zondag 29 augustus 2010

The last Schnibbles for 'A year of Schnibbles' (I think)
I finished the last Schnibbles for 'A year of Schnibbles'. I have made eleven now and am almost finished with the twelth, that was due a few months ago. I hope to post that in two or three days.
This is Plan C, a great quilt to make. When I started this quilt, I was wondering if I would actually like the result, because the charm pack I used 'A breath of Avignon' by American Jane Patterns Sandy Klop for moda is really not my kind. Not sure why I got it. But wow, was I happy with the result. The colors and prints remind me of Brittany, France.

Hier is de laatste Schnibbles van 'A year of Schnibbles'. Ik heb er nu elf gemaakt en heb de laatste bijna klaar, die eigenlijk al een paar maanden geleden klaar had moeten zijn. Hopelijk lukt het mij, deze over twee of drie dagen te bloggen.
Dit is Plan C, een leuke quilt om te maken. Toen ik met de quilt begon, vroeg ik me af of ik het eindresultaat wel mooi zou vinden, want de charm pack die ik er voor gebruikt heb, A breath of Avignon' by American Jane Patterns Sandy Klop for moda is eigenlijk helemaal niet mijn smaak. Ik begreep ook niet waarom ik het gekocht had. Maar, wat ben ik tevreden met het resultaat! De kleuren en dessins doen me aan Bretagne denken. Een heerlijk zomers gevoel (met dit sombere weer)."Each day comes,
bearing its own gifts."

woensdag 25 augustus 2010

Wednesday's flowers for my sister's quilt

This is my sister's sweetest dog Miezel. Isn't she just adorable! And cute. She definitely is, but ... when she does not agree with something, she can get very 'not-sweet and not-cute and not-adorable'.

Dit is de leukste, meest aantrekkelijke en schattigste hond. Ze is van mijn zus. Maar ... als zij het niet met je eens is, dan is ze zeker niet meer de meest aantrekkelijke, leukste en schattigste hond!


This is what she does, when she thinks she has to go into the bench for wrong reasons and finds a beautiful quilt on top of it ...
Dit doet ze, wanneer ze denkt dat ze voor de verkeerde redenen in de bench moet en een mooie quilt vindt, die erboven ligt ...She made this one big hole and quite a few smaller ones )o: My sister (I have four), who visited us together with one of her sons from England, brought the Miezel-ruined-quilt with her and we decided to make some flowers for it. Two flowers with 1.5" hexagons, one 1" hexagon flower and three plain hexagons. My sister enjoyed making the flowers and I was just in time to appliqué them on the quilt, before she left for her next stop.

Ze heeft dit grote gat 'doorgebeten' en nog enkele kleiner. Mijn zus (ik heb er vier), die ons samen met een van haar zonen bezocht, was ervan overtuigd, dat ik er een oplossing voor kon vinden. Fijn, als ze zoveel vertrouwen in je hebben (o: We hebben twee bloemen met 1,5" hexagons gemaakt, een met 1" hexagons en nog drie gewone hexagons. Mijn zus had echt plezier in het maken van de bloemen. Ik was nog net op tijd klaar met het appliceren, voordat ze naar het volgende adres vertrok.

It is never fun, to visit a hospital, but look at these wonderful paintings that decorate the walls of the parking garage before you enter the hospital. They are so happy and colorful.

Het is nooit leuk om naar het ziekenhuis te gaan, maar kijk eens naar deze schilderingen die de muren van de parkeergarage van Atrium Heerlen versieren. Ze zijn zo vrolijk en kleurrijk."When you slow down, step back a moment and put things in perspective, you can then move on with more efficiency. It only takes a moment to adapt and control how you respond."

Doc Childre

woensdag 18 augustus 2010

Frosty Flake Flower

This week I only finished one hexagon flower and it is for my Frosty Flakes BOM. A gorgeous little BOM that is fun and fast to make. Go here to have a look at the other flakes that are yet still to be made.

Deze week heb ik maar één hexagon bloem gemaakt voor mijn Frosty Flakes BOM. Een erg leuke, kleine BOM om te maken. Wanneer je er meer over wilt weten, ga dan hier naartoe.Over the last few days, Bibi has left some very unpleasant odors behind her. This does happen sometimes, now that she is getting older, but this time it was very bad. I was wondering what it could be and all of a sudden I saw her by the fence of our back door neighbors. Yes, she is looking up the tree to find some prunes. Can you believe it. She even stands on her back two legs, to get some. I think the prunes are causing the problem... On the bottom left picture she feels trapped. We really have a laugh, everytime we see her doing this.

De afgelopen paar dagen liet Bibi een behoorlijke onaangename geur achter. Dat gebeurt wel eens, ook vanwege haar leeftijd, maar dit keer was het toch wel heel erg. Ik vroeg me af hoe dat kon en ja hoor, opeens zag ik haar bij het hek van onze achter buren. Ja, ze kijkt omhoog naar de boom om pruimen te vinden. Ongelofelijk! Ze weet ook overal iets uit te halen. Ze staat zelfs op haar achterpoten om er beter bij te kunnen. Ze lijkt dan net een schaap. Op de foto links onder voelt ze zich betrapt. We moeten toch steeds erg lachen, als we haar dit zien doen.She is probably dreaming about getting her next prunes.
Hier droomt ze vast van de heerlijke pruimen, de schat!
Some cause happiness
Wherever they go

~Oscar Wilde~

zondag 15 augustus 2010

Sunday Blocks

The past few days I was able to finish some blocks that have been waiting to be made. Snippets was the perfect Jelly Roll for my Jelly Roll Sampler Quilt. I hope to have the top finished soon.

De afgelopen dagen heb ik eindelijk blokken kunnen maken, die al een tijdje klaar liggen om gemaakt te worden. De Snippet Jelly Roll was een heel goede JR om de Jelly Roll Sampler Quilt te maken. Ik hoop eerdaags de top af te hebben.I don't think I have ever been this fast with my Pennsylvania Dutch block. Only two more blocks to go and then we can start finishing the top.
And I FINALLY finished my July block for the Euro Quilting Bee. Great block to make with scraps!

Volgens mij ben ik nog niet eerder zo snel geweest met mijn Pennsylvania Dutch blok. Nog maar twee te gaan en dan kunnen we aan de top beginnen.
En, ik heb EINDELIJK mijn juli blok voor de Euro Quilting Bee af. Dit is een zeer geschikt blok voor restjes!All intellectual improvement
arises from leisure.

~Samuel Johnson~

donderdag 12 augustus 2010

Wednesday flowers on Thursday

Instead of Wednesday, I want to share my flowers with you today. Yesterday Laura and I went to The Hague, to celebrate my sister's birthday. My parents and other sisters and their family were there too. We had a wonderful time!

In plaats van de bloemen op woensdag te laten zien, laat ik ze jullie vandaag zien. Gisteren waren Laura en ik in Den Haag om de verjaardag van mijn zus te vieren. Mijn ouders en andere zussen met familie waren er ook. Het was erg gezellig!

I started new hexagon flowers. The others are all finished. Now comes the part of making the top. Not sure if I will continue by hand or do it on the sewing machine.
These hexagons are 1/2". I am using a honey bun for them, Nature's Notebook by April Cornell. I love the soft blue/yellow combination! And the honey bun is just perfect for these hexagons.

Ik ben met nieuwe hexagon bloemen begonnen. De andere bloemen zijn allemaal af. Nu ga ik de top maken. Ik weet nog niet of ik het verder met de hand of naaimachine ga doen.
Deze hexagons zijn 1/2". Ik gebruik er een honey bun voor van Nature's Notebook by April Cornell. De zacht blauwe/gele combinatie vind ik zo mooi! En een honey bun is perfect voor deze hexagons.I finished my elves a while ago, but didn't want to show them, because I hadn't ironed them. Well, they are still not ironed, but I decided to show them anyways. I am making these together with Melanie, Diana and Suzie. Suzie and I are first stitching them, before putting the blocks together. Melanie and Diana have finished the whole blocks. Please have a look there!

Ik heb deze elves al een tijdje klaar, maar wilde ze nog niet laten zien, omdat ik ze niet gestreken had. Tja, ze zijn nog niet gestreken ... Ik maak deze blokken samen met Melanie, Diana en Suzie. Suzie en ik maken eerst de stitcheries en maken daarna de blokken. Melanie en Diana hebben de blokken al gemaakt. Neem daar eens een kijkje!This is the bag I made for my sister's birthday. I found the duck fabric while we were in the States. It was the first fabric I saw there and had to buy it for her. It is a pattern Terry mentioned on her blog. Fun and fast to make! Thank you, Terry, for the link!

Deze tas heb ik voor de verjaardag van mijn zus gemaakt. Deze eenden stof heb ik in de VS gekocht. Het was het eerste stofje dat ik daar gekocht heb. Terry verwees naar dit patroon op haar blog. De tas is leuk en snel te maken. Bedankt Terry, voor de link!Sometimes we wonder if Bibi is really sitting comfortably. She didn't move at all, probably because she knows she shouldn't sit on the sofa without a blanket. Ger was glad she decided to move after a while ...

Soms vragen we ons af of Bibi echt zo lekker zit. Ze bleef maar zo zitten, waarschijnlijk omdat ze weet dat ze niet zonder deken op de bank mag. Ger was wel blij dat ze naar een tijdje van zijn buik ging ...


"True originality consists not in a new manner but in a new vision."

- Edith Wharton

zondag 8 augustus 2010

Happy post (o:

It has been a while again, since I posted last. The summer vacation and family being home, is keeping me from blogging and crafting. It is nice to have DH and DD home! Thijme will be back home tomorrow, after 2 weeks in Turkey.

Het is weer even geleden, sinds ik geschreven heb. De vakantie en DH en DD thuis, zorgen ervoor dat ik minder blog en knutsel. Heerlijk om ze thuis te hebben! Thijme komt morgen weer terug, na 2 weken Turkije.


I finished my Schnibbles just in time for the parade (look here and here)! This was one with lots and lots of cutting and drawing lines. 240 small squares and each square had to be marked with a line. Then of course each one had to be sewn onto the rectangles etc. etc. Of course everyone who made this Schnibbles had to do the same, but I think this was the first one that took such a long time.
I used two charm packs of Tweet Tweet by Keiki for moda, a solid very light blue and some yardage for the inner border (I was out of the light blue - bad planning).

M'n Schnibbles had ik net op tijd af voor de parade (kijk hier en hier)! Bij deze Schnibbles moest er heel veel gesneden en gestreept worden. 240 vierkantjes, die ook nog aan de rechthoeken genaaid moesten worden. Maar goed, iedereen die de Schnibbles heeft gemaakt moest hetzelfde werk doen. Ik denk niet dat ik eerder zo veel tijd aan een Schnibbles heb besteed.
Ik heb twee charm packs van Tweet Tweet by Keiki for moda gebruikt, een solid heel licht blauw en yardage voor de binnen border (blauw was op - slechte planning).Today Laura and I went to the antique market in Tongeren, Belgium. It was nice, walking around all those stands with lovely items. I couldn't with hold myself from buying these large vintage buttons and a little panel, that was painted around 1960. In my next post I will show you a picutre I made, that was inspired by the lady who made this.
If you click on the picture, you will see a little hanger that Mai gave to me for my birthday. She has a little something for every QB member, when it is their birthday. Thank you dear Mai, for the cure hanger in ... yes, my favorite color!

Vandaag zijn Laura en ik naar Tongeren, België geweest, naar de antiekmarkt. Heerlijk, om langs al dat moois te lopen. De oude knopen kon ik niet laten liggen en het paneeltje, dat sommige van jullie misschien herkennen, vond ik zo leuk, tja, dat het ook mee moest.
Wanneer je op de foto klikt, kun je op een knoop het hangertje zien dat Mai mij voor me verjaardag heeft gegeven. Zij heeft voor ieder lid van de QB een mooi cadeautje, wanneer ze jarig zijn. Bedankt lieve Mai, voor het lieve hangertje ... ja, in mijn favoriete kleur!A while back, Dolores sent me a skein of embroidery floss. Since I want to make the free Bom Flowers with it (see button on the left), I asked if Dolores could send me another one, so I would be sure I have enough. Look at the lovely fabric and card she sent along. Thank you, dear Dolores, for this wonderful suprise. I think I will use the fabric for this BOM. It suits the thread perfectly!

Een tijdje geleden heeft Dolores mij borduurgaren toegezonden. Omdat ik de free BOM Flowers ermee will maken (zie button aan de linker kant) heb ik Dolores gevraagd of ze me er nog eentje kon toesturen. Kijk eens wat ze er nog meer bij heeft gedaan. Wat een leuke verrassing! Ik denk dat ik de stofjes voor de BOM gebruik. Ze passen uitstekend bij het garen. Bedankt, lieve Dolores!This was my birthday present from Lyn. I hung it above the mirror in our hall. Thank you, dear Lyn, for this lovely welcome bird houses!!!

Dit was mijn verjaardagscadeau van Lyn. Het hangt boven de spiegel in ons halletje. Bedankt lieve Lyn, voor de schattige welkoms vogelhuisjes!!!Last week, one of my sisters visited us for a few days. It was lovely having her with us. On Sunday the weather was lovely, so we took a nice walk. These are some views we came accross. I am always totally impressed, by the roots of trees. Fascinating!

Vorige week is een van mijn zussen een paar dagen op bezoek geweest. Het was weer heel gezellig haar bij ons te hebben! Op zondag hadden we heerlijk weer, dus zijn we lekker gaan wandelen. Hier een aantal foto's die ik onderweg heb gemaakt. Ik ben altijd zeer onder de indruk van boomwortels! Fascinerend!Fences intregue me too, even if they seem to be useless!
Hekwerken maken ook altijd veel indruk op mij! Zelfs als ze niet echt gebruikt worden."An enthusiastic heart finds opportunities everywhere. "

- Paulo Coelho

back to top