van mensen die hun tips en versie lieten zien van een project. Ook wil ik Debbie bedanken, die mij vaak heeft aangemoedigd en The Patchsmith, voor haar goede tips, versies en visie op projecten. 

From the inside
Van binnenThese are the fabrics I will use for my next challenge: The Mod Pop Quilt. Waiting for the templates now, to get started.

Dit zijn de stofjes die ik ga gebruiken voor mijn volgende uitdaging: The Mod Pop Quilt. Nu is het wachten op de templates.In my next post I will tell you more about the Craft Olympics (scroll all the way down) I have joined, that Melanie organized. I have five challenging projects, but they are changing constantly.

In mijn volgende post zal ik meer vertellen over de Craft Olympics (helemaal naar beneden scrollen), die Melanie heeft georganiseerd. Ik heb 5 uitdagingen in mijn hoofd, maar die wisselen nog regelmatig. 

vrijdag 7 september 2012

Second to last Zakka project (o:


The happy message board. A very fun and fast project to make. The pattern originally asks for a ring, but since I didn't have one, I used a ready made frame for painting. First I covered it with a layer of batting and pasted this to the back of the frame. Then I made the little flags and sewed them on the linen, with another layer of batting on the back. At the end I glued the whole to the back again and used a few pins. I think I am going to ask Ger to put in some nails. I don't trust myself with hammer and nail, so I'll let him do it.

Het blije berichtenbord. Dit was een heel leuk en snel project om te maken. Het oorspronkelijke patroon gebruikt een ring, maar omdat ik die niet had, heb ik een lijst van Action gebruikt. Die lag hier al jaren in huis. Ze waren in twee verpakt, dus wie weet maak ik er nog een. 
Eerst heb ik batting om de lijst gedaan en aan de achterkant vastgeplakt. Aansluitend de vlaggetjes en slinger gemaakt en op het linnen genaaid, met opnieuw batting aan de achterkant. Dit geheel weer aan de achterkant vastgeplakt en maar een paar spelden gebruikt, zodat het goed vastzit. Ik zal Ger vragen een paar spijkers erin te slaan. Ik vrees dat de lijst kapot gaat als ik eraan begin ...This is how the back looks.
Zo ziet de achterkant eruit.


"Failure is the key to success; Each mistake teaches us something."
                                             - Morihei Ueshibazondag 2 september 2012

Finished, finishing and starting

Zakka project 22. Only two more to go. Can you believe it? Over the past 22 I have made a project each week. I have discovered so much of myself during this journey. Found myself back in many ways, which is amazing.
I made this little pouch for my DD Laura. She needed a small purse for her cards. And here it is. She's all into orange at the moment, which I am sure you can see. This was one of the most satisfying projects I have made from the book.
For this project I was inspired by Joanna.
To make a pattern that will fit any sew-in purse frame you have, go here.

Zakka project 22. Nog maar twee te gaan. Bijna niet te geloven. De afgelopen 22 weken heb ik iedere week een project uit het boek gemaakt. Tijdens de reis heb ik zo veel van mezelf ontdekt en ik heb veel van mezelf teruggevonden. Een heerlijk gevoel. 
Dit tasje heb ik voor Laura gemaakt. Ze had een klein tasje nodig voor haar ov-kaart, bankpas enz. Zoals je kunt zien is ze tegenwoordig dol op oranje. Dat heeft denk ik echt met haar half jaar verblijf in Mexico en omgeving te maken. Een heerlijke kleur om mee te werken. 
Joanna heeft mij voor dit project geïnspireerd!
Wil je een patroon maken voor je sew-in purse beugel, dan is hier een goede beschrijving.

The back and details.
De achterkant en details. 


A while back I showed you the form of a fan. I was working on a Dresden Plate. And here is the result.

Een tijdje geleden liet ik de vorm van een waaier zien. Dat was voor deze Dresden Plate. Hier het resultaat. 


 Detail of the stitchery. I got the pattern here.
Detail van de stitchery. Het patroon kun je hier vinden.


I have two more blocks to finish for the Designer's Mystery BOM by the Fat Quarter Shop. I am not going to make the tulip, which you can see on the right picture. I don't understand how they could add a block this simple to the rest. So, I will probably be making the one on the right again, but this time with other colors.

I moet nog twee blokken maken voor de Designer's Mystery BOM by the Fat Quarter Shop. De tulp, die je op de rechter foto ziet, ga ik niet maken. Ik begrijp niet hoe ze zo iets simpels hebben kunnen toevoegen aan de rest van de blokken. Dus, ga ik waarschijnlijk het blok aan de rechterkant nog een maken met andere stofjes.


I have also started the Retro Flower quilt. I wanted to make four blocks this month, but only got three finished. The hand sewing is done for 3 other blocks, but I need to sew them together on the machine. I am using the fabrics from the Solid Club of the  Pink Chalk Studio.

Ik ben ook aan de Retro Flower quilt begonnen. Ik wilde voor deze maand eigenlijk 4 blokken afhebben, maar helaas. 3 blokken heb ik al voor een deel af. Nu moet de rest nog met de naaimachine gedaan worden. De stofjes die ik gebruik zijn van de Solid Club van de Pink Chalk Studio. Some beautiful handmade cards I received with the post this year. The left one was made by Diny (no blog), the middle one by Tracy and the one on the right by Jos. It's so wonderful to find beauties like these on your doormat.

Dit jaar heb ik enkele hand gemaakte kaarten gekregen. De linkse heeft Diny gemaakt (geen blog), de middelste Tracy en de rechter Jos. Heerlijk, zulke post op de deurmat!


“You know you're in love 
when you can't fall asleep 
because reality is finally better 
than your dreams.” 

― Dr. Seuss
back to top