woensdag 30 juni 2010

No Wednesday flower today

Today my dear (blogging)friend Jos came to visit me. Look at the cutest little pincushion mouse she made for me. Would you stick needles in a cute little guy like this? No I wouldn't either. So, it will keep me company when I work on my stitcheries =) Such a very lovely sweet surprise, dear Jos! Thank you so much!
Well, Jos wanted to see my pictures from our visit to the States. And what did we notice when she left after a few hours. Right - we didn't even have time to take a look at the pictures. We were so busy chatting, admiring each others work, that we forgot all about it.
See you soon again, Jos, so we can look at the pictures!

Vandaag is mijn lieve (blogging)vriendin Jos op bezoek geweest. Kijk eens naar dit schattige speldenkussentje. Zou jij in zo'n lief klein beestje naalden kunnen steken? Nou, ik ook niet hoor. Het muisje zal me gezelschap houden wanneer ik aan het stitchen ben.
Jos was o.a. gekomen om de foto's van de Verenigde Staten te bekijken. En wat hebben we uiteindelijk niet bekeken? Juist, de foto's. We hadden zo druk met kletsen en elkaars werk te bewonderen, dat we het helemaal vergeten waren.
Dus Jos, kom snel weer langs. Dan gaan we echt de foto's bekijken =)This week Ger and I took early morning walks, so that it wasn't too warm for Bibi. Normally he doesn't join me, but since I don't like walking alone at 6.30 am, he joins me =)
When you look at the pictures below, you might not think that the houses are so special. But what is special about them, is that Ger and I have lived in this region for over 20 years and we have never seen this little place before. It is only 5 minutes away from us. We were really surprised!

Deze week zijn Ger en ik iedere ochtend vroeg gaan wandelen, zodat het nog niet te warm was voor Bibi. Normaal gesproken wandel ik alleen 's ochtends, maar ik loop niet graag alleen om 6.30 uur.
Wanneer je naar de huizen op de foto's onder kijkt, zul je er misschien niets bijzonders aan zien. Maar wat zo bijzonder is, is dat Ger en ik hier al meer dan 20 jaar wonen en dit plekje hebben wij nu pas ontdekt. Het ligt slechts 5 minuten hier vandaan. We waren helemaal verbaasd!


Another morning we walked through the woods nearby and our passage was blocked by this fallen tree. It is a large beech tree, that probably lost its grip when it rained so hard. Look at the bottom foto on the left. There you can see how shallow the roots are to hold a big tree like this.

Een andere ochtend zijn we door het bos gaan lopen. Opeens werd onze weg versperd door een dikke, grote, omgevallen beukenboom. Door de flinke regenbuien zijn de wortels waarschijnlijk losgeraakt. Als je naar de foto links onder kijkt, dan kun je zien hoe klein en dun de wortels zijn.When taking walks through the southern part of Limburg, you will often find crosses as seen on the picture below left. You cannot see it on this picture, but the cross is surrounded by flowers and candles. I don't know which bush has these white flowers. They had a very flowery sweet smell. On the tree you can see walnuts that I pass when I take my walk with Bibi. I call it my tree, because I am always able to pick many walnuts from the ground in the fall.

Voor jullie zullen de kruisbeelden wel bekend zijn, als jullie ooit door Limburg gewandeld hebben. Deze staat op de hoek van een huis en bij de ingang van een bos.
Van welke struik de witte bloemen zijn, weet ik niet, maar ze geven een heerlijk geur af. Aan de boom groeien walnoten. Ik noem de boom altijd mijn boom, omdat ik in de herfst zoveel walnoten kan oprapen.

"The future is not some place we are going to,
but one we are creating.
The paths are not to be found, but made,
and the activity of making them,
changes both the maker and the destination."

zondag 27 juni 2010

A letter, Schnibbles, a surprise and summer


This week Thijme and I received a letter from Louise's oldest grandchild, Bowie. Bowie became very good friends with Thijme while we were in the States. He even cried when he was told Thijme was leaving. The sweetheart!
Back in the Netherlands, I collected some items of the Dutch football team and sent them to Bowie, so that we could be connected. Read the sweet letter Bowie wrote us! And look at the picture he drew. He actually used orange to write his letter. Thank you so much Bowie! It made Thijme and my day (O:

Deze week kregen Thijme en ik een brief van de oudste kleinzoon van Louise, Bowie. Terwijl wij in de VS waren, werden Thijme en Bowie goede vrienden. Bowie moest zelfs huilen, toen hij hoorde dat Thijme zou vertrekken. De lieverd!
Eenmaal terug in Nederland, begon de WK gekte. Dus dacht ik dat het leuk zou zijn, als Bowie spulletjes van oranje zou krijgen, om zo de band hechter te maken. Lees de lieve brief eens die Bowie ons geschreven heeft en de tekening die hij erbij heeft gemaakt. Hij heeft het zelfs in oranje geschreven. Bedankt, lieve Bowie! Onze dag kon niet meer stuk (O:

This is Bowie with Thijme. Doesn't Bowie look very proud!
Dit zijn Bowie en Thijme. Kijkt Bowie niet heel trots!
And here is my Schnibbles for June. The pattern is State Fair and was lots of fun to make. I used eleven different fabrics, from three different ranges. I think every time I finish a Schnibbles, I tell myself, this is my favorite one. But I do think, that from all the Schnibbles I made, this really is my favorite! It gives me a calm and peaceful feeling while looking at it and it looks so soft.

En hier is dan mijn juni Schnibbles, State Fair. Het was weer een heel leuk patroon om te maken. Ik heb elf verschillende stofjes gebruikt van drie verschillende ranges. Iedere keer als ik een Schnibbles af heb, denk ik dat die mijn favoriet is. Maar deze is echt mijn favoriet van alle Schnibbles die ik tot nu toe heb gemaakt. Het geeft me een rustig en vredig gevoel terwijl ik er naar kijk en het ziet er ook zo zacht uit.

And look what else came with the post this week. A package from Carrie. Carrie also made a Hailee Bag, in which she used rick rack, as in the original pattern. I told her, that I have not seen this kind of rick rack in the Netherlands yet. Carrie was so kind to go search for some for me in different colors. Aren't they gorgeous! She also sent me a pattern, in which rick rack is used. Thank you so much, Carrie. This was so sweet of you! I will use some of it in my next Hailee Bag, of which I have made three now!

En kijk eens wat vorige week ook nog met de post is gekomen. Een pakje van Carrie. Carrie heeft ook een Hailee Bag gemaakt en daarbij heeft ze ric rac gebruikt, zoals in het oorspronkelijke patroon. Ik gaf haar aan, dat ik het hier nog niet gezien had. Toen was ze zo aardig om voor mij op zoek te gaan naar verschillende kleuren. Daarbij stuurde ze ook nog eens een patroon, waarbij ric rac gebruikt wordt. Heel erg bedankt, Carrie. In mijn volgende Hailee Bag zal ik het zeker gebruiken! Dat wordt dat mijn vierdeAnd here you can see the beautiful weather we are having. Blue blue skies without a cloud. With this kind of weather, we often have hot air balloons coming over our home.

Aan deze foto kun je zien hoe mooi het weer momenteel in Nederland is! Met dit weer vliegen er regelmatig heteluchtballonnen over ons huis. Toch altijd weer een mooi gezicht."For me, every hour is grace.
And I feel gratitude in my heart
each time I can meet someone and look at his or her smile. "

- Elie Wiesel

woensdag 23 juni 2010

Summer flowers

The summer has finally started and we have lovely sunny weather here (O: My roses in our front garden love this weather. And so do my hexie-flowers. One got lost in the beauty of them all.
Eindelijk is de zomer dan toch gekomen en het is ook nog mooi weer (O: Mijn rozen in de voortuin genieten van dit mooie weer. En de hexie-bloemen van deze week ook. Eentje heeft zich helemaal tussen de rozen gesetteld.And look what our postman brought us this week. A package from Melanie, from England. We had an email chat about the football world championship. I could hardly believe that in England they made a chips flavor for many of the countries participating, such as American Cheeseburger, Australian BBQ Kangaroo, German Bratwurst Sausage, Dutch Edam Cheese and Frend Garlic Baguette. Now is this fun or is this real fun. I still have a smile on my face. We won't try any before Laura will be here next Monday, quite to Thijme's annoyance.
Melanie added a lovely card to the box and a cute heart FQ! Thank you so very much, lieve Melanie! What tremendous fun. And now England also made it to the 1/8 finals (0:

En kijk eens hier, wat deze week met de post kwam van Melanie uit Engeland. We hadden het via email over WK voetbal. Ik kon me nauwelijks voorstellen, dat Engeland voor een groot aantal landen dat meedoet, een chips smaak heeft bedacht, zoals American Cheeseburger, Australian BBQ Kangaroo, German Bratwurst Sausage, Dutch Edam Cheese and Frend Garlic Baguette. Is dit leuk of is dit hééééééél leuk!!! We zullen ze niet proberen, totdat Laura hier maandag is, hetgeen Thijme liever anders had gezien.
Melanie heeft ook een mooie kaart toegevoegd en een hartjes FQ. Lieve Melanie, bedankt voor deze enorme en leuke verrassing!!! Engeland zit nu gelukkig ook in de achste finale.I finished my 25 blocks for the State Fair Schnibbles and decided to start cutting a big Schnibbles from Carrie Nelsons' new book Schnibbles times two. Since I started A Year of Schnibbles that is organized by Sherri and Sinta, Carrie has become one of my favorite designers. Her quilts are so much fun to make! And the result is always good!

De 25 blokken van mijn State Fair Schnibbles is klaar en nu ben ik begonnen met een grote Schnibbels quilt uit Carrie Nelson's nieuw boek Schnibbles time two. Sinds ik met A Year of Schnibbles begonnen ben, die georganiseerd wordt door Sherri en Sinta, is Carrie een van mijn favoriete ontwerpers geworden! Het is zo leuk, haar quilts te maken en het resultaat is altijd verbluffend.


"Love is much like a wild rose,
beautiful and calm,
but willing to draw blood in its defense."

- Mark Overby

zondag 20 juni 2010

This week I received the first block of the Designer Mystery Block of the Month brought by the Fat Quarter Shop. Twelve different designer will design a block each month. The fabrics are so pretty and make you happy just looking at them.

Deze week is het eerste deel binnengekomen van de Designer Mystery Block of the Month, dat uitgebracht wordt door de Fat Quarter Shop. Twaalf verschillende ontwerpers zullen iedere maand een blok ontwerpen. De stof die gebruikt wordt maakt je helemaal blij als je ernaar kijkt (O:
My Schnibbles is getting along fine. I finished 16 of the 25 blocks. This time I did not use charm packs, but went through my stash. I used fabrics from three different ranges. And I must saying trying to match fabrics from you stash, makes the journey more exciting!

Ik ben al aardig op weg met mijn Schnibbles. Zestien van de 25 blokken zijn af. Dit keer heb ik geen charm packs gebruikt, maar heb ik tussen mijn stash gezocht. Ik heb van drie verschillende ranges stof gebruikt. En ik moet zeggen, dat het spannender is, de stoffen zelf bij elkaar te zoeken, dan kant en klare charms te gebruiken. Het is wel veel makkelijker met charms, ook wat het snijden betreft.
On Saturday DH and I went to Amsterdam to celebrate Laura's birthday. Our little girl will be 19 years old on Monday. It will be the first time we won't celebrate her birthday together. I must say, that does feel empty. But, we were happy to visit her yesterday (O:

Picture top left: old façade combined with new buildings.
Top right: I think about 65% of the Dutch were watching the football match Netherlands - Japan while Laura and I went shopping through Amsterdam. On the picture you can see fans celebrating after the match.
Bottom right: graffiti - love the colors they used here!
Bottom left: loved the saying, which I'll try to translate below.

Zaterdag hebben we Laura in Amsterdam bezocht om haar verjaardag te vieren. Onze kleine meid wordt al 19 jaar en het is de eerste keer dat we het niet samen vieren. Ik moet zeggen, dat voelt best leeg. We waren wel heel blij dat we het zaterdag met haar hebben kunnen vieren!

Foto boven links: oude voorgevels worden met nieuwbouw gecombineerd.
Boven rechts: een bekend beeld ;0) Laura en ik waren 'shoppen', terwijl de meesten naar voetbal keken. Heerlijk rustig voor een zaterdagmiddag in Amsterdam. Toen het doelpunt viel, waren we net in een winkel om te kijken. Dus, we hebben niets gemist.
Onder rechts: graffiti - de kleuren vind ik hier erg mooi!
Onder links: dit vond ik een heel mooie spreuk!How
if you could
surround yourself
with light-heartedness
and that that
would be
your space

woensdag 16 juni 2010

Orange lion combined with flowers

Today I combined my hexagon flowers with the orange lion; orange being the color of the Dutch football team for the world champion cup, which you might have noticed if you watched the match Netherlands - Denmark. You can recognize the Dutch fans anywhere!

Deze week heb ik met hexagon bloemen met de oranje-koorts gecombineerd. De leeuw komt van AH, ik denk van de WK van 4 jaar geleden.This is my 8th block for the Pennsylvania Dutch BOM. I find the result quite stunning, knowing how little time it took me to make it. The fabrics match perfectly!

Dit is mijn 8e blok voor de Pennsylvania Dutch BOM. Het is in een mum van tijd gemaakt en het resultaat vind ik verbluffend.Liebe Jutta ~ hier dann endlich mein 7. Block von Leanne's House. Die Miniblöcke waren schon längst fertig, ich hatte sie aber noch nicht zusammengenäht. Ich arbeite jetzt fleissig an meinen 8. Block! Danach nur noch eins (((0:

Leanne's House block 7


And this is how my table looks when I am working on several projects at the same time. I'm working on the Schnibbles 'State Fair' (blocks on the left) and the Fat Quarter Shop 2010 Designer Mystery BOM. Is it fun to work with these fabrics!

In dit is hoe mijn tafel eruit ziet als ik aan meerdere projecten werk. Ik ben momenteel bezig met de Schnibbles 'State Fair' (blokken links) en de Fat Quarter Shop 2010 Designer Mystery BOM. Het is heerlijk om met deze mooie stofjes te werken.
Last weekend we had a mother-daughters-(in-law)-weekend in Maastricht. We had a wonderful time together for three days, shopping, dining, drinking tea and coffee, sight-seeing, having lunch, laughing and chatting etc. etc.
Now which of the four 'younger ladies' is my sister-in-law?

Afgelopen weekeinde hadden we een moeder-(schoon)dochter-weekeinde in Maastricht. We hebben drie heerlijke dagen gehad met winkelen, uit eten gaan, thee en koffie drinken, sight-seeing, lunchen lachen en veel kletsen etc. etc.
Wie van de vier 'jongere dames' is mijn schoonzus?

sight-seeing ~ shopping ~ dinner ~ laughter ~ chatting


cappuccino (look at the spoon!)


more sight-seeingThe best things
in life
aren't things

woensdag 9 juni 2010

Watching my garden grow

Today is Wednesday again, so I want to show you how my garden is growing, a challenge organized by Karen. My paeonia's are having a hard time with all the rain we had today.

Vandaag is het alweer woensdag, dus wil ik jullie de bloemen in mijn tuin laten zien. Karen heeft deze challenge georganiseerd. De pioenrozen hebben het moeilijk met al die regen vandaag.
I made another Hailee Bag, designed by Stephanie. You can buy the pattern here. It is so much fun to make this bag, so I hope to have another one finished by next week (O:
As you can see, I still have no buttons, but on Saturday I will go to Maastricht, where they have a big button shop!

Ik heb opnieuw een Hailee Bag gemaakt, ontworpen door Stephanie. Hier kun je het patroon kopen. Het is echt heel leuk, deze tas te maken. Wie weet heb ik er volgende week weer eentje af (O:
Zoals jullie zien, heb ik nog steeds geen knopen, maar zaterdag ben ik in Maastricht en daar hebben ze een grote knopen zaak. Daar zal ik vast iets kunnen vinden.Here are block 7 (right) and 8 of the Jelly Roll Sampler Quilt. Once again, lots of fun to make!

Hier zijn blok 7 (rechts) en 8 van de Jelly Roll Sampler Quilt. Ze waren weer heel leuk te maken!Here is my May block for the Virtual Euro Bee. I love the pattern!
Hier is mijn blok voor de Virtual Euro Bee van mei.Don't count the days
Make the days count

-writer unknown-


zondag 6 juni 2010

California dream

Not much to show today, since I showed the work I made this week in my Wednesday post.
So, I thought to show you my quilt 'Kaffeemomente', a stitchery quilt designed by Diana at Quiltecke. I mentioned her before, since she is now offering us a free Flower BOM, also with stitcheries. It is gorgeous and I hope to start it maybe this month!
I made this quilt for Jutta's birthday, since she loves to drink coffee!

Vandaag heb ik niet veel te laten zien, omdat ik het werk van deze week al woensdag heb laten zien. Dus, dacht ik jullie mijn quilt 'Kaffeemomente' te laten zien, die ik voor Jutta's verjaardag heb gemaakt en die door Diana van Quiltecke ontworpen is. Momenteel heeft ze een Flower BOM, die in het Engels en Duits beschreven wordt.
And here are some more pictures of our trip to California. Stephanie at Loft Creations linked to Picnik in one of her posts, which makes it easy for me to show four pictures in one, so I don't have to bore you with twelve.

En hier nog een paar foto's van California. Stephanie van Loft Creations heeft een keer naar Picnik gelinkt. Dit programma maakt het voor mij gemakkelijk om vier foto's in een te laten zien. Zo hoef ik jullie niet met zoveel foto's achter elkaar op te zadelen (O:


"It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."

- Antoine de Saint-Exupery


woensdag 2 juni 2010

Hexagon flowers, Hailee bag and little elves

A while back, I joined the 'One flower Wednesdays - watching our garden grow'. I started making these in California. The flowers are made from my FQ bundle Aunt Grace's Authentics that I got here. I am sewing the flowers on different colors of Kona fabric. Looks quite vintage!
The flower on the picture is a Streptocarpus. This plant is very special to me, because many years back, my father gave it to me from a plant he had. Last year there was only one poor little leave left. With lots of love and care I was able to let it come back again. When we were in the States, I brought the plant to my father to take care of it. And look at the reward. All those beautiful flowers.

Een tijdje geleden heb ik me aangemeld voor de 'One flower Wednesdays - watching our garden grow'. Ik heb er een aantal in California gemaakt. Hier ben ik er nog niet echt toe gekomen. De bloemen zijn gemaakt van stofje uit mijn FQ bundle Aunt Grace's Authentics, die ik hier gekocht heb. De bloemen worden op verschillende kleuren Kona stof genaaid.
De plant op de foto is een Streptocarpus. Deze is heel speciaal voor mij, omdat ik een aantal jaar geleden een stekje ervan van m'n vader heb gekregen. Vorig jaar had de plant nog maar een klein zielig blaadje. Maar met veel liefde en zorg is die weer helemaal opgekomen. Toen we naar Amerika waren, heb ik de plant naar m'n vader gebracht. En kijk eens wat er terug kwam! Een zeer dankbare plant die speciale aandacht nodig heeft!Here is my Hailee bag, a pattern by wonderful Stephanie, that I won. It was lots of fun and fast to make. Very well described, so even easy for someone like me, who is not so good in making bags. I haven't found a button to it yet, but I might make a yoyo with a small button. Not sure yet.

Hier is mijn Hailee tas, een patroon van Stephanie, dat ik vorige week gewonnen heb. Het is een heel leuke tas te maken en ook nog snel! De beschrijving is erg goed, dus zelfs gemakkelijk voor iemand zoals ik, die eigenlijk niet zo goed is in het maken van tassen. Ik heb nog geen geschikte knoop gevonden, maar misschien maak ik een yoyo met een kleine knoop. Ik weet het nog niet zeker.


I will make another bag soon for Laura, from these fabrics.
Ik ga eerdaags nog een tas maken, van deze stofjes, voor Laura.And here are my April and May Christmas Elves, a pattern by Gail Pan, that I am making together with Diana, Melanie and Suzie. I decided to wait with finishing the whole blocks, after I finished stitching all the blocks. That works better for me.
Please visit Diana blog. She is offering a beautiful free summer BOM. She has also written the pattern in English!

En hier zijn mijn april en mei Christmas Elves, volgens een patroon van Gail Pan, dat ik samen mat Diana, Melanie en Suzie maak. Ik heb besloten, pas de hele blokken te maken, wanneer ik alle stitcheries af heb. Dat werkt beter voor mij.
Ga ook eens naar Diana's blog! Zij heeft een gratis zomer BOM ontworpen, dat ze ook nog eens in het Engels vertaald heeft."I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."

- Maya Angelou

back to top