vrijdag 25 januari 2013

A walk in the snow

Last week it started to snow. These pictures were taken on the first day. We still have snow, but it is now very icy and dangerous.

Vorige week begon het te sneeuwen. Deze foto's zijn op de eerste dag gemaakt. Er ligt nog steeds sneeuw, maar het is gevaarlijk glad!
Birds in our garden. They visit us daily (o:
Vogels in onze tuin. Ze komen dagelijks op bezoek (o:Today is your last chance to sign up for the LOVE workshop, given by Tracy at Prana Light. Please have a look here and join!

Vandaag is de laatste dag, dat je je voor de LOVE workshop kunt inschrijven. Deze wordt door Tracy van Prana Light gegeven. Ga hier kijken en doe mee!


zondag 13 januari 2013

Two finishes (o:


 This week I finished Thijme's quilt. Happy happy me. Happy happy Thijme!
Deze week heb ik Thijme's quilt afgemaakt. Happy happy ik. Happy happy Thijme!


 The back
De achterkant

The quilting
Het quilten 


*-*-*-*-*-*-*-*


And this is the second quilt I finished. The quilt for my sister Adriënne. It is the Fat Quarter Mystery BOM 2011 (flowers). The colors are so nice and soft. They couldn't even be caught with the sun. There was a tulip block to this quilt, but it was so simple compared with the others, that I decided not to make it. Don't understand how they could have added that. But, that's the fun about quilting: there is always a solution to be found (o:

En dit is de tweede quilt die ik af heb gemaakt. De quilt voor mijn zus Adriënne. Het is de Fat Quarter Mystery BOM 2011 (bloemen). De kleuren zijn zo mooi en zacht. Zelfs de zon kon het niet reflecteren. Er was ook een blok met een tulp, maar die was zo eenvoudig, dat ik besloten heb die niet te maken. Snap eigenlijk nog steeds niet hoe ze die hadden kunnen toevoegen. Maar, dat is het leuke aan quilten: je kunt altijd wel een oplossingen vinden (o:
This quilt was quilted by Anne from Maple Leaf. She takes so much care of the quilt and treats it with love. So happy I found her. This is the second quilt she quilted for me. Many more to go her way (o:

Anne van Maple Leaf heeft deze quilt gequilt. Zij behandeld de quilts met zo veel liefde en zorg. Ik ben heel blij, dat ik Anne gevonden heb! Het is de tweede quilt die ze voor mij heeft gequilt. Er zullen nog vele volgen (o:


 This shadow made the quilt ...
Deze schaduw heeft de quilt gemaakt.*-*-*-*-*-*-*-*
From February 1 till February 8, I will join Tracy's online LOVE workshop. Tracy from Prana Light is a very talented lady with lots and lots of skills. It is a workshop to cultivate more Love and Creativity. I am so looking forward to it! Please visit her here, to read more about it! Hope you join the fun.

Van 1 t/m 8 februari zal ik meedoen aan Tracy's online LOVE workshop. Tracy van Prana Light is een zeer getalenteerde mevrouw met veel verschillende vaardigheden. Het is een workshop om meer Liefde en Creativiteit te ontwikkelen. Ga hier naar toe, om er meer over te lezen. Hopelijk doe jij ook mee!*-*-*-*-*-*-*-*Laura took this picture of the black bird sitting in our garden. She visits us every day. She makes me happy.
Laura heeft deze foto van de merel genomen. Ze bezoekt ons iedere dag. Ze maakt me blij!

"We must always change, renew, rejuvenate ourselves; otherwise, we harden."

- Goethe

zondag 6 januari 2013

An UFO update already (o:

Yesteday I finally finished Ger's sampler quilt. It is the very first quilt I made him. He has already slept under it for several weeks, since it didn't have any pins sticking out. But now it is really all finished.
I must say, it is one of the favorites I made. Love the color combinations (even though these are not really my colors) and it feels nice and soft. Laura said: this is what I call a real quilt. When I asked her what she meant, she said it looks traditional and old. I agree with her.

Gisteren heb ik eindelijk de quilt van Ger afgemaakt. Het is de eerste quilt die ik voor hem gemaakt heb en hij is er erg blij mee. Hij sliep er al enkele weken onder, omdat er geen spelden en zo meer inzaten. Maar nu is die dan echt af.
Ik moet zeggen, het is een van mijn meest favoriete quilts, ook al zijn het niet mijn kleuren. Laura zei: dit is nu een echte quilt. Toen ik haar vroeg waarom, zei ze dat het er mooi traditioneel uitziet en oud. Ik ben het helemaal met haar eens.

 Hand quilted, which I really enjoyed doing. Without a ring and big stitches, which was a real challenge for me. I'll definitely do it again. Thank you, Gerrie (no blog) for showing me.

Met de hand gequilt en dat beviel me goed. Zonder ring en met grote steken, wat echt een uitdaging was. Dit doe ik zeker nog eens. Dank je, Gerrie (geen blog) me te laten zien hoe dit te doen.

 And I finished the binding yesterday too. When the weather gets better, I will make a picture of the whole quilt outside. But it is too wet too hang it against the wall outside.

En de bies heb ik er gisteren ook opgezet. Wanneer het weer beter wordt, zal ik buiten een foto van de gehele quilt maken. De schutting is veel te nat ...


And today I put the binding to Adriënne's and Thijme's quilt. I finished the quilting to Thijme's quilt yesterday. I am very very happy with it. Will show you once the whole quilt is done. It was to be one of my Olympic thimble challenges, but I didn't have the time to finish it. But, here it is. Yeah!

En vandaag heb ik de bies op de quilt van Adriënne en Thijme genaaid. De quilt van Thijme heb ik nu ook helemaal doorgequilt. Een hele uitdaging, maar ik ben er erg tevreden mee! Eigenlijk had het een Olympic thimble moeten opleveren, maar ik had niet genoeg tijd, de quilt af te maken. Hier is die dan toch - jippie!

*-*-*-*-*

To my dear readers: I am sorry I have not or hardly answered any of your comments. Ger and Thijme have been home over the past 3 weeks and somehow I can't find my rhythm then. Next week Laura will be home for a few days and the week after that, Thijme again. So I won't get into my rhythm for quite a while yet. I do enjoy reading all your comments very much and they always motivate me! Thank you so much!

Aan mijn lieve lezers: sorry, dat ik de afgelopen tijd niet of nauwelijks jullie commentaar heb beantwoord. Ger en Thijme zijn de afgelopen 3 weken thuis geweest en dan kom ik niet in mijn ritme. Volgende week heeft Laura een paar dagen vrij en de week daarop Thijme weer. Dus, voorlopig kom ik niet in mijn ritme. Ik ben wel altijd erg blij met jullie commentaar en het motiveert me iedere keer opnieuw. Bedankt!


*-*-*-*-*


“Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow where they lead.” 
back to top