maandag 23 april 2012

Lente

Morning walk impressions
Wat ik 's ochtends tegenkom


 First there was one sheep and one lamb
Eerst was er één schaap en één lammetje


Then there was another sheep ... a day later with two lambs. 
Toen was er nog een schaap ... een dag later met twee lammetjes.


The shepherd told us, that the sheep in the back is there for company. Poor thing. She is there all alone. She even came to me twice on Sunday and I was allowed to pat her. Sheep 55205. I called her Grietje.

De herder vertelde, dat het schaap, dat je achter ziet, erbij is gezet voor gezelschap. Arm schaap. Ze is helemaal alleen. Zondag kwam ze twee keer naar me toe en ik mocht haar zelfs aaien. Schaap 55205. Ik heb haar Grietje genoemd.


So cute!!!


* * * * *


"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."
- Maya Angelou

zondag 22 april 2012

Zakka style pincushion


As you know, I joined the Zakka Style Sew Along. This is the zakka pincushion, the third project. I stitchted the tree on the button.
Each time, a talented blogger gives us tips on making the project of the week. Amy at Pink Pinguin gave some great tips here, which you can use for many more projects.
Instead of linen, I am using Essex for the zakka projects, which you can get here and here.

Zoals jullie weten, doe ik mee met de Zakka Style Sew Along. Dit is het zakka speldenkussentje. De boom op de knoop heb ik gesticht. 
Iedere keer geeft een zeer getalenteerde blogger tips voor het project van de week. Deze week heeft Amy van Pink Pinguin tips gegeven. Nu kun je je voor zo'n klein project afvragen, welke tips er gegeven kunnen worden. Kijk maar eens hier
In plaats van linnen, gebruik ik Essex voor deze projecten, wat je hier en hier kunt krijgen. * * * * *


"We have much wisdom to gain by learning to understand other people's cultures and permitting ourselves to accept that there is more than one version of reality."

-Louis Menand

woensdag 18 april 2012

pink bunny and pink socks


I made this little bunny mug rug for Laura for Easter. I used Gwen's design and tutorial, which you can find here.
Deze kleine konijnen mug rug heb ik voor Laura gemaakt. Ik heb het ontwerp en de beschrijving van Gwen gebruikt. Je kun het hier vinden.


x-x-x-x-xLast week my sister from England was here with one of her sons. Some months ago she knitted me these socks, but somehow I never dared to wear them. Last week I finally did and they feel good! They are made from bamboo.

Vorige week was mijn zus uit Engeland hier met haar zoon. Een aantal maanden geleden heeft ze deze sokken voor me gebreid, maar op de een of andere manier durfde ik ze niet aan te doen. Vorige week heb ik dan toch eindelijk de 'stoute sokken' aangedaan en ze zaten heerlijk! Ze zijn van bamboe gebreid.I decided to wear the striped socks, because my sister made me another pair. I can't just leave them there to only look at. These have become my bed socks (o:

Ik ben de gestreepte sokken gaan dragen, omdat mijn zus nog een paar mooie sokken gebreid had. Ik kan ze toch niet zomaar laten liggen om naar te kijken. Dit zijn mijn bedsokken geworden (o:


x-x-x-x-x-xOnce in a while I come accross these cute donkeys. We live about one km away from them, but I can tell you, if they start to bray, it's as if they are standing next to you.

Eens op de zoveel tijd staan deze ezels buiten. Ze wonen ongeveer één km van ons vandaan, maar als ze beginnen te balken, dan is het alsof ze naast je staan.


Isn't it sweet. Look at the curls.
Is die niet schattig. En kijk eens naar de krullen 


This one was a bit shy.
Deze was een beetje verlegen.


"Nothing limits achievement like small thinking; nothing expands possibilities like unleashed imagination."
- William Arthur Ward - zondag 8 april 2012

Vrolijk Pasen!
 Free stitchery pattern by Wild Olive


 Free felt finger puppets pattern by Wild Olive


This lovely handmade Easter card by Rena came with the post (o:

*

If we could see the miracle 
of a single flower clearly,
our whole life would change.
- Buddha -

vrijdag 6 april 2012

Zakka style bag


I decided to join the Zakka Style Sew Along, because I have had the book for a while now and have been wanting to make projects from it. Twenty-four weeks long there will be sew along for each project. Different bloggers will share their finished project each week and add tips. For the first project I could  use all her tips, such as making a smaller pleat.

Ik ben met de Zakka Style Sew Along begonnen, omdat ik het boek al een tijdje heb en er dingen uit wil maken, omdat ze zo leuk zijn. Vierentwintig weken lang wordt er iedere week één project behandeld, waarbij een blogger haar versie laat zien en eventuele tips geeft. Voor het eerste project heb ik de tips al goed kunnen gebruiken. Ik heb de onderkant minder diep gemaakt en de voorkant met de hand gequilt.


The back. Click on the picture for a better look at the white fabric. I love Paris!
De achterkant. Als je op de foto klikt kun je het witte stofje beter zien. Parijs!I have had this pattern for a while too and really wanted to finish it for Easter this year! As you can see, it was a beautiful day today! Laura and I could even have a nice latte macchiato outside (o: They are expecting wet snow tomorrow. Maybe our part of the Netherlands can be spared from it!

Dit patroon heb ik ook al een tijdje en dit jaar wilde ik het echt voor Pasen afhebben. Zoals je ziet, hebben wij vandaag prachtig weer hier. Laura en ik hebben zelfs op een terrasje gezeten met een lekkere latte  macchiato (o: Voor morgen verwachten ze natte sneeuw. Misschien blijven wij bespaard!"We all need joy, and we can all receive joy in only one way, by adding to the joy of others. "


- Eknath Easwaran

zondag 1 april 2012

Nothing crafty but amazing


On Wednesday, when Ger came home, we immediately put on our hiking shoes, to take a walk to Strijthagen, a region not so far away from here, but where we hadn't been for many many years.

Toen Ger woensdag thuis kwam, hebben we direct onze wandelschoenen aangedaan en zijn we naar Strijthagen gewandeld, een gebied dat niet zo ver weg ligt, maar waar we al jaren niet waren geweest. Chapel for the mine workers who died while working in the mines.
Gedachteniskapel van de Mijnwerkers.
Stork nests
Ooievaarsnesten 
 Love the reflection in this photo.
Prachtige weerspiegeling.

More reflection
Nog meer weerspiegeling 


Strijthagermolen - A water mill
Ger and I couldn't believe our eyes, when we saw a stork flying over us.
Ger en ik konden onze ogen niet geloven, toen we een ooievaar zagen overvliegen. 


It landed and started to collect branches.
Eenmaal geland, ging die op zoek naar takjes. 


Flying away
Weggevlogen 

When I looked up after taking the picture, the squirrel was gone.
Toen ik na het maken van de foto omhoog keek, was het eekhoorntje weg.
I can hardly believe we have not visited this beautiful part of our country that is so nearby, for such a long time. Soon we will be going there again! So much to see and so peaceful.

Ik kan het bijna niet geloven, dat we dit prachtig deel van Nederland, dat zo dichtbij ons ligt, zo lang niet hebben bezocht. Eerdaags gaan we weer die kant uit! Er is er zo veel te zien en het is er zo rustig!


"Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart."
- Khalil Gibran -
back to top