maandag 31 oktober 2011

Happy Autumn ~ Happy Halloween

Happy Spooky HalloweenWe have had some lovely autumn days last week. Below you can see some off the things Ger and I saw during our walk yesterday morning, when the sun was not shining yet.

Wat hebben we vorige week toch een aantal mooie dagen gehad! Tijdens onze wandeling gisteren, toen de zon nog niet scheen, zijn Ger en ik veel moois tegengekomen.


The wind playing with a leave hanging from a tree.
Hier speelt de wind met een blad dat aan een heel fijne rag hangt.Zo leuk om te zien.

turning and ...

turning ...


Bibi also had a very good time.
Bibi had het ook reuze naar haar zin.I have been working on some smaller projects last week, which I will soon show you. I've even done some paper piecing!!!

De afgelopen week heb ik aan verschillende projectjes gewerkt, die ik eerdaags zal laten zien. Ik heb zelfs iets met paper piecing gemaakt!!!A Halloween Wish


Author: Nancy Hughes
I'd like to go fishing
for a star
and send it to you
wherever you are...

...to wrap you once more
in the spells of the night
and fill all your senses
with awe and delight.

To make you a pirate
or perhaps a queen;
to experience the magic
of Halloween.

To capture again
the mystery and surprise
as can only be seen
through a small child's eyes.


woensdag 26 oktober 2011

Celebrate Color with Gypsy Wagon


Lately, my stitching has been newly inspired by some wonderful blogs. One of them is Aimee's Little Dear Tracks. An amazing blog. She also published some very interesting books.
Because the colors and design really inspired me, I decided to join Celebrate Color, Needlepoint. Please click on the picture for a closer look.
The fabrics I used are Kate Spain's Terrain. Only after finishing the stitchery, did I notice that this line fit perfectly to the stitchery.
You can find Aimee's patterns here. She has some very cute gnomes there (o:

De laatste tijd ben ik in mijn stitchery geïnspireerd door verschillende nieuwe blogs. Één daarvan is die van Aimee, van Little Dear Tracks. Een ongelooflijk mooie blog. 
Omdat de kleuren en het onderwerp mij zo geïnspireerd hebben, heb ik besloten mee te doen aan Celebrate Color, Needlepoint. Klik op de foto om de stitchery beter te kunnen bekijken.
De stofjes die ik gebruikt heb zijn van Kate Spain, Terrain. Dat ze er zo goed bij pasten, ontdekte ik nadat de stitchery klaar was. 
De patronen van Aimee kun je hier vinden. Daar heeft ze ook heel schattige dwergjes.


Please visit Stitched in Color for more information on Celebrate Color. Some amazing projects.


Bezoek eens Stitched in Color voor meer informatie over Celebrate Color. Er zijn heel mooie projecten te zien.
        "Never let the odds keep you from pursuing what you know in your heart you were meant to do."

 - Satchel Paige

zaterdag 22 oktober 2011

Goodbye, Blue QuiltAs many of you know, blue is not my color. But, after finishing this one, I think blue can be very pretty.
This quilt does have a little history. I think I started making it about 10 years ago. It was to be a king size quilt, but half way I stopped. It didn't make me happy.
Then, about 2 years ago my SIL told me she would love me to make her a quilt ... someday. When I asked her what color, she said blue. And look there. The middle part was already finished. The outer borders give it a great touch, I think!
First I wanted to quilt it along the squares, but Laura had a better idea (click on the picture below). I was a teeny tiny bit sad, to give this quilt a new home. But, I know it will be cared for (o:

Zoals de meesten van jullie weten, is blauw niet mijn kleur. Maar het eindresultaat van deze brengt mij toch op andere gedachten. Deze blauwe quilt heeft een kleine geschiedenis. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Het moest een quilt voor een tweepersoonsbed worden. Halverwege had ik er geen zin meer in, omdat de quilt me niet blij maakte.
En toen kwam mijn schoonzus in de picture. Ze vertelde me dat ze het heel leuk zou vinden, als ik haar eens een quilt wilde maken. Goed, maar welke kleur. Blauw. Blauw - ja, aan zoiets was ik ooit eens begonnen. En ja hoor, het middenstuk was al af. De buitenranden maken de quilt helemaal af. 
Eerst wilde ik vierkanten quilten, maar Laura bracht me op een ander idee. Klik op de foto hieronder om het te zien. Het deed mij een ietsie pietsie beetje pijn om deze quilt een nieuw thuis te geven, maar ik weet dat er goed voor gezorgd zal worden (o:
These are the last roses from my parent's garden this fall. Look at the lovely vase one of my nieces made for my mother's birthday. The perfect fit for these beautiful roses. I know my parents can't wait until next year, when they start blooming again, so that they have a rose on their kitchen table every day.

Dit zijn de laatste rozen van de rozenstruik van mijn ouders dit jaar. Kijk eens naar het mooie vaasje, dat een van mijn nichtjes voor mijn moeder heeft gemaakt. Hét vaasje voor deze rozen! Ik weet dat mijn ouders niet kunnen wachten, totdat ze het vaasje weer met deze rozen kunnen vullen, zodat ze er iedere dag van kunnen genieten!
"Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and harmony."
                                                            - Thomas Merton

maandag 17 oktober 2011

Oops I did it again ... (part II)

Beware ~ this is a post with lots of photos!
Let op ~ dit is een post met veel foto's!Yes, I did it again. I made another bag. This time for my 10 year old niece. She needed a new bag, so her shoes would fit in better. I was almost going to keep it myself ...

Ja, ik heb het weer gedaan. Nog een tas genaaid. Dit keer voor mijn nichtje van 10. Ze had een nieuwe tas nodig, zodat haar schoenen er goed in zouden passen. Ik had de tas bijna zelf gehouden.
On Saturday my mother turned 75. Another niece made this beautiful wreath for her. So fresh, so pretty.

Op zaterdag is mijn moeder 75 jaar geworden. Een ander nichtje heeft deze krans gemaakt. Zo mooi en fris!

One of the delicious  birthday cakes. It is sooooo good!!
Een van de heerlijke verjaardagstaarten. Zooooooo ontzettend lekker!


Each candle stood for 15 years (o:
The girl holding the cake is my niece for who I made the bag. The girl in the middle is the one who made the beautiful wreath!

Iedere kaars stond voor 15 jaar (o:
Voor het meisje dat de taart vasthoudt heb ik de tas gemaakt. Het meisje achter in het midden heeft de mooie krans gemaakt.I made this little doll for my mother. It is one of the first patterns by Jodie at Ric Rac. Lots of fun to make. I think I will be making one for myself too now!

Dit kleine poppetje heb ik voor mijn moeder gemaakt. Het is een van de eerste patronen van Jodie van Ric Rac. het is heel leuk te maken. Ik denk dat ik er nu ook maar eens eentje voor mezelf ga maken (o: Last week I received a package from Melanie with some beautiful pieces of fabric she took with her from her visit to Egypt with her daughter. She cut the pieces from scarfs and sent them to her Helping Hands. While playing with the pieces, suddenly a scarf popped up in my mind and I made it immediately. I am wearing it right now. Perfect weather for it! the colors are so pretty!!

Vorige week kwam er een pakketje met stofjes binnen van Melanie, die zij had meegenomen toen ze met haar dochter in Egypte was. De stofjes komen van verschillende sjaals, die ze aan haar Helping Hands heeft gestuurd. Terwijl ik met de stofjes aan het spelen was, wist ik opeens wat ik ermee zou doen. Ik ben meteen aan de slag gegaan en dit is het resultaat. Heerlijke sjaal, die ik op dit moment draag. De kleuren zijn zo mooi!Morning walk impressions taken last week
The top of the trees catching the sun light and sending away the moon.
De toppen van de bomen vangen het zonlicht op en sturen de maan weg. 

"Man is fond of counting his troubles, but he does not count his joys. If he counted them up as he ought to, he would see that every lot has enough happiness provided for it."
            - Fyodor Dostoevsky

woensdag 12 oktober 2011

Oops I did it again ... Yes, I made another bag. The bag in the previous post was meant to be for my trip to California and Mexico, to take with me on the plain, but it is way too big.

So, when I saw this bag on Gwen's blog, I knew it would be the perfect one. Not too big, not too small and lots of pockets. Seven!! 6 on the outside (my e-reader even fits into it) and one pocket inside. Oh, I love it!
And, just like Stephanie's patterns, this pattern was also tested by quite some people. It makes a pattern good and easy to follow.

Ja, ik heb weer een tas gemaakt. De tas in het vorige bericht was bestemd voor mijn reis naar California en Mexico om mee te nemen in het vliegtuig, maar hij is echt veel te groot!
Dus, toen ik deze tas op Gwens blog zag, wist ik dat dit de juiste tas zou zijn. Niet te groot, niet te klein en met veel zakken. Zeven in totaal! 6 aan de buitenkant (zelfs mijn e-reader past erin) en eentje van binnen. 
Helemaal ik!
En net als de patronen van Stephanie, is dit patroon ook door meerdere mensen getest. Dat maakt een patroon zo veel beter! I really enjoyed making this little pouch. It is a Japanese pattern. So much fun to make (o:
Het was echt leuk, dit klein tasje te maken. Het is een Japans patroon. 
From/uit: Omiyage, by Kumiko Sudo

Last week we had some lovely late summer days. Oh, it was so pretty outside during my morning walks with Bibi. Here you can see a few impressions.


Vorige week hebben we zulke mooie nazomerse dagen gehad, dat het een genot was om 's ochtends met Bibi te wandelen. De natuur is zo mooi! Hier een paar indrukken.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life."


                                                                 - Steve Jobs
back to top