donderdag 29 december 2011

SSCS 2011 with Santa Liz

On Christmas Day
At half past three
I thought of Liz 
and Liz thought of me (o:


Liz really did a very good job to get to know me on my blog. She already made the sweetest ornament in my favorite color and look what I opened on Christmas Day. This lovely table runner. The fabrics are so pretty and the stitcheries are so sweet. I'll wait until Spring starts to shine, before I put this on our table.

Liz heeft echt haar best gedaan, mijn smaak te ontdekken. De ornament was al helemaal in mijn kleuren, maar  kijk eens naar de tablerunner. Zulke mooie stofjes en de stitchery past er zo leuk bij! Ik wacht tot het lente wordt, voordat ik de tablerunner ga gebruiken. Dus lente, kom maar op ...


But that was not all. Liz also discovered that I really enjoy making bags and she got a special Handmade for me: Bags for all occasions. I already found 2 bags I really want to make in 2012.
And look at the cutest kangeroo hanger for Christmas. We can definitely not find those in the Netherlands!
There was something else ...

Maar, dat was niet alles. Liz heeft ook ontdekt, dat ik heel graag tassen maak en kijk eens naar het speciale tijdschrift dat ze voor me heeft gevonden van Handmade. Ik heb al 2 tassen gezien, die ik wil gaan maken.
Zie je ook de kangoeroe voor kerst. Geweldig toch, met muts, sjaar en kerstboom.
Er was nog iets ...


... a scarf, knitted by Liz. So nice and soft and once again, such a pretty color. Take a close look at the right picture. You will see the stucture of the yarn Liz used.

... een sjaal, gebreid door Liz. Zo lekker zacht en ook de kleur is zo mooi! Als je goed naar de rechtse foto kijkt, kun je de structuur van het garen zien.


A big big THANK YOU to you dear Liz, for being such a wonderful Secret Santa for me!
And thank you Chookyblue for once again organizing this great adventure!

Heel erg bedankt, lieve Liz! Je was een echt een geweldige Secret Santa voor mij!
En ook Chookyblue bedankt voor het organiseren van weer een gezellig avontuur!


*-*-*-*


As you can see, I have not sat still, since we came back from our vacation. But, I am still not quite back yet with me thoughts.
Bibi inspected my layering. She didn't quite agree, as I was taking her space to walk. I eventually finished the layering, but frequently asked myself : why I am doing this? Oh yes, that's right. I want to finish quilt tops that have been patiently waiting ... My knees still don't agree, but they have some time off now till the next quilt top is done ...

I am thinking about how I want to fill in 2012 with blogging and quilting. Difficult. I do know, that I want to finish quilts. Lots of quilts. And, start as few big quilts (read: non) as possible.


Zoals je ziet, heb ik niet stil gezeten, sinds we van vakantie terug zijn. Maar mijn gedachten zijn er nog steeds niet helemaal bij.
Bibi inspecteert mijn werk. Ze is het er niet helemaal mee eens, aangezien ik haar plek om gewoon te kunnen lopen en uitrekken heb weggenomen. Maar, ik ben nu klaar en heb me regelmatig afgevraagd: waarom doe ik dit eigenlijk? Oh ja, om de quilts die al zo lang geduldig liggen te wachten, af te krijgen ... Mijn knieën zijn het er niet mee eens, maar die hebben even rust, totdat de volgende top klaar is. 
Momenteel ben ik aan het nadenken over hoe ik in 2012 verder wil gaan met bloggen en quilten. Moeilijk. Ik weet in ieder geval wel dat ik quilts wil afmaken. Heel veel quilts. En aan zo min mogelijk (lees: geen) grote quilts beginnen. 

dinsdag 20 december 2011

Back, but still not quite there and Secret Santa Christmas Swap


That has been quite a while, that I wrote my last post. I have been back for more than a week now, but somehow I am still not back to earth. And I have only been away for three weeks. But, we had such a wonderful time in California with Louise and in Mexico, that it is difficult to be back.
More about our vacation in next posts.

Het is weer een tijdje geleden, dat ik voor het laatst heb geschreven. Ik ben nu meer dan een week terug, maar op de een of andere manier kan ik er nog niet echt aan wennen. En we zijn 'maar' 3 weken weggeweest. California met Louise en Mexico met Laura waren zo fijn, dat het moeilijk is weer aan het normale dagelijkse leven te wennen.
Meer over onze vakantie in berichten die volgen. 


x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

This year I joined only one organized swap, the Secret Santa Christmas Swap (SSCS) with Chookyblue. Liz from Luv 2 Cre8te is/was my Secret Santa.
Once we get our parcel, we are allowed to open the ornament. Look at what Liz made me. It's so pretty!!! And ... PINK!
I love the saying on the back, that Liz stitched! And she added a tea bag (o: I'll be thinking of you then, Liz!

Dit jaar heb ik aan één georganiseerde swap meegedaan, nl. die van Chookyblue, de Secret Santa Christmas Swap (SSCS). Liz van Luv 2 Cre8te is/was mijn Secret Santa.
Als we het pakketje krijgen, mogen wij het cadeautje met de ornament openmaken. Kijk eens wat Liz voor me heeft gemaakt. Het is zo mooi!!! En ... PINK!
Is het gedichtje dat Liz op de achterkant gestitcht heeft niet leuk! Er zit ook een theezakje bij (o: Ik zal aan je denken, Liz!On Christmas Day
At half past 3 ...
I'll think of you
You think of me.

zaterdag 19 november 2011

Blog break
I won't be blogging for quite a while. However, I do want to share some more autumn pictures with you, taken last Thursday. I always walk the same route, so Bibi can walk on her own, but, everyday I see and find something new!

Ik zal een tijdje niet bloggen. Toch wil ik nog een paar foto's met jullie delen van de prachtige herfst dit jaar. De foto's zijn afgelopen donderdag genomen. Iedere dag loop ik dezelfde route, zodat Bibi los kan lopen. Het verveelt nooit! Iedere dag ontdek ik wel iets nieuws! Geniet.This was such a kind crow. It sat there waiting for me with something in its beak. Thank you, crow!

Dit was zo'n geduldige kraai! Hij zat daar te wachten met iets in zijn bek, totdat ik eindelijk een foto had genomen. Dank je wel kraai!

"Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving."

- Khalil Gibran


maandag 14 november 2011

Old Beauty


On Friday I talked with a lady, who told me she had wooden spools and lots of 'grandmother' buttons, as she called them. She would be happy to give them to me and wanted nothing for them. Well, of course I couldn't say 'no' to that! Above the spools and below lots and lots of buttons. Oh happiness!

Vrijdag sprak ik een mevrouw die nog houten spoeltjes had en 'grootmoeder' knopen, zoals zij ze noemde. Of ik ze wilde hebben. Nou en of! Daar kun je toch geen 'nee' tegen zeggen. Boven zie je de spoeltjes en hieronder de knopen. Wat een schat!
Just a handful from the box ...
Zomaar een paar uit de doos ...


It was an anniversary tin from 1957. Isn't that something!
En het was ook nog een jubileums blik van De Spar uit 1957. Dat is toch geweldig!


-x-x-x-x-x-x-x-x-Last week I visited Jos from Cybele's Patch. Look what she found while cleaning up and reorganizing: this cutest apron, which I think was from Switzerland and she had given to her mother a long time ago. Isn't it very sweet that Jos asked me if I wanted it. She told me I should wear it, but I am not sure I will. Thank you, lieve Jos!

Vorige week ben ik bij Jos geweest van Cybele's Patch. Kijk eens hier, wat ze tijdens het opruimen vond: een schortje, ik dacht uit Zwitserland, dat ze ooit haar moeder cadeau heeft gedaan. Wat heel erg lief van Jos, om mij te vragen of ik het wilde hebben. Ze zei, dat ik het maar gewoon moet dragen, maar ik weet niet of ik dat zal doen. Bedankt, lieve Jos!


"Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving."

- Khalil Gibran

zaterdag 12 november 2011

Oops I did it again ... (part III)
Another bag ... this time a Christmas bag. It was supposed to be a simple shopping bag, but somehow it turned into this. I think all Stephanie's bag patterns somehow have to do with it (o: Look at the cute little covered button (o:

En weer een tas ... dit keer voor de kerst. Het had een eenvoudige boodschappentas moeten worden, maar op de een of andere manier was dit het resultaat. Volgens mij hebben de tas patronen van Stephanie hiermee te maken (o: Die kleine knoop vind ik het leukste detail (o:-o-o-o-o-o-Last weekend I made an Advent calendar. Each day a button should be put on until 24 December. But where to leave the buttons that are not used yet? When I saw this, I knew right away where to put them and this is the result. The little pouch is so much fun to make and done in no time. You must admit, that this is much prettier than a plastic bag!
Check out Lisa's blog. She has more great tutorials and lovely recipes!

Vorig weekeinde heb ik een Adventskalender gemaakt. Ieder dag vanaf 1 December zet ik er een button aan vast. Maar, wat doe je met de buttons die nog niet zijn gebruikt? Toen ik dit zag, wist ik het meteen. Dit kleine zakje is heel leuk en snel te maken! En, het ziet er toch veel beter uit dan wanneer je de buttons in een plastic zakje doet.
Wanneer je Lisa's blog bezoekt, zul je nog veel meer tutorials vinden én heerlijke recepten!


 A while back I bought this. And this week I finally came to making buttons, since I needed one for my Christmas bag. I still had this tiny stitchery, so turned it into a button. I think I will have to make the right bag to it now ;o)

Een tijdje geleden heb ik dit gekocht. En deze week heb ik eindelijk knopen gemaakt, omdat ik er eentje voor de Kersttas nodig had. Ik had ook nog een klein Stitchery. En zie daar, een knoop. Ik denk dat de knoop om een tas vraagt ;o)

-o-o-o-o-o-

We have had some beautiful days again today. I couldn't resist sharing the pictures with you. I don't think autumn has ever been so long, bringing so many treasures. Or, I might be looking with other eyes!

Deze week hebben we weer een aantal heel mooie dagen gehad. Ik heb al veel herfst laten zien, maar toch wil ik nog meer met jullie delen. Volgens mij is de herfst nog niet eerder zo mooi geweest en heeft die nog niet eerder zo lang geduurd. Of kijk ik dit jaar met andere ogen ...

"Great tranquility of heart is his who cares for neither praise nor blame."
 - Thomas á Kempis 

zondag 6 november 2011

Getting ready for ChristmasFriday afternoon Ger and I went to Aachen, to enjoy the beautiful weather with a cappuccino and some lovely chocolate cake. After that, we took a nice walk through the city, and look what I found: Advent buttons. I knew directly how I would use them. So, today I made this little quilt for the buttons (o: Can't wait till it is December 1!

Vrijdagmiddag zijn Ger en ik naar Aken gegaan om van het heerlijke weer te genieten met cappuccino en overheerlijke chocolade taart. Aansluitend hebben we wat rondgelopen en kijk eens wat ik gevonden heb: Advent buttons. Ik wist meteen wat ik zou maken; een klein quiltje, dat ik vandaag gemaakt heb. Ik kan niet wachten tot 1 december!-o-o-


I am entering this quilt in Amy's mini quilt challenge. Head over to her blog to see many very very cute mini quilts. You won't be sorry!

Note: I was too late LOL. But head over anyway. Lots of cuteness (o:


                                                                   -o-o-o-o-o-o-o-o-

Yesterday I saw these geese flying over. I just have a small digital camera, so the pictures aren't that good. I couldn't even get all geese on the picture. The noise they make is always so impressive!

Gisteren vlogen deze ganzen over ons huis. De foto's zijn met een kleine, digitale camera gemaakt, dus de kwaliteit is niet echt goed. Ik kon niet eens alle ganzen op de foto krijgen. Het geluid dat ze maken is altijd zo indrukwekkend. 
                                                              -o-o-o-o-o-o-o-o-


And this is my dear daughter, with whom I skype on a regular basis. I am so happy that the modern communication works so well. Otherwise I would miss her even more. In a few weeks we will finally be able to be with her for several days (o:    Doesn't she look happy!

En hier is mijn lieve dochter. We skypen regelmatig. Ik ben zo blij dat de moderne communicatie zo goed werkt, anders zou ik haar nog meer missen. Over een tijdje zullen we eindelijk een dikke week bij haar zijn (o:    Ziet ze er niet blijuit!
"Of all the means which wisdom acquires to ensure happiness throughout the whole of life, by far the most important is friendship."
- Epicurus

vrijdag 4 november 2011

Autumn and getting ready for the winterLast week I have been paper piecing for the first time since very long. And ... it actually worked out well (o: Magical tip for me: cut big pieces. This might be a waste of fabric, but with the tiny pieces of this pattern, there wasn't that much to waste (o: Patience was a golden rule too.
The pattern was designed by Kerry at verykerryberry, which you can buy here.

Vorige week heb ik me dan toch weer eens aan paper piecing gewaagd. Ik vond dit zo'n leuk patroon. En ja hoor, het lukte! Gouden tip voor mij: stukken groot genoeg knippen en geduld. Heel veel geduld. Aangezien de stukjes klein zijn van dit werkje, ging er niet veel stof verloren.
Het patroon is ontworpen door Kerry van verykerryberry en kun je hier kopen.                        -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oI'll now take you with me on my walk I took this morning.
Nu neem ik jullie mee met mijn wandeling vanochtend. Long shadows.
Lange shaduw.


The colors of these trees are changing every day. Slowly they are loosing their leaves.
De kleuren van deze bomen veranderen iedere dag. Langzaamaan verliezen ze hun bladeren.


Autumn and graffiti.
Herfst en graffiti.Treasures, all for free.
Schatten om gratis van te genieten.


I felt like a child, walking through the falling leaves (o:
Ik voelde me weer kind, door al die droge bladeren te lopen (o:"Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving."

- Khalil Gibran

maandag 31 oktober 2011

Happy Autumn ~ Happy Halloween

Happy Spooky HalloweenWe have had some lovely autumn days last week. Below you can see some off the things Ger and I saw during our walk yesterday morning, when the sun was not shining yet.

Wat hebben we vorige week toch een aantal mooie dagen gehad! Tijdens onze wandeling gisteren, toen de zon nog niet scheen, zijn Ger en ik veel moois tegengekomen.


The wind playing with a leave hanging from a tree.
Hier speelt de wind met een blad dat aan een heel fijne rag hangt.Zo leuk om te zien.

turning and ...

turning ...


Bibi also had a very good time.
Bibi had het ook reuze naar haar zin.I have been working on some smaller projects last week, which I will soon show you. I've even done some paper piecing!!!

De afgelopen week heb ik aan verschillende projectjes gewerkt, die ik eerdaags zal laten zien. Ik heb zelfs iets met paper piecing gemaakt!!!A Halloween Wish


Author: Nancy Hughes
I'd like to go fishing
for a star
and send it to you
wherever you are...

...to wrap you once more
in the spells of the night
and fill all your senses
with awe and delight.

To make you a pirate
or perhaps a queen;
to experience the magic
of Halloween.

To capture again
the mystery and surprise
as can only be seen
through a small child's eyes.


back to top