zondag 30 december 2012

Thimble 3, 4 and 5 for the Craft Olympics

In August Melanie intorduced a challenge: The Craft Olympic Athlete. I had all kinds of plans for it and think that I only kept to one. But, I did manage to start 3 new techniques and picked up one that I hadn't done for ages.
Below you see some of the bracelets I made using a very thick knitting and crochet needle. (thimble 3)

In augustus is Melanie een uitdaging met ons aangegaan: The Craft Olympic Athlete. Ik had veel plannen, maar ik geloof dat ik daarvan maar eentje heb uitgevoerd. Ik heb echter 3 nieuwe technieken uitgeprobeerd en eentje die ik al in geen jaren had uitgevoerd.
Hieronder zie je een paar armbandjes die ik gemaakt heb met een dikke brei- en haaknaald. (thimble3)


For the amber yellow braceletI used vintage buttons that I found in this old tin box.
Voor de goudkleurige armband heb ik oude knopen gebruikt die ik in dit blik heb gevonden.This necklace is made from an old t-shirt in one of my favorite colors. (thimble 4)
De ketting heb ik van een oud t-shirt gemaakt. (thimble 4)Thimble 5?????


Oh, there it is (o: This cute stitchery hasn't found a place in our home yet. I think I will save it for next year. You can find the free pattern here. It was lots of fun to make! And look at the little sewing machine. Perfect in a Christmas tree.

Daar is die weer (o: Deze schattige kerstboom heeft nog geen plek in ons huis gevonden. Ik zal het voor volgend jaar opbergen. Het gratis patroon kun je hier vinden. Kijk eens naar die kleine naaimachine. Die wil toch iedere quiltster in haar kerstboom!

Some more stitcheries I made over the past months.
Nog een paar werkjes die ik de afgelopen maanden heb gemaakt.

*******

Another fresh new year is here . . .
Another year to live!
To banish worry, doubt, and fear,
To love and laugh and give!

This bright new year is given me
To live each day with zest . . .
To daily grow and try to be
My highest and my best!

I have the opportunity
Once more to right some wrongs,
To pray for peace, to plant a tree,
And sing more joyful songs!

-William Arthur Ward-

dinsdag 25 december 2012

VROLIJK KERSTFEEST Impressions of our Christmas Home.
Indrukken van ons Kersthuis.


Christmas wall in my sewing room.
Kerstmuur in mijn naaikamer. 

Gnomes that now live in different European countries.
Kabouters die nu in een ander land wonen.

zondag 16 december 2012

Derde advent

 Years ago, our parents used to give us an angel in which you can put in a candle at Christmas breakfast. These were also included, each year one. Now I always use them to celebrate Advent. Next time I'll try to take a better picture.

Jaren geleden gaven onze ouders ons een engeltje waarin een kaarsje kon tijdens het Kerstontbijt. Ook deze kregen over vier jaar. Nu gebruik ik ze altijd om Advent te vieren. De volgende keer zal ik proberen een betere foto te nemen.


 I have finished 15 of the little Advent cushions until now. Three of them still have to be filled. They are so much fun to make!

Vijftien van 24 kussentjes zijn nu af. Drie moeten er nog opgevuld worden. Het is zo leuk hier aan te werken. This one reminded me of Bibi and the birds that come to visit us in our garden.
Deze deed me aan Bibi denken en de vogels die ons in de tuin bezoeken.“May it be a light to you in dark places, when all other lights go out.” 

zondag 9 december 2012

Christmas is coming

It has been more than a month since I had my last blog post. How time flies. I have been quite busy with smaller projects and I have earned my second Craft Olympic Athlete thimble with Melanie's challenge

Meer dan een maand geleden heb ik voor het laatst een bericht geschreven. Hoe de tijd toch vliegt. Ik ben vooral met kleinere projecten bezig geweest en heb mijn tweede Craft Olympic Athlete thimble voor Melanie's challenge verdiend.

Above you can see an Advent calendar stitchery I started on December 1. As you can see, I finished my 9 and am now working on my 10th. You can find the pattern here. And you might also want to visit Elena's blog. She has a lovely story to each little ornament.

Hierboven zie je de Advent kalender waarmee ik 1 december begonnen ben. Voor iedere dag een kruissteekwerkje. Het patroon kun je hier vinden. En ga ook eens naar Elena's blog. Bij ieder ornamentje schrijft een een klein verhaaltje. Heel leuk!

For a dear friend of mine I made this Advent calendar. It was lots of fun to make! You can find the pattern  here.

Voor een lieve vriendin heb ik deze Advent kalender gemaakt. Heel leuk te doen. Het hart, oorspronkelijk voor kaarten, heb ik bij Action kunnen vinden. Het patroon voor de zakjes kun je hier vinden.
With these flowers I earned my second thimble. I made the flowers with my new Janome punch machien. These are so much fun to make! Almost addictive.

Met deze bloemen heb ik mijn tweede thimble verdiend. De bloemen heb ik gemaakt met mijn nieuwe Janome punchmachine. Dit is zo leuk te doen. Bijna verslavend.  

A friend of ours turned 60 in November. Since I couldn't find a nice card, I decided to make these two owls.  I think this does look better (o:

Een vriend van ons is in november 60 geworden. Omdat ik echt geen leuke kaart kon vinden, heb ik deze twee uiltjes gemaakt. Dit is toch veel leuker! 
This is the FQS Mystery BOM 2011. All finished to be sent off to Anne at Maple Leaf. Once again she did a wonderful job in quilting. I will show you the whole quilt, once I am done with the binding...

Dit is de FQS Mystery BOM 2011. Helemaal klaar om verstuurd te worden. Ondertussen heeft Anne van Maple Leaf hem weer prachtig gequilt. Ik laat jullie de quilt in zijn geheel zien, als de bies er ook eenmaal aan zit...


Clean out a corner of your mind
and creativity
will instantly fill it.
- Dee Hock - 

zondag 28 oktober 2012

5 in a row

 A friend of mine wanted some Christmas pouches for a pretty branch she has in front of her window. I really had fun making these, of course again with essex. The fabric is so my favorite and inspires me in many ways!

Een vriendin wilde graag een paar tasjes voor haar tak voor het raam. Deze waren erg leuk om te maken en natuurlijk weer met essex. Wat is dat toch heerlijke stof om mee te werken. En zo inspirerend.


Another little pouch. Some of you will know for who I made this, having different elements she enjoys. I now have three more frames left. Still thinking what kind of pouch I will make with them.

En hier nog een tasje. Ik heb nu nog drie beugeltjes. Eens kijken welke tasje ik daar mee ga maken. 

 With a tiny stitchery.
Met een heel klein stitchery.I have started an Advent's calendar this week, the Advent Activity Calendar by Empty Bobbins. It is so cute! Lots of work though, but I am getting there. I am making the stockings with scraps from the Designer Mystery BOM 2010.

Deze week ben ik begonnen aan de Advent Activity Calendar van Empty Bobbins. Zo lief! Het is wel veel werk, maar het schiet al op. De kerstsokjes maak ik met restjes van de Designer Mystery BOM 2010.

Instead of clipping corners and curves as shown on the picture, I used the zigzag sciccor. So much easier and faster and it works perfectly.

In plaats dat ik alle hoekjes en rondingen knip, gebruik ik de zigzag schaar. Zo veel sneller en gemakkelijker en het werkt uitstekend. Well, I couldn't help myself to start cross stitching. Somehow I am not enjoying stitching at the moment, so I had to find something to keep me busy in the evenings. I was inspired by this post, linking to a site and you know what happens from there ... There is so much beauty to find - for free! This pattern is by Manuela: the Christmas Mystery SAL. Every 2 weeks we receive a part of the pattern, the 4th and last part on December 5th. Part 1 is done (o:

Tja, en ik kon het toch niet laten. Ik ben begonnen met kruissteekjes. Op de een of andere manier ben ik stitchen eventjes beu, dus dan moet je toch een andere bezigheid voor de avond vinden. Ik werd geïnspireerd door deze post, die naar een site linkt. Tja, en je weet wat er dan gebeurt ... Er is heel veel moois op internet te vinden. Gratis. Dit is een patroon van Manuela: de Christmas Mystery SAL. Om de 2 weken krijgen we een deel van het patroon. Het eerste deel is af (o: This is another project I started this week. It is a BOM from 2010, designed by Sylvia. October is done. 

Hier nog een projectje dat ik deze week ben begonnen. Het is de BOM van 2010 van Sylvia. De maand october is af.Bibi is not having such a good day today. Everytime we come near her, she gets up and walks away. Poor little girl. Yesterday she had a very good day, though (o:
I guess she doesn't want anything to do with us.

Vandaag heeft Bibi haar dag niet. Iedere keer als wij bij haar in de buurt komen, staat ze op en loopt weg. Zielig klein meisje. Gisteren had ze echter een heel goede dag (o:
Je ziet dat ze echt niets met ons te maken wil hebben.


She is taking a peek though ...
Toch moet ze even spieken ...


"The doors we open and close each day decide the lives we live."
- Flora Whittemore

zondag 21 oktober 2012

Stained Glass backing and more

This week I finished the backing to my Stained Glass top. It took me longer than I had anticipated ... So, now the layering can start. Painful gymnastics for my back and knees next week.

Deze week heb ik de achterkant voor mijn glas-en-lood quilt gemaakt. Heeft meer tijd gekost dan ik had gewild ... Dus nu de volgende stap: de lagen op elkaar. Zware gymnastiek voor mij, met als resultaat straks rug- en kniepijn.I made this pouch with Michelle's newest pattern. The moment I saw it, I knew I had to make it. You can put your iPad in it, or school stuff or ... And I just love the extra pocket. You can put your smart phone in it and some extra small things. The patterns required lots of cutting, but once you were done with that, it was lots of fun to make!

Ik heb dit tasje met het nieuwste patroon van Michelle gemaakt. Het was liefde op het eerste gezicht, dus moest ik het maken. Je kunt er je iPad in doen, of schoolspullen, of ... En kijk eens naar dat binnenzakje. Genoeg plek voor je mobieltje en andere kleine spulletjes. Het patroon heeft veel delen om uit te knippen, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, is het heel leuk te maken. 


Since a few weeks, Stephanie from Loft Creations introduces one of her Supremes on Sunday in a fun interview. Today it is my turn. If you would like to read it, please go here.
Stephanie did a wonderful job in adding the pictures I sent her.

Sinds enkele weken introduceert Stephanie van Loft Creation op zondag één van haar Supremes. Deze week ben ik aan de beurt. Het interview kun je hier lezen. 
Stephanie heeft de foto's die ik haar toegezonden heb, op een mooie manier toegevoegd! Autumn impressions taken from our front garden. As you can see, part of the tree is in the sun and part in the shade. I should have photo shopped the pictures, to make the colors brighter. I am too lazy ...

Herfstimpressies die vanuit onze voortuin zijn genomen. Zoals je ziet, is een deel van de bomen in de zon en een deel in de schaduw. Eigenlijk had ik de foto's moeten fotoshoppen, maar daar was ik te lui voor ...


"Autumn is a second spring when every leaf is a flower."

-  Albert Camus
"Come said the wind to
the leaves one day,
Come o're the meadows
and we will play.
Put on your dresses
scarlet and gold,
For summer is gone
and the days grow cold." 

-  A Children's Song of the 1880'sThis one is for you, Melanie:


"Delicious autumn!  My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth 
seeking the successive autumns." 

-   George Eliot

vrijdag 12 oktober 2012

Stained Glass

I finished the top of my Stained Glass quilt that is going to be for Thijme. Now comes the next challenging part: how will I quilt it? And then the actual quilting. I am starting to get some ideas.

I heb eindelijk de top van mijn Stained Glass quilt af, die voor Thijme wordt. Nu komen de volgende uitdagingen: hoe ga ik de quilt quilten en dan het uiteindelijke quilten. De ideeën beginnen te komen.


I ironed all seams open. That's a challenge too.
Alle zomen zijn open gestreken. Dat is ook al een hele uitdaging. 

During the Zakka Style Sew Along, one of the projects was making a pouch with a frame. Well, I had to order more frames, so here are two other little purses I made. The one on the right is for Thijme's girlfriend.

Tijdens de Zakka Style Sew Along was een van de projecten een klein tasje met een beugel. Natuurlijk moest ik meer beugels bestellen en dit zijn de eerste resultaten. Het rechtse tasje is voor de vriendin van Thijme. Bibi loves lying like this with her nose under a quilt. I don't think it is very comfortable with breathing, but it is something she has done since she was a pup.

Bibi vindt het heerlijk om met haar neus onder een quilt te liggen. Volgens mij kun je zo niet echt goed ademhalen, maar ze doet dit al sinds ze een pup was. 
"The work of the eyes is done. Go now and do the heart-work on the images imprisoned within you."


- Rainer Maria Rilkezondag 7 oktober 2012

Three years later


I finished my Pennsylvania Dutch. A big hurray!!! This is a PIP I'm really really proud of.
Three years ago I started it. I finished the top early this year, but I didn't have the courage to quilt it myself. It's 220 cm x 180 cm (perimeter: 8 m = 8 m of binding).
So, one day Jos was here and told me about Anne at Maple Leaf, who does long arm quilting. I am always happy to hear from others if they are happy with someone's work. And Jos of course was.
Anne really listens to her clients. I told her I didn't want the quilt to be quilted densely and Anne knew exactly what I meant.
Thank you Anne, for making the quilt even prettier!

Mijn Pennsylvania Dutch is af. Een groot applaus. Dit is een PIP waar ik echt heel trots op ben.
Drie jaar geleden ben ik met deze quilt begonnen. De top had ik begin dit jaar af, maar ik had niet de moed aan het quilten te beginnen, aangezien die 220 cm x 180 cm is (omtrek: 8 m = 8 m bies).
Een paar weken geleden was Jos hier en zij vertelde mij over Anne van Maple Leaf, die long arm quilt. Ik hecht er altijd veel waarde aan, als ik van een ander hoor, dat ze tevreden zijn met iemands werk. En, Jos gaf aan, dat Anne erg mooi kon quilten. Het besluit was dus genomen.
Anne luistert naar haar klanten. Ik had haar gezegd, dat ik de de quilt niet dicht gequilt wilde hebben en ze wist precies wat ik bedoelde.
Bedankt Anne, om de quilt nog mooier te maken!

The quilt is for a dear friend of mine. I know she had to wait a long time, but I think it was worth the waiting.

De quilt is voor een lieve vriendin. Ze heeft wel lang moeten wachten, maar ik denk dat het wel de moeite waard was.

 A close-up of the quilting. In my previous post I told you about The Giving Heart. I stitched 5 cute 4" blocks. The patterns were kindly offered by Mollie. If you can find time, maybe you can stitch a block too.

In mijn vorige post heb ik jullie verteld over The Giving Heart. Ik heb 5 lieve 4" blokken gestitcht. De patronen werden aangeboden door Mollie. Misschien vind je nog een half uurtje tijd om zo een blokje te maken. Our Sunday morning walk. I took the top two pictures because the ducks there were making so much noice in the big puddle that was formed by the rain over the last two days.
Those mushrooms on the tree trunks were amazing to see.
And Bibi is still joining the fun on shorter walks now.

Onze zondagochtend wandeling. De bovenste twee foto's heb ik genomen omdat de eenden zoveel lawaai maakten in de enorme plas die was ontstaan door de regen de afgelopen twee dagen. 
De paddestoelen op de boomstammen zijn zo mooi!
En Bibi heeft nog steeds plezier ons te vergezellen op kortere wandelingen. 


The beauty of reflections after two days of rain
De schoonheid van spiegelingen na twee dagen regen. 
"We must not allow other people's limited perceptions to define us."
- Virginia Satir

zondag 30 september 2012

Autumn finishes


I started and finished my autumn table runner this week. The pumpkins were designed by Amanda at The Patchsmith for a mug rug and you can get the pattern here. When I saw it, I immediately knew, that I would use the pattern for a table runner. Great pattern, Amanda! Loved making the pumpkins.

Deze week ben ik begonnen met mijn herfstloper en heb hem ook nog eens helemaal afgemaakt. Het patroon van de pompoenen is oorspronkelijk een mug rug, maar toen ik het zag, wist ik meteen dat het een nieuwe loper zou worden. Amanda van The Patchsmith heeft het ontworpen en je kunt het hier krijgen. Ze heeft nog meer leuke patronen ontworpen!


This is one of the projects for the Craft Olympics Athlete Challenge: needle turn appliqué. Well, it was much more fun than I had experienced needle turning before. It wasn't even frustrating. Maybe I am more patient now, I don't know. Even the beek looks pretty pointed. And, the circles look pretty good too. I think I will continue my needle turn appliqué adventure (o:

Dit is een van de Craft Olympics Athlete Challenge: needle turn appliqué. Het was veel leuker hieraan te werken, dan ik had verwacht. En, het was niet eens frustrerend. Misschien heb ik er nu meer geduld voor, ik weet het niet. En kijk eens naar het puntje van de snavel. Niet slecht. Ook de rondjes zijn aardig gelukt. Ik denk dat ik toch met needle turn appliqué verder ga (o:
Today we had a beautiful day. Lots of sun and even nice and warm. In the morning Ger and I took a walk with Bibi. Luckily Ger's back is doing much better and Bibi seems to have more energy than ever...

Vandaag was een prachtige dag. Veel zon en het was ook nog eens lekker warm. Vanochtend zijn Ger en ik lekker met Bibi gaan lopen. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met Gers rug en met Bibi schijnt het weer een stuk beter te gaan ...


Nature's wonders - wonderen der natuur  Long shadows - lange schaduwen

 Autumn colors starting to appear - de kleuren van de herfst beginnen te komen


Sheep enjoying the morning sun - de schapen genieten van de ochtend zon
This week Mollie and Abbie posted about The Giving Heart Project in Richmond. Please read their post and maybe you can find some time to make a 4" square stitchery.

Deze week hebben Mollie en Abbie geschreven over The Giving Heart Project in Richmond. Wanneer je naar de links gaat, kun je er meer over lezen. Misschien kun je nog wat tijd vinden, een 4" vierkant te stitchen. "Always do right. This will gratify some people, and astonish the rest."
- Mark Twain


back to top