zondag 31 januari 2010

Winter White Schnibbles, blocks and strings

This week I received 6 more blocks for the two charity quilts. the ones on the left are from Maria (UK), the middle ones from Laurie (USA) and the right ones are from Bev (Australia). This week I will be starting on the one with the red middle part. I have enough blocks now, including the extra ones I made. Thank you so much Maria, Laurie and Bev for helping making these quilts! It feels very special and I hope I can soon show a result!


Deze week heb ik nog zes blokken voor de twee charity quilts gekregen. De linkse blokken zijn van Maria (GB), de middelste twee van Laurie (VS) en de twee rechtse van Bev (Australië).
Deze week zal ik beginnen met het maken van de eerste top. Ook Maria, Laurie en Bev, bedankt voor jullie hulp! Het voelt heel bijzonder, deze quilt te maken maken!I finished my fourth (already) Schnibbles just on time. This one is the Winter White. I am very satisfied with it and always think the last one is prettiest. So, right now, I think this one is the nicest I have made so far (O: This month I should have worked on the Madeline Schnibble, but once again the post didn't deliver things on time, so the charm packs I had ordered came in much too late. Since I hadn't made the first Schnibbles, I decided to make this one (O:

Please don't forget to look on Sherri's and Sinta's blog tomorrow. They will be having the one and only Schnibbles Parade!

Ik heb mijn vierde Schnibbles klaar. Dit is Winter White. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Eigenlijk zou deze maand Madeline Schnibbles gemaakt worden, maar de charm packs waren niet op tijd binnen, dus heb ik de eerst maar gemaakt, waarvoor ik eerder nog geen kan had.

Vergeet niet morgen op de blogs van Sherri en Sinta te kijken. Daar kun je de Schnibbles Parade bekijken. Er zijn altijd heel mooie quilts te zien!And this table topper is made from the scraps and leftovers of Winter White. Five blocks are strings, made from the scraps of the blocks that had to be cut from 5" squares to 3.5" squares. This project is for the Loft Creations No Strings Attached Challenge. I will finish the bindings this week, so I can actually use it.

De table topper is gemaakt van de resten van Winter White. Vijf van de blokken zijn strings. Dit is een project voor de Loft Creations No Strings Attached Challenge. De binding zal ik deze week afmaken.


Here is my 5th Leanne's House block that I am making together with Jutta. Lots of stitchery. I put more balance in to this one with the fabrics, which I like more. It is a good one for the middle of a quilt. I can't suddenly change the way I worked with the fabrics.
The block was supposed to be finished in December, but Jutta and I agreed it would be better to have it finished by January. So, dear Jutta, now I am all ready to start with the 6th block! Really looking forward to it!

Hier is dan eindelijk mijn 5e blok voor Leannes House, die ik samen met Jutta maak. Heel veel stitchery. In deze blok heb ik meer evenwicht in de stofjes gezocht. Zo bevalt het me beter. het is de middelste blok, dus kan het ook. Maar ik denk dat ik de rest van de blokken weer op de oude manier maak, anders klopt het niet. Nu op naar de zesde blok, die we eind deze maand af willen hebben.I have had the Gail Pan's Christmas Elves at home for a while already. Melanie, Suzie and I will be making this stitchery quilt together. Each of the nine blocks should be finished by the 2nd of the month. so, this one is all ready to be finished by then. I will post it next Sunday! I know that having these challenges with dear blogging friends, actually makes me finish quilts!
Thank you Jutta, Melanie and Suzie, for doing these projects together with me! And thank you Stephanie, for organizing the No Strings Attached Challenge! Never knew that making string blocks could be so fun and fast!

Samen met Melanie en Suzie ben ik aan Gail Pan's Christmas Elves begonnen. Een heel leuke stitchery quilt. We hebben afgesproken om iedere blok op de tweede van de maand af te hebben. De finish zal ik jullie volgende week laten zien.
Ik denk niet dat ik zo ver met deze quilts zou komen, als ik dit niet samen zou maken met anderen. Bedankt, Jutta, Melanie en Suzie! En ook Stephanie voor het organiseren van de No Strings Attached Challenge.'Your task is not to seek for love,
But merely
To seek
And find
All the barrier built within yourself
That you have built against it.'
~Rumi ~

vrijdag 22 januari 2010

Pennsylvania Dutch, Web sampler and more

In November I started to the Pennsylvania Dutch BOM, to finish a quilt for a dear friend of mine. It is fun and fast to make! This is the third block.

In november ben ik met de Pennsylvania Dutch BOM begonnen voor een lieve vriendin van mij. Deze blokken zijn leuk en snel te maken. Dit is het derde blok.And here are the first two blocks. They used the Wiscasset line for this quilt. Very pretty and very calm.

En hier zijn de eerste twee blokken. Voor deze BOM worden stofjes van Wiscasset gebruikt. Heel mooi en heel rustig.

Here are the last two blocks to the Web Sampler Quilt. I had them finished by Christmas, so that I could give them to my DH as a Christmas present. Now I still have to start the top ...

Hier zijn de laatste twee blokken voor de Web Sampler Quilt. Ik had ze al voor de kerst klaar, zodat ik ze mijn DH met kerst kon geven. Nu nog aan de gehele top beginnen ...


Two more presents. The journal cover is from Sarah. Very cute. Thank you Sarah, for the lovely presents.
And to the right a little lavendel bag that my oldest sister made for me for Christmas. On the back she cross stitched a beautiful S. I was very happy and suprised when I received this. It is lying next to my bed, to give me the relaxing scent.

Hier nog twee cadeaus die ik met kerst gekregen heb. De journal cover heb ik van Sarah gekregen. Heel schattig. Bedankt lieve Sarah, voor dit mooie cadeau!
Het lavendel zakje heeft mijn oudste zus voor mij gemaakt. Ik wqas blij verrast! Op de achterkant is er een S geborduurd. Het zakje ligt naast mijn bed en geeft een zachte en ontspannende geur.

And again there is a Schnibbles pattern to work on. Since the post took way to long again, I was not able to start the Schnibbles for this month, Madeline. So, I decided to make the first Schnibbles, Winter White, which I hadn't made yet, since I joined the Schnibbles' fun a month later. Quite a lot went wrong with this pattern, such as plain white being added to the kit as background (ugly), so I had to get new background fabric, because the shop that delivered it, never answered my complaint. And ... I dropped a whole cup of fresh tea on the background squares while drawing lines on them. I think some of it shrunk. But ... it still does look alright.

Ik ben opnieuw met een Schnibbles bezig. Omdat de post de charm pack voor de quilt van deze maand pas deze week geleverd heeft, ben ik aan de eerste quilt van Schnibbles begonnen, Winter White. Met deze quilt is er al heel wat mis gegaan. Ik had het pakketje met stofjes besteld. Daarbij hadden ze voor de achtergrond wit bijgevoegd. Echt lelijk. Uiteindelijk heb ik zelf stof moeten kopen, omdat men mijn klacht niet beantwoordde. Toen ik eenmaal bezig was, de lijnen op de kleine blokken te tekenen, morste ik er een vers gezette kop thee overheen. Ik denk dat sommige blokken gekrompen zijn, maar ik heb het toch maar gebruikt.

Now, if you think this is not comfortable, then ask Bibi. I don't know how she manages to lie like this, but she seems to love it, because she does it over and over again. I think I would get a terrible back ache. Not Bibi though ... She also loves to lie against the heater on the back. So nice and warm (O:

Als je denkt dat je zo niet lekker ligt, vraag dan Bibi maar. Ik weet niet hoe ze het iedere keer klaarspeelt zo te gaan liggen, maar ze schijnt het een heel fijne houding te vinden. Ik denk dat ik enorme rugpijn zou krijgen. Bibi niet. Ze vindt het ook heerlijk om tegen de verwarming aan te liggen, hoe warm die ook is (O: Huisdieren hebben altijd zulke bijzondere gewoontes. Heerlijk!

Somehow I love this saying on a card my daughter send us:

Op de een of andere manier lees ik deze kleine spreuk heel graag, die op een kaart staat die onze dochter heeft gestuurd:


'Please, tell the little BEE
in the bright, blue sky
that Pooh says: HI!'

Somehow the words flow so nicely.

zondag 17 januari 2010

Dromenquilts and more

Yesterday 20 ladies came together to work for Jopie's Dromenquilts. The day was organized by Marie-Jozé, who did a great job, at the shop Totaal in Kerkrade. It was very special to be together with so many wonderful ladies, all having one goal: to make a small change in the lifes of very sick children.
The pictures below give you an impression of this day. The photo's were taken from Jos' blog. I hope she doesn't mind.

Gisteren zijn 20 quiltsters bij elkaar gekomen om voor Jopie's Dromenquilts te werken. De dag werd door Marie-Jozé georganiseerd. Ze heeft het geweldig gedaan! We mochten gebruik maken van de ruimte van Naaimachine Totaal in Kerkrade. Het was heel speciaal om met zo een fijne groep dames voor hetzelfde doel te werken!
De foto's heb ik van Jos' blog genomen. Ik was zelf natuurlijk weer mijn camera vergeten.


This week 7 more blocks arrived from 4 ladies. Normally Australia takes ages, whereas this time the envelope was delivered within a week. For blocks from England I am now waiting for more than a week. I don't really understand it.
Below are the blocks for the 'boy's quilt'. The block to the left is from Dolores and the other two are from Melanie.

Deze week zijn weer blokken voor de Dromenquilts van vier buitenlandse quiltsters aangekomen. Normaal gesproken doet Australië er heel lang over. Dit keer waren ze binnen een week hier. Andere uit Engeland zijn al meer dan een week onderweg. Ik begrijp er niets van.
Onder zijn de blokken voor de 'jongens quilt'. De meest linkse blok is van Dolores en de andere twee van Melanie.The blocks for the 'girl's quilt' are from Gudrun (top two) and Lyn (bottom two). All the blocks have been made with so much care! I can't wait to receive the other blocks, so I can make a quilt. I know the blocks are on there way, so I hope I will be able to show them to you next week!
De blokken voor 'meisjes quilt' komen van Gudrun (bovenste twee) en Lyn (onderste twee). Ze zijn allemaal met zo veel zorg gemaakt. Ik kan niet wachten tot dat de andere blokken binnen zijn, zodat ik er een quilt van kan maken.

Thank you everyone for making the blocks! I have talked with ladies on Saturday to see if I can put a tag on the back of the quilt. It will be: Een reis rond de wereld met ... uit ... (a trip around the world with (first name) from (country).

Bedankt iedereen, die mij heeft geholpen, de blokken voor de quilts te maken! Zaterdag heb ik het erover gehad, wat ik op de label van deze quilts wil zetten: Een reis rond de wereld met (voornaam) uit (land).

Together with Melanie I am making a tablerunner for each season. This one is for Christmas. Melanie had hers finished a long time ago, but I didn't finish mine till last week. The small quilt is made from the leftovers of the flying geese. It is from a tutorial from Alda. She has great tutorials in English and German.
Dear Melanie gave me the table topper she made with the leftovers from her flying geese. I don't have a picture of it, since it is at my parents. We are taking turns with having the gorgeous little quilt. I hope to be able to show you a picture soon!

Samen met
Melanie maak ik ieder seizoen een tablerunner. Deze is voor de kerst. Melanie had die van haar al lang af, maar mij is het de afgelopen week pas gelukt. De kleine quilt die over de stoelleuning hangt is van de resten van de flying geese gemaakt. De tutorial heb ik van Alda's blog. Zij heeft heel duidelijke tutorials in Engels en Duits.
De quilt de Melanie van haar resten heeft gemaakt, heb ik met kerst gekregen. Deze ligt bij mijn ouders. Mijn moeder en ik zullen er om de beurt van genieten (O:
And here are some more of my Christmas blessings I received. Below you can see the lovely pincushion and potholder Stephanie made for me. Stephanie knows I love Nancy Wolff's designs, so she made me the potholder with fabrics from Nancy Wolff. The colors and designs are so pretty! Thank you so much, dear Stephanie, for this special present. The potholder is hanging in my sewing room to look at (O: I don't dare to use it...
And next to Stephanie's presents are the fabrics and thread Vikki send me. The fabrics are by Rosalie Quinlan. I have been looking at them so often and now I finally have them in my home.
So sweet of you to think of me in these wonderful colors, dear Vikki. Heel erg bedankt!

En hier zijn nog enkele cadeau's die ik met kerst heb gekregen. De schattige pincushion en pannenlap heb ik van Stephanie gekregen. Stephanie weet dat ik een fan ben van Nancy Wolff. Stofjes van haar heeft ze dan ook in de pannenlap gebruikt. Heel erg bedankt, lieve Stephanie!
En daarnaast ligt het cadeautje dat ik van Vikki heb gekregen. Ik heb al langer met een schuin oog naar de stofjes van Rosalie Quinlan gekeken. En nu heb ik ze dan eindelijk in huis. Bedankt lieve Vikki, dat je met deze mooie stofjes aan mij denkt!
Below you can see two presents that go together perfectly. The cute little bag was made by Monika. She also gave me a lovely charm pack, from which I made Schnibbles tuffets together with some yummy chocolate! Monika does some very fine work. In the little bag I now have a lovely necklace to stay safe there! Vielen vielen Dank, liebe Monika, für die wunderschönen Geschenke!!!
Louise (no blog) gave me the lovely little star. It is made from fabrics from a 100 year old quilt. It is very very pretty and special! She also gave me a Mary Engelbreit day calendar. I am so in love with it! Thank you dear Louise!

Hieronder zijn twee cadeaus die toevallig heel mooi bij elkaar passen. Het tasje heb ik van Monika gekregen, samen met de charm pack waar ik Schnibbles tuffets van gemaakt heb, heerlijk chocolade en een schattige vijl met gekleurde spoeltjes. Het tasje is erg mooi gemaakt. Heel secuur! In het tasje bewaar in nu mijn lange parelketting. Heel geschikt!
Vielen vielen Dank, liebe Monika, für die wunderschönen Geschenke!!!
De ster heb ik van Louise gekregen (geen blog). Die is gemaakt met stof van een 100 jaar oude quilt. Hij is werkelijk heel mooi en bijzonder! Bedankt lieve Louise. Van Louise kreeg ik ook een Mary Engelbreit dagkalender. Heerlijk, om iedere dag een mooie tekening en spreuk te mogen bekijken!Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune without the words,
And never stops at all
- Emily Dickinson

zondag 10 januari 2010

Charity blocks for Dromenquilts and more/Blokken voor Dromenquilts en meer

Most of the quilters who have volunteered to help me with the charity quilts for Dromenquilts have received the fabrics and returned them completed very quickly. Unfortunately, the post is not very quick once again, as some blocks have been sent quite a while ago, but have still not arrived and some people from Australia and New Zealand have not received anything yet.
No stress. I will see what I get and if not by Saturday, then I will make the charity quilts later. They will become very special!
Below you can see the blocks I received so far, made by Satu (above) and Stephanie (below). That is why I did not send all the fabrics to a block, so that they would all have something special (O:

De meeste dames die mij wilden helpen bij het maken van Dromenquilts, hebben hun stofjes ontvangen, snel gemaakt en daarna verstuurd. Helaas doet de post niet zo zijn best. Sommige blokken uit Europa zijn al meer dan een week onderweg en sommige dames hebben de stofjes nog niet ontvangen (Australië en Nieuw Zeeland).
Ik ga me er echter niet druk om maken. Ik zie wel wat er komt en wat niet. Dan maak ik de quilts gewoon later voor Dromenquilts.
Hieronder kun je de blokken zien die ik tot nu toe ontvangen heb van Satu (boven) en Stephanie (onder). Daarom heb ik ook niet alle stofjes voor een blok verstuurd, zodat ze allemaal anders zouden worden en speciaal op hun eigen manier (O:

Go see Stephanie's blog. She started the 'Loft Creations - No Strings Attached Challenge'.
Ga eens naar Stephanie's blog. Ze is met de 'Loft Creations - No Strings Attached Challenge' begonnen.The three blocks that have been added to the photo below have been made by me.

De drie blokken die hieronder toegevoegd zijn, heb ik gemaakt.

Today Ger and I finally visited our former neighbours in their new home after more than a year. This is what I made for their home. My friend collects angels, so she was very happy with it (O: It is designed by Jacqueline from The Logcabin. And talking about Jacqueline - Sue Daley will be visiting her shop on Friday, January 29 and Saturday, January 30. I am really looking forward to that!

Vandaag hebben Ger en ik na een jaar eindelijk onze vroegere buren in hun nieuwe woning bezocht. Dit heb ik voor haar gemaakt, omdat ik weet dat ze van engeltjes houdt. Jacqueline van The Logcabin heeft het ontworpen. Over Jacqueline gesproken - Sue Daley zal haar quiltzaak op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari bezoeken!

Here are some of the handmade cards I received for Christmas this year from Jos, Jutta, Katrin and my nine year old niece Lieselot. She made the 'kerstkip', the Christmas chicken. Lieselot knows I love handmade things

Hier een paar zelfgemaakte kaarten, die ik met deze kerst van Jos, Jutta, Katrin en mijn 9-jarige nichtje Lieselot heb gekregen. Lieselot heeft de kerstkip gemaakt. Ze weet dat ik heel erg van zelfgemaakte dingen houd (O:And here are some of the presents I received this Christmas from very dear blogging friends. Suzie made the cutest little Christmas cushion and the lovely hearts that hung on the top of our Christmas tree. The yummy figgy pudding pincushion is from Mai and the darling skates from Jutta (who also made the cross stitch wallhanging).
In my next post (which is up soon) I will show you more of the loveliness I got (((O:

Hier enkele cadeaus die ik met de post van blogging vriendinnen heb gekregen. Suzie heeft dat schattige kerstkussentje gemaakt en dat mooie hartje, dat boven in onze kerstboom gepronkt heeft. De heerlijke figgy pudding speldenkussen heeft Mai voor mij gemaakt en de enige schaatsen zijn van Jutta ( die ook voor mij het kruissteekquiltje heeft gemaakt).
In mijn volgende post (die eerdaags zal verschijnen) zal ik jullie nog meer moois laten zien (((O:

I am sorry if I have not answered all your comments and mails lately. I have been very busy getting organized and my computer is still doing things I don't want it to do. I will probably get a new laptop this week, so it might take some time again for me to answer you. I am sorry, but I will catch up with you as soon as I can!!!

Het spijt me dat ik de afgelopen tijd niet alle mails en comments beantwoord heb. Ik ben heel druk bezig mijn quiltspullen te (re)organiseren en mijn computer doet vaak niet dat wat ik wil. Waarschijnlijk krijg ik deze week een nieuwe laptop, dus zal het waarschijnlijk weer even duren voordat ik jullie mails beantwoord. Daarna begin ik met de inhaalrace.

Begin now ... we have only this moment.
Sparkling like a star in our hand ... and melting like a snowflake.
~Paula Best~

back to top