zaterdag 24 maart 2012

Apron and bag

On Wednesday, my mother and I went to Oegstgeest to visit my youngest sister and her family. I started an apron for her birthday, but unfortunately I didn't finish it. But, here it is. I will give it to her at Easter (o:

Woensdag hebben mijn moeder en ik een bezoekje aan mijn jongste zus en haar familie in Oegstgeest gebracht. Eigenlijk had ik deze schort voor haar verjaardag willen meenemen, maar helaas, hij was niet af. Hier is die dan toch. Ze krijgt hem met Pasen (o:


Detail of the pocket
Detail van de zak The back is very retro! Love it.
De achterkant is heel retro. Leuk - leuk - leuk! 


I also worked on a bag. The first part is done and now comes the decoration. So much fun to do!
Ik heb ook weer aan een tas gewerkt. Het eerste deel is af en nu komt de versiering. Heel leuk te doen! 


While I was outside taking pictures, Laura came to take a peek. Thijme also came, but I hardly get the chance to make a picture of him. 

Terwijl ik foto's aan het maken was, kwam Laura even om de hoek kijken. Thijme kwam ook kijken maar het lukt zelden een foto van hem te maken.


Bibi was wandering around in the neighborhood. 
Bibi was de buurt aan het verkennen.


"Friendship is a single soul dwelling in two bodies."
- Aristotle - 


zondag 18 maart 2012

What I'm working on these daysMy stained quilt is getting along quite fine! I am very happy with it. There was some more unpicking, forgetting black strips, but I guess that just goes with this quilt ;o) If you want to see more versions of this quilt, please visit here.
Notice how this week's blue sky matches my quilt (o:

Ik ben heel tevreden met de voortgang van mijn stained quilt! Ik heb weer het een en ander moeten uithalen, omdat ik alsmaar zwarte strips vergeet, maar ik denk dat dat nu eenmaal bij deze quilt hoort ;o) Ga eens hier kijken om meer versies van dit patroon te bekijken. 
Heb je gezien, hoe de blauwe hemel van deze week bij mijn quilt past (o:I think that it was 2010 that we started a mystery quilt at the Quilting Bee. I finished the first two or three rounds and started the star blocks for the next, but it stayed with that. This quilt probably popped up in my mind again, because the colors really remind me of Spring. The finished quilt is a square, but I don't want a square, since I already have so many of those. So, now I have finished the quilt in the height and am not sure how I will do the width, but I'm sure I will figure that out one of these days. Do you have any ideas?

In 2010 zijn we denk ik begonnen aan deze mystery quilt tijdens de Quitling Bee. De eerst paar rondes heb ik afgemaakt en voor de volgende ronde had ik de ster blokken gemaakt, maar daar was het bij gebleven. Ik denk dat ik deze quilt weer heb opgepakt, omdat de kleuren me zo aan de lente doen denken. De mystery quilt moest een vierkant worden, maar ik heb al zo veel vierkanten quilts. Dus, heb ik nu de quilt in de lengte af, maar weet nog niet hoe ik de breedte ga invullen. Hebben jullie een idee?

*-*-*-*-*-*

Please visit Jos' blog and vote for her quilt here at the Quilting Gallery. If she wins, she will donate her prize to Jopie's Dromenquilts, charity quilts for children. Thank you for your vote!

Wanneer jullie even een bezoekje brengen aan Quilting Gallery, dan kunnen jullie op de quilt van Jos stemmen. Als ze wint, doneert ze haar prijs aan Jopie's Dromenquilts. Bedankt voor je stem!


*-*-*-*-*-*
"Life is meant to be a mystery, and we will never be able to make it a logical adventure."

- Caroline Myss -

dinsdag 13 maart 2012

The winner is ... En de winnaar is ...
Today I finished Stephanie's All About Anna bag. Most of you guessed that I was making a bag and that Stephanie is my favorite bag designer. No need to tell you, that this bag was lots of fun to make too. And yes, you guessed it, there is another one coming up. 
Stephanie also wrote this pattern in clear and short steps, adding easy to understand diagrams. It's so easy to follow and the result is always stunning. 

Vandaag heb ik de All About Anna tas van Stephanie afgemaakt voor een vriendin van mij. De meesten hadden geraden, dat ik aan een tas aan het werken was en dat Stephanie mijn lievelingsontwerpster is met betrekking tot tassen. Jullie begrijpen al, dat deze tas ook weer heel leuk te maken was en ja hoor, er komen vast nog meer!
Ook dit patroon heeft Stephanie in duidelijke en korte stappen omschreven, met eenvoudige tekeningen. Het patroon is heel gemakkelijk te volgen en het resultaat vind ik iedere keer weer verbazingwekkend. 


Somehow my sewing machine was willing not willing to make a nice seam on the top, so I decided to do it by hand. Maybe next time I will give the bag more hand stitched accents. I like that.

Op de een of andere manier wilde mijn naaimachine bovenaan geen mooie zoom maken. Daarom heb ik het maar met de hand gedaan. Misschien dat ik een volgende keer meer accenten met de hand gestitcht maak. And now the winners! Yes, winners, because when Stephanie heard about the giveaway, she kindly offered  an All About Anna pattern (o: Thank you so much, Stephanie!
So, the winners are Sharon (2) and Tracy (16). Congratulations ladies!

En nu de winnaars. Ja, winnaars, want toen Stephanie van de giveaway hoorde, wilde zij ook graag een All About Anna patroon weggeven (o: Hartelijk bedankt, Stephanie!
De winnaars zijn Sharon (2) en Tracy (16). Gefeliciteerd dames!

zondag 11 maart 2012

Make a guess ~ raden maarToday I have been working on a new project for a friend of mine. I would like you to guess what I am working on. If your guess is correct, you have a chance to win this pattern.
Hints: it's not straight forward. I have made quite some projects by this designer. And if you know me, you know I love her patterns.
I hope to be able to show you the finished project by Wednesday. That day I will also announce the winner.
 * For those of you who cannot leave behind a comment, you can also email me.*

Vandaag heb ik aan een nieuw project voor een vriendin gewerkt. Als je kunt raden wat ik aan het maken ben en je hebt goed geraden, dan maak je kans het patroon te winnen.
Hints: het is niet rechttoe rechtaan. Ik heb al meerdere projecten van deze ontwerpster gemaakt. En als je me een beetje kent, dan weet je, dat ik een grote fan ben van haar patronen.
Ik hoop het project kant en klaar op woensdag te laten zien en zal dan ook de winnaar bekend maken.
 * Voor hen die geen comment kunnen achterlaten, jullie mogen ook mailen.*


Good  luck!!
Succes!!

vrijdag 9 maart 2012

What I have been working on this week


I have started working on my Stained QAL again. And just now, I discovered that I forgot a black strip in the blocks on the left. Well, this has happened to me with every block until now, so, I'm not surprised.

Ik ben weer met mijn Stained QAL begonnen en zojuist heb ik ontdekt, dat ik een zwarte strip in de blokken links vergeten ben. Dit is tot nu toe bij iedere blok gebeurd, dus ik kan me er al niet meer druk om maken.During our monthly Quilting Bee, Diny (no blog) showed us how to make the blocks above. These are so relaxing to make in the evenings when watching TV.

Tijdens onze maandelijkse Quilting Bee heeft Diny (geen blog) ons laten zien hoe je de blokken hierboven maakt. Deze zijn heerlijk ontspannend te maken wanneer ik 's avonds wat tv kijk.One of my nieces asked me to make a happy cover for her iPod. I was almost going to keep it myself, but a promiss is a promiss ...

Een van mijn nichtjes heeft me gevraagd een hoesje voor haar iPod te maken. Ik wilde het bijna zelf gebruiken, maar beloofd is beloofd ...This came in the post this week. It has  some serious inspiration!
Dit kwam deze week met de post. Enorm inspirerend.
Bibi - enoying the sun, but not me, trying to get her attention for the picture.
Bibi - al genietend van de zon, maar niet van mijn fototoestel."Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future." - Paul Boese -

maandag 5 maart 2012

Modern Mini Quilt ChallengeToday I finished my mini quilt for the Modern Mini Quilt Challenge. I was inspired by the Inspiration Weeks' Blog Hop, hopping to Annabella's Life's Rich Pattern post. Never had I heard of the Gee's Bend Quilts, but seeing this and original Gee's Bend Quilts and it's history, I was immediately inspired! This quilt is the result.
For this quilt, I didn't use a ruler nor a rotary cutter. A real challenge and oh so fun!

Vandaag heb ik mijn mini quilt voor de Modern Mini Quilt Challenge afgemaakt. Voor deze quilt werd ik geïnspireerd door de Inspiration Weeks' Blog Hop, door de blogpost van Annabella. Ik had nog niet eerder van Gee's Bend Quilts gehoord, maar ik werd meteen geïnspireerd door deze quilt en de originele quilts van de Gee's Bend en hun geschiedenis. Deze quilt is het resultaat.
Voor de quilt heb ik geen liniaal en ook geen rotary cutter gebruikt. Een echte uitdaging!


detail 1


detail 2


the backingThank you, Jennifer, for organizing this challenge. This was a real challenge for me in many different ways. Loved joining it.
For more great mini quilts, please go here. There are lots and lots of entries!

Bedankt, Jennifer, voor het organiseren van deze inspirerende challenge. Het was in vele opzichten een uitdaging voor mee.
Voor meer mooie mini quilts, kun je hier een kijkje nemen. Het zijn er heel veel! "What comes from the heart, goes to the heart."
- Samuel Taylor Coleridge


donderdag 1 maart 2012

Distant Stars at Sunset


This is my quilt for the Tangerine Tango Quilt Challenge. The stars are my Solstice Stars, tutored by Faith at Fresh Lemon Quilts. Two of them are paper pieced (second from top and right star).

Dit is mijn quilt voor de Tangerine Tango Quilt Challenge. De sterren zijn mijn Solstice Stars, die door Faith beschreven werden op Fresh Lemon Quilts. Two daarvan heb ik ge-paper pieced (tweede van boven en de rechtse ster)


Because of the quilting of my Distant Stars, I decided to stay with 'straight' line quilting and not try go into Free Motion Quilting anymore.

Het quilten met 'rechten' lijnen van deze quilt is me zo goed bevallen, dat ik me niet langer meer ga verdiepen in Free Motion Quilting. Dit past veel beter bij mij.
I also did some hand quilting. 
Ik heb ook een deel met de hand gequilt."Challenges make you discover things about yourself that you never really knew. They're what make the instrument stretch -what makes you go beyond the norm."
- Cicely Tyson - 


back to top