zaterdag 30 april 2011

Main colors: pink, red and green

This is Marie Patisserie. Isn't she a sweetheart. And look at the little cup cake she made. With whipped cream and a cherry. Marie is designed by Jit Design and lots of fun to make and look at once she is finished.

Dit is Marie Patisserie. Is het geen schatje! En kijk eens naar de cup cake die ze gemaakt heeft, met slagroom en een kers. Marie is een ontwerp van Jit Design en heel leuk te maken en naar te kijken als ze eenmaal klaar is!My Le Petite Schnibbles, Brocante. It looks like lots and lots of work. It is lots of work, but less than I had expected, due to the clever cutting. Carrie (Miss Rosie's Quilts)once again made an incredible pattern which was lots of fun to make! The fabrics are by Pink Tula - Plum.

Dit is mijn Le Petite Schnibbles, Brocante. Het ziet er naar heel veel werk uit. Het is veel werk, maar veel minder dan ik had verwacht, dank zij het slimme snijwerk. Carrie (Miss Rosie's Quilts) heeft weer eens een heel mooi patroon gemaakt, dat weer heel leuk te maken was. De stof is van Pink Tula - Plum.Together with the ladies of the European Bag Club, Melanie, Ulla and Suzie, we made the Reversible Bag from Lisa Liam's book The Bag Making Bible. I still have to make the button for it; typical me, not finishing the finishing touch.

Samen met de dames van de European Bag Club, Melanie, Ulla en Suzie, hebben we de Reversible Bag uit Lisa Liam's boek The Bag Making Bible gemaakt. Natuurlijk moet ik nog steeds de knoop maken, typisch iets voor mij ...


The inside.
De binnenkant.


"Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. "

- Helen Keller


zaterdag 9 april 2011

Show and tell

A wonderful suprise that was given to me this week! It brings so much sun in our home!
Een grote verrassing werd deze week gebracht. De bos bloemen geeft zo veel licht!And see here, a lovely bag Melanie gave me when we met in Amsterdam. I called it 'The moving bag', because it moved from Southport to Amsterdam to Heerlen and the trees give so much movement to the whole. Click on the picture and you will see that the two sides of the bag are different. And also take a close look at the braided handles. Thank you so much, my dear friend Melanie!

En kijk eens wat Melanie mij in Amsterdam gaf. Ik heb de tas 'The moving bag' genoemd, omdat de tas van Southport naar Amsterdam naar Heerlen is gereisd en de bomen geven zo veel beweging in het geheel. Als je op de foto klikt, kun je zien dat beide kanten van de tas anders zijn. En kijk ook eens naar de gevlochten hengsels. Bedankt lieve Melanie!Melanie knows that Ger and Thijme are big football fans. Look at the lovely fan items she got them: 2 different mugs, guest towels and beautiful coasters. Thijme decided that he should have both mugs when he is going to live on his own in August. I am not sure yet, if Ger will agree to this.

Melanie weet dat Ger en Thijme grote passieve voetbalfanaten zijn. Ze heeft voor hen fan artikelen meegebracht van Liverpool. Voor ieder een andere mok, gastendoekjes en onderzetters. Thijme vindt dat de 2 mokken met hem moeten meegaan, als hij op kamers gaat wonen. Ik weet nog niet of Ger het daarmee eens is.And here are two matching tea towels to the bag Melanie made me. I know I should use them, but somehow can't. And to the towels. I added some typical English articles Melanie brought from England for us. Have you ever had a chocolate waffle syrup bath? Well, I soon will have (o:

En hier twee bijpassende theedoeken bij de tas van Melanie. Ik weet dat ik ze zou moeten gebruiken, maar op de een of andere manier vind ik dat altijd zo zonde. Bij de theedoeken ook nog enkele typische Engelse artikelen die Melanie had meegenomen. Heb jij ooit wel eens een chocolade wafel siroop bad gehad? Nou, ik eerdaags wel (o:A week ago on Friday, I was suddenly inspired to make some small things. A pink bag for my sister, 2 iPhone covers and an iPad2 sleeve for Laura. Thijme even asked me to make a sleeve for his iPad2. Wow, this is the first time he actually asked me to make him something. I didn't know how fast I had to finish it!!! I'll show it to you in the next post.

Vrijdag een week geleden werd ik opeens geïnspireerd een aantal kleine dingen te maken. Een roze tas voor een zus, 2 iPhone etuis en een iPad2 sleeve voor Laura. Zelfs Thijme vroeg my hem een sleeve te maken. Dit was de eerste keer dat hij mij gevraagd heeft iets voor hem te maken. Ik wist niet hoe snel ik ermee beginnen moest!!! In de volgende post laat ik die zien.My second Dresden Plate with some yummy fabrics for a dear friend!
Mijn tweede Dresden Plate voor een lieve vriendin!


I won this beautiful handwoven towel made by Marion. I so much enjoy reading Marion's blog, because she has such surprising skills, that I don't have and don't think I will ever develop.
And once again, I have not used this towel yet, even though Marion told me it would get even prettier if I use it. Thank you Marion for this very special and oh so pretty gift!

Deze handgeweven theedoek van Marion heb ik gewonnen. Vol bewondering lees ik iedere keer Marions blog, omdat zij vaardigheden heeft die ik niet bezit en waarschijnlijk ook nooit zal hebben.
Ook deze theedoek heb ik nog niet gebruikt. Marion heeft nadrukkelijk gezegd dat ik hem juist moet gebruiken, want dan wat die mooier. Ik weet het niet ...
Bedankt lieve Marion, voor dit heel mooie cadeau!
A while back my youngest sister visited me with her three children. When her oldest daughter Lieselot saw these stamps, she asked me if she could have the sheet. I said she could, but did want her to do something with it. And look what she did: she framed the sheet and glued jig saw puzzle pieces on it. Now, if that is not original and pretty, I don't know what is!

Een tijdje geleden was mijn jongste zus bij me met haar drie kinderen. Toen de oudste dochter, Lieselot deze postzegels zag, vroeg ze of ze ze mocht hebben. 'Als je er maar iets mee doet', had ik haar gezegd. En kijk eens wat ze ermee gedaan heeft. Op het lijstje heeft ze puzzelstukjes geplakt. Eerst wilde ze van twee verschillende puzzels stukjes gebruiken, maar dat vond me zus net iets te veel van het goede.
Als dit niet origineel en mooi is, dan weet ik het niet meer.
And here is Bibi, enjoying the sun we have had the last few days and looking at the birds that are disturbing her...

En hier is Bibi die van het heerlijke weer geniet, dat we de afgelopen dagen hebben gehan. Ze kijkt naar de vogels die haar rust verstoren...

"Love cures people -- both the ones who give it and the ones who receive it."

- Dr. Karl Menninger

back to top