zondag 30 december 2012

Thimble 3, 4 and 5 for the Craft Olympics

In August Melanie intorduced a challenge: The Craft Olympic Athlete. I had all kinds of plans for it and think that I only kept to one. But, I did manage to start 3 new techniques and picked up one that I hadn't done for ages.
Below you see some of the bracelets I made using a very thick knitting and crochet needle. (thimble 3)

In augustus is Melanie een uitdaging met ons aangegaan: The Craft Olympic Athlete. Ik had veel plannen, maar ik geloof dat ik daarvan maar eentje heb uitgevoerd. Ik heb echter 3 nieuwe technieken uitgeprobeerd en eentje die ik al in geen jaren had uitgevoerd.
Hieronder zie je een paar armbandjes die ik gemaakt heb met een dikke brei- en haaknaald. (thimble3)


For the amber yellow braceletI used vintage buttons that I found in this old tin box.
Voor de goudkleurige armband heb ik oude knopen gebruikt die ik in dit blik heb gevonden.This necklace is made from an old t-shirt in one of my favorite colors. (thimble 4)
De ketting heb ik van een oud t-shirt gemaakt. (thimble 4)Thimble 5?????


Oh, there it is (o: This cute stitchery hasn't found a place in our home yet. I think I will save it for next year. You can find the free pattern here. It was lots of fun to make! And look at the little sewing machine. Perfect in a Christmas tree.

Daar is die weer (o: Deze schattige kerstboom heeft nog geen plek in ons huis gevonden. Ik zal het voor volgend jaar opbergen. Het gratis patroon kun je hier vinden. Kijk eens naar die kleine naaimachine. Die wil toch iedere quiltster in haar kerstboom!

Some more stitcheries I made over the past months.
Nog een paar werkjes die ik de afgelopen maanden heb gemaakt.

*******

Another fresh new year is here . . .
Another year to live!
To banish worry, doubt, and fear,
To love and laugh and give!

This bright new year is given me
To live each day with zest . . .
To daily grow and try to be
My highest and my best!

I have the opportunity
Once more to right some wrongs,
To pray for peace, to plant a tree,
And sing more joyful songs!

-William Arthur Ward-

dinsdag 25 december 2012

VROLIJK KERSTFEEST Impressions of our Christmas Home.
Indrukken van ons Kersthuis.


Christmas wall in my sewing room.
Kerstmuur in mijn naaikamer. 

Gnomes that now live in different European countries.
Kabouters die nu in een ander land wonen.

zondag 16 december 2012

Derde advent

 Years ago, our parents used to give us an angel in which you can put in a candle at Christmas breakfast. These were also included, each year one. Now I always use them to celebrate Advent. Next time I'll try to take a better picture.

Jaren geleden gaven onze ouders ons een engeltje waarin een kaarsje kon tijdens het Kerstontbijt. Ook deze kregen over vier jaar. Nu gebruik ik ze altijd om Advent te vieren. De volgende keer zal ik proberen een betere foto te nemen.


 I have finished 15 of the little Advent cushions until now. Three of them still have to be filled. They are so much fun to make!

Vijftien van 24 kussentjes zijn nu af. Drie moeten er nog opgevuld worden. Het is zo leuk hier aan te werken. This one reminded me of Bibi and the birds that come to visit us in our garden.
Deze deed me aan Bibi denken en de vogels die ons in de tuin bezoeken.“May it be a light to you in dark places, when all other lights go out.” 

zondag 9 december 2012

Christmas is coming

It has been more than a month since I had my last blog post. How time flies. I have been quite busy with smaller projects and I have earned my second Craft Olympic Athlete thimble with Melanie's challenge

Meer dan een maand geleden heb ik voor het laatst een bericht geschreven. Hoe de tijd toch vliegt. Ik ben vooral met kleinere projecten bezig geweest en heb mijn tweede Craft Olympic Athlete thimble voor Melanie's challenge verdiend.

Above you can see an Advent calendar stitchery I started on December 1. As you can see, I finished my 9 and am now working on my 10th. You can find the pattern here. And you might also want to visit Elena's blog. She has a lovely story to each little ornament.

Hierboven zie je de Advent kalender waarmee ik 1 december begonnen ben. Voor iedere dag een kruissteekwerkje. Het patroon kun je hier vinden. En ga ook eens naar Elena's blog. Bij ieder ornamentje schrijft een een klein verhaaltje. Heel leuk!

For a dear friend of mine I made this Advent calendar. It was lots of fun to make! You can find the pattern  here.

Voor een lieve vriendin heb ik deze Advent kalender gemaakt. Heel leuk te doen. Het hart, oorspronkelijk voor kaarten, heb ik bij Action kunnen vinden. Het patroon voor de zakjes kun je hier vinden.
With these flowers I earned my second thimble. I made the flowers with my new Janome punch machien. These are so much fun to make! Almost addictive.

Met deze bloemen heb ik mijn tweede thimble verdiend. De bloemen heb ik gemaakt met mijn nieuwe Janome punchmachine. Dit is zo leuk te doen. Bijna verslavend.  

A friend of ours turned 60 in November. Since I couldn't find a nice card, I decided to make these two owls.  I think this does look better (o:

Een vriend van ons is in november 60 geworden. Omdat ik echt geen leuke kaart kon vinden, heb ik deze twee uiltjes gemaakt. Dit is toch veel leuker! 
This is the FQS Mystery BOM 2011. All finished to be sent off to Anne at Maple Leaf. Once again she did a wonderful job in quilting. I will show you the whole quilt, once I am done with the binding...

Dit is de FQS Mystery BOM 2011. Helemaal klaar om verstuurd te worden. Ondertussen heeft Anne van Maple Leaf hem weer prachtig gequilt. Ik laat jullie de quilt in zijn geheel zien, als de bies er ook eenmaal aan zit...


Clean out a corner of your mind
and creativity
will instantly fill it.
- Dee Hock - 
back to top