woensdag 28 juli 2010

Wednesday flowers and more

This week I finished all my flowers for the quilt I have been planning for them. I already appliquéd 14 on a solid and have 10 more to go. I am not quite sure how I will do the sashing between those blocks yet. Probably small squares of the gorgeous 30's fabrics!

Deze week heb ik alle bloemen afgemaakt voor de quilt die ik ermee gepland heb. Ik heb er al 14 geappliceerd en moet er nog 10 doen. Hoe ik de blokken aan elkaar zal zetten, weet ik nog niet helemaal. Waarschijnlijk met vierkantjes van de prachtige jaren 30 stofjes!This year I have been very spoilt again by my dear blogging friends for my birthday. I not only received lovely packages, but also sweet mails and e-cards. I really had the feeling I was a birthday child! Thank you everyone for your friendship and your dearest attention!

Dit jaar ben ik voor mijn verjaardag weer onzettend verwend door mijn blogvriendinnen. Er is veel zachte post gekomen en er zijn ook lieve mails en e-cards verstuurd. Ik voelde me echt jarig! Bedankt iedereen, voor jullie vriendschap en lieve aandacht!The presents my dear friend Gaby sent me. Last year she also sent me a package, that didn't arrive until beginning December! Thank you so much, dear Gaby for the loveliness you gave me and the sweet little stitchery heart! You are a very special friend to me!

Dit zijn de cadeaus die mijn lieve vriendin Gaby heeft gestuurd. Vorig jaar stuurde zij mij ook een pakketje voor mijn verjaardag. Dat kwam pas begin december aan. Heel erg bedankt, lieve Gaby voor weer zo veel moois!And look what my sweet friend Jutta from Berlin sent me. So many lovely presents. She made 12 gorgeous strawberries, all made from a different fabric. They are so cute! I am still looking for a nicer basket, to put them in. Dear Jutta, you are also very special to me! I hope to meet you soon one of these days!

En kijk eens wat Jutta mij heeft gegeven. Zulke mooie cadeaus! Te veel om op te noemen. Ze heeft 12 overheerlijke aardbeien voor mij gemaakt. Ik ben nog wel op zoek naar een leuk mandje ervoor, zodat ze beter uitkomen. Lieve Jutta, ook jij bent heel speciaal voor mij! Ik hoop je eerdaags te mogen ontmoeten!And, as if that weren't enough, more packages arrived. This is what what the very talented 'tablerunner-blogfriend' Melanie made for my birthday. It arrived in a pink envelope. Too bad I didn't take a picture. In these cute hangers I can put my siccors, bobbins, needles etc. They have button holes at the top, so I can hang them. This weekend we will be going to the flea market in Tongeren, so I hope to find maybe some antique hooks for them! Thank you, lieve Melanie, for these treasures!

En alsof dit niet genoeg was, zijn er nog meer enveloppen aangekomen. Dit is wat de zeet getalenteerde 'tablerunner-blogfriend' voor heeft gemaakt. In deze set kan ik mijn schaar, naalden, klosjes enz. opbergen. Boven zijn er knoopsgaten gemaakt, zodat ik ze kan ophangen. Ik hoop zondag op de markt in Tongeren antieke haakjes te vinden! Heel erg bedankt, lieve Melanie voor deze schatten!Stephanie's package had been waiting for a very long time. That's why I decided to open it on the night before my birthday. Stephanie knows me very well! Look at the designer of the fabric. Yes, it is Nancy Wolff!!! I love her fabric designs. They are always so happy and bright. The presents were wrapped in the cutest towel. Thank you, my dear friend Stephanie! Your presents always make me happy through the lovely brightness of them all!!!

Stephanie's pakketje lag al lang op mij te wachten. Daarom had ik besloten het de avond voor mijn verjaardag te openen. Stephanie kent my erg goed! Kijk eens naar de ontwerpster van het stofje. Ja dus, van Nancy Wolff! Ik vind haar stofjes geweldig. Ze zijn altijd zo vrolijk en helder. Stephanie had de cadeautjes in de schattig theedoek gewikkeld. Ook jij heel erg bedankt, lieve Stephanie! Jouw cadeaus maken me altijd zo blij door de prachtige kleuren die je gebruikt!And last, but definitely not least was Suzie's parcel. I finally remembered to make a picture of the way they were packed. It is already half the present. Suzie made some lovely projects! Look at the needle keeper and the cutest tote bag, both made with Tilda fabrics! In pink - my favorite color! And look what the little doggie is holding. Another strawberry that is scented. It is sitting next to the bowl of strawberries Jutta made for me! Thank you my dear friend for all the loveliness you sent me!

En kijk eens wat Suzie heeft gemaakt. Een prachtige needle keeper met een klein tasje erbij, van Tilda stof en in mijn favoriete kleur. Roze ja (o: Heeft ze het niet prachtig ingepakt. Dat vind ik altijd al het halve cadeau! Ook de aardbei die het hondje vasthoudt heeft ze zelf gemaakt. Deze ruikt heerlijk. Heel erg bedankt lieve Suzie voor al het moois dat je me gegeven hebt!Be happy.
It's one way of being wise.

-Sidonie Gabrielle-

woensdag 21 juli 2010

Six flowers Wednesday

Since I haven't posted any flowers for the past two weeks, I decided to make some more for this Wednesday. Some of them were made in the train on our way to Amsterdam and some at the Quilting Bee.

Omdat ik de afgelopen twee weken geen bloemen heb laten zien, dacht ik er voor deze woensdag meerdere te hebben. Enkele zijn gemaakt in de trein naar Amsterdam en de andere op de Quilting Bee.


Yesterday a lovely parcel arrived from Stephanie. I was one of the lucky winners of her prizes for the 'Loft Creation's No Strings Attached' challenge. The string bag is beautiful for the summer. Oops, not a good picture of the vintage button that was added. It gives the finishing touch to this gorgeous bag!
Stephanie also added four aqua Christmas fat quarters with vintage ric rac. I love the bright Christmas fabrics!
Thank you, Stephanie, for this wonderful win!

Gisteren kwam er een pakje van Stephanie. Ik was een van de gelukkige winnaars van de prijzen voor de 'Loft Creation's No Strings Attached' challenge. De string bag is heel mooi voor de zomer. Oh jee, de vintage knoop is niet goed te zien. Terwijl deze de tas juist afmaakt.
Bij de prijs zaten ook nog eens vier kerst fat quarters. Prachtig, die blije kleuren!
Heel erg bedankt, Stephanie, voor deze geweldige prijs!The button.
De knoopAs if that weren't enough, another envelope from Stephanie came with the 'normal' post the same day, with a summer card and cute bookmarker to thank me for the giveaway I made for her challenge. I love all those different polka dots! Thank you once again, Stephanie!

En alsof dat nog niet genoeg was, kwam er diezelfde dag nog een envelop van Stephanie met daarin deze zomer kaart en een boekenlegger om mij te bedanken voor het maken van een giveaway voor haar challenge. Die polka dots zijn zo blij! Nog eens heel erg bedankt, Stephanie!


~Hurry up and relax~
m.e.

zondag 18 juli 2010

Various impressions

As much as I did last week, as little as I did this week. So, I decided to show you a quilt I made many many years ago from children dresses bought on a flee market. This one was hand quilted (when I still could). Look at the right picture to see the tiny stitches I made (click on the picture).

Zo veel als ik vorige week nog heb gedaan, zo weinig kwam er deze week uit mijn handen. Daarom laat ik jullie vandaag een quilt zien die ik vele jaren geleden gemaakt heb van kinderjurkjes, die ik op een rommelmarkt had gekocht. Toen quilte ik mijn quilts nog met de hand. Rechts kun je zien hoe klein de steekjes waren (klik op de foto).
This week we had some very stormy showers again. This is what the sky looked like, before the storm. Very impressive and threatening.

Deze week waren er behoorlijke regenbuien die gepaard gingen met flinke storm. Zo zag bij ons de hemel eruit, voordat het losbarstte.
On Friday Laura and I made a surprise trip to Amsterdam, because Laura needed certain official papers she could only get there. The weather was not so hot that day, so we had a lovely time together. Laura took me to a lovely place where we had bagels and yummy fresh fruit juice (have to go there again to make a picture ;o)

Vrijdag moest Laura onverwachts naar Amsterdam om bij het stadhuis een uittreksel uit het bevolkingsregister op te halen. Lekker een dagje uit en het was niet eens zo warm! Heerlijk om samen lekker door de stad te slenteren (na een uur gewacht te hebben op het stadhuis voor een halve minuut werk). Laura heeft me getrakteerd op heerlijke bagels met heerlijke verse vruchtensap. Ik moet er nog eens met haar naartoe, om er een foto van te maken ;o)

Some impressions we came accross.
Enkele indrukken die we tegenkwamen.I find it shelter to speak to you.
~Emily Dickinson~

zaterdag 17 juli 2010

Pennsylvania Dutch


Today I finished my Pennsylvania Dutch BOM block 9. I think it would also be nice to use this block with a jelly roll.
The blocks are always very well explained and quite simple and lots of fun to make.

Vandaag heb ik mijn negende Pennsylvania Dutch BOM blok afgemaakt. Dit blok zou ook mooi zijn om met een jelly roll te maken.
De blokken van deze BOM worden altijd erg goed uitgelegd en ook vrij eenvoudig en leuk te maken.

"Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see."

- Mark Twain


zondag 11 juli 2010

Schnibbles, Tablerunner and My Garden


These past few days it has been very hot here. During the week I did not get much done, but today I decided to 'finish' some project.
Above you see my very first big Schnibbles (the left picture is not good). It is made with 2 cake layers and some yardage. I used Blush by Basic Grey, a wonderful line to work with. I decided to finish this top, so I could join the Fat Quarter's Shop Jolly Jabber Schnibbels challenge. Challenges do seem to help me finish projects (O:

Zoals de meesten zullen weten, was het de afgelopen dagen erg warm. Door de week heb ik maar heel weinig gedaan, maar vandaag ben ik toch maar eens aan de slag gegaan.
Boven zie je mijn eerste grote Schnibbles (de linker foto is niet goed gelukt). Het wordt van 2 cake layers gemaakt en ca. 1,5 yrd yardage. Ik heb Blush van Basic Grey gebruikt. Erg fijn om mee te werken! Ik wilde de top af hebben, om mee te kunnen doen met de Schnibbles challenge van Fat Quarter's Shop Jolly Jabber. Door challenges maak ik toch sneller iets af (O:That is probably why I started this challenge with Melanie too, because I wanted to make tablerunners but never got to them. This tablerunner is made according a tutorial by Marlene Biles Garden Charm Runner with 2 1/2" x 2 1/2" Verna Bake Shop Sampler Squares. I had to make the pattern a bit different, so that it would fit our table the way I want it to.

Dat is waarschijnlijk ook waarom ik deze challenge met Melanie ben begonnen. Ik wilde al zo lang tablerunners maken, maar kwam er niet to. Deze tablerunner is gemaakt volgens een tutorial van Marlene Biles Garden Charm Runner met 2 1/2" x 2 1/2" Verna Bake Shop Sampler Squares. Het patroon heb ik een beetje veranderd, zodat het goed op onze tafel zou passen.
And here is another challenge that I started with Theresa: Lynette Anderson's My Garden BOM. I had been doubting about it for a long time, but am very happy I decided to join after all.
I have needle turned the appliqué. Another challenge for me. The line used here is Evening Mist by moda. I just love it! These are the colors I just love to wear!

En hier nog een challenge die ik met Theresa begonnen ben: My Garden van Lynette Anderson. Ik heb hier heel lang over getwijfeld, maar ben heel blij dat ik meedoe! Voor het appliceren gebruik ik needleturn. Nog een uitdaging voor mij. De stof die gebruikt wordt is Evening Mist van moda. Dit zijn echt mijn kleuren. Veel van mijn kleren hebben deze tinten.And this is Thijme's outfit for the football final that is played right now. I don't watch, because it makes me much to nervous. Laura and Thijme are in Amsterdam to watch the match with a big big crowd and Ger is walking around here, annoyed, because the Dutch are getting so many yellow cards.

Dit is Thijme's tenue voor de finale. Hij is in Amsterdam met een aantal vrienden en Laura met vriendinnen. Oh jee, Robben heeft net een heel grote kans gemist. Ze waren al aan het juichen buiten... Ger blijft maar rondjes lopen. Ook niet echt rustgevend.


"It is not our purpose to become each other;

it is to recognize each other,

to learn to see the other and honor him for what he is: each the other's opposite and complement. "

- Hermann Hesse

woensdag 7 juli 2010

Wednesday flowers and more

I finished four flowers this week. This time I added Dutch 'beesies' (read: babies and change the second b to an s). In Holland you get these little creatures when going shopping at the supermarket Albert Heijn. They are fun little creatures to have.
I added them, because the Netherlands is in the World Championship football finals. Wow, was it an exciting game yesterday. I didn't watch, because I get way to nervous. I had my windows open while sewing, so I could here everytime something happened. And Laura came every now and then to tell me informed.
Right now, Germany is playing against Spain. The winner will be the Dutch opponent.

Deze week heb ik vier bloemen afgekregen. Ze worden vergezeld door de oh zo bekende beesies. Ze zijn toch leuk hoor!
En nu maar afwachten tegen wie Nederland zondag moet spelen.Today Laura and I visited my parents. I was able to finish the second twin quilt. I must say, it was quite a job, but it was fun, having them both finished after all.
I forgot my camera, so my father decided to take pictures with his webcam. Here he is sitting behind the computer, trying to figure out how to send me the pictures. I really admire him doing this, at the age of 83! He frequently writes his (grand)children an email, or sends family and friends (funny) pictures. He does a lot of reading and work behind the computer too.

Vandaag waren Laura en ik bij mijn ouders. De tweede tweelingquilts is eindelijk af. Het was een aardige klus. Het is wel fijn, dat ze nu af zijn.
Uiteraard was ik mijn fototoestel vergeten. Gelukkig kon mijn vader foto's maken met zijn webcam. Hier zit hij achter zijn computer en probeert hij uit te dokteren hoe hij de gemaakte foto's moet versturen. Ik heb veel bewondering voor mijn vader, dat hij op 83-jarige leeftijd dit soort dingen nog steeds weet uit te zoeken. Regelmatig schrijft hij emails aan zijn (klein)kinderen of verstuurd hij (grappige) foto's. Hij doet ook veel andere dingen achter de computer.And here is one of the pictures made with the webcam ...
En hier dan de eerste foto die met de webcam is gemaakt ...... and another.
... en nog een.You can observe a lot
by watching.
You can understand a lot
by listening.

zondag 4 juli 2010

Many finished blocks

Leanne's House block 8 is also done (O: I am making this together with my dear friend Jutta, from Berlin. If I hadn't done this together with her, I think I would have stopped a long time ago. Wonderful to do this together with you, Jutta! Only one more block to go and then of course the finish!!!

Het achste blok van Leanne's House is ook weer af (O: Deze quilt maak ik samen met mijn lieve vriendin Jutta uit Berlijn. Zonder haar was ik allang met deze quilt gestopt. Nog maar één blok te gaan en dan natuurlijk de gehele quilt.
Block 9 of the Jelly Roll Sampler quilt. A wonderful pattern and once again so fast to make!
Blok 9 van de Jelly Roll Sampler quilt. Een mooi patroon dat weer heel snel te maken was.Christmas Elves by Gail Pan, block 6.


School House for the Virtual Euro Bee.


Look at the lovely package that came this week. I ordered the Sugar Fat Quarter Bundle at Canton Village Quilt Works. This time it was there within 5 days. The other package that had been lost since January finally arrived too a while back. It got stuck at the customer duties. Unbelievable. But, at least it did not get lost after all.
Go over to Canton Village! She has 20% off today!

Kijk eens naar de mooie stofjes die deze week zijn gekomen. Ik had de Sugar Fat Quarter Bundle bij Canton Village Quilt Works besteld. Binnen 5 dagen was het hier! Het andere pakketjes, dat sinds januari verdwenen was is ook eindelijk terecht. Het heeft zo lang bij de douane gelegen.
Als je vandaag bij Canton Village besteld, krijg je 20% korting!Now I have a question for you. With the fabrics below, the Love U line by Deb Strain for Moda, I want to make two baby quilts for our next door twins. I want to use the jelly roll, some charms and yardage. I don't want to wash the jelly roll, before I finish the quilt. What would you do, make the whole quilt without washing any of the fabrics, or pre-wash the yardages?
I thought to first make the quilt and then wash it, but I am not sure.

Nu heb ik een vraag. Van de stofjes onder, Love U van Deb Strain voor Moda, wil ik twee baby quilts maken voor de tweeling van onze buren. I will daarvoor de jelly roll gebruiken, enkele charms en lappen. De jelly roll wil ik niet wassen, voordat de hele quilt af is. Wat zou jij doen, de hele quilt maken en dan wassen of de grotere lappen stof van tevoren wassen? Ik dacht eerst de hele quilt te maken, maar ik ben er niet zeker van.The fun of eating the chips that Melanie sent to us, has finally started, now that Laura is back home with us for a while. I did the game, Melanie does with flavored chips, to see which one is their favorite. I put the chips of the different countries below in different bowls. I put the name below the bowls, so we couldn't see it. And then taste which one is our favorite. Thijme, Laura and I liked the Brazilian Salsa best and Ger the American Cheeseburger. The American Cheeseburger really tasted and smelled like cheeseburgers! Tomorrow we are off to the next round. At the end we'll put our favorites from each of the 4 bags (with 3 flavors) in bowls and see which one is the winner (O: This is great fun, Melanie! Thank you so much!

Het plezier van het eten van de chips die Melanie ons heeft toegestuurd is eindelijk begonnen, nu dat Laura weer eventjes thuis is. We hebben het spel gedaan, zoals Melanie het thuis doet. Ik heb de chips in verschillende kommen gedaan met daaronder de naam van het land. Niemand kon het zien. En daarna proeven, om te zien welke onze favoriet is. Thijme, Laura en ik vonden de Brazilian Salsa het lekkerst, Ger de American Cheeseburger. De American Cheeseburger smaakte en rook echt naar een cheeseburger! Ongelofelijk. Morgen zijn de volgende drie landen aan de beurt. Aan het einde zullen we onze favorieten van de 4 zakken (met ieder 3 smaken) in kommen doen en dan zal er uiteindelijk een winnaar uitkomen. Heel erg bedankt, Melanie, voor deze bijzondere ervaring!


"In dreams and in love

there are no impossibilities."

- Janos Arany

back to top