vrijdag 30 september 2011

September Bow-Wow-Wow Bag


Together with Melanie and Ulla, I finished another bag for our Bag Club. Ulla and Melanie stayed with the plan, to make a bag from the Bag Bible, but I wanted to finish a bag that I had cut at the beginning of this year and wanted to finish. To tell you the truth, I never thought I could make a bag like this, but I think it has a lot to do with the experience I got from making the so well described bag patterns by Stephanie.

Samen met Melanie en Ulla heb ik weer een tas gemaakt voor onze Bag Club. Ulla en Melanie hebben een tas uit de Bag Bible gemaakt, maar ik wilde dit keer liever de tas afmaken waaraan ik begin dit jaar begonnen was. Om eerlijk te zijn, had ik niet gedacht ooit zo een tas te kunnen maken. Maar, oefening baart kunst en de oefening heb ik gehad, dank zij de goede patronen van Stephanie.There is a bag at the front and bag side.
Er zijn zakjes aan de voor- en achterkant. 


Bibi wasn't really impressed ...
Bibi was niet echt onder de indruk. 


Even though I wasn't going to make another Le Petite, I couldn't resisit making Full House in my own version. I was also inspired by Carrie's pattern Cracked Pots. The quilt makes me very happy! So bright and colorful.
Don't forget to to go to the September Parade here and here.

Ik had me voorgenomen geen Le Petite meer te maken, maar moest gewoon Full House maken. Ik heb dan wel mijn eigen versie gemaakt, waardoor ik ook door het patroon Cracked Pots van Carrie geïnspireerd ben. Dit quiltje maakt mij echt blij, met de vrolijke en heldere kleuren!
Vergeet niet naar de September Parade te gaan, hier en hier.


Treasures found during my morning walk.


"Think of all the beauty still left around you and be happy."
                                             - Anne Frank

zondag 18 september 2011

Pink and green


This gorgeous little kitten came with the post this week, all the way from Australia, from my dear friend Lyn! Isn't Kitty a darling. She even has her own quilt. And the colors are so me! Thank you so much, Lyn, for making my days less lonely (o:

Dit schattig katje kwam van mijn lieve vriendin Lyn uit Australië. Is ze niet lief! Ze heeft zelfs haar eigen quiltje.   En dit zijn absoluut mijn kleuren. Bedankt Lyn, om dit lieve gezelschap in mijn huis te brengen (o:I finally finished my giveaway bag for Ria. I did let her know it would come later. The bag was designed by Stephanie from Loft Creations. I hope I don't bore you, by telling once again how much fun it is to make her patterns. And somehow I always have to more than one version. This is my third Mary Jane Bag (o:

Voor Ria heb ik eindelijk de tas af, die ze gewonnen heeft bij mijn giveaway. Ik heb haar wel laten weten, dat de tas later zou komen. De tas is ontworpen door Stephanie van Loft Creations. Ik hoop dat ik jullie niet verveel door nog eens te zeggen hoe leuk het toch is haar patronen te maken! En op de een of andere manier moet ik altijd meer versies van haar tas maken. Dit is de derde Mary Jane Bag (o:

You can't see it clearly on this picture, but I hand stitched around this figure. Please click on the picture to get a better look. It is the first time I did this and I really enjoyed it!

Je kunt niet echt goed zien, dat ik rondom het figuur geborduurd heb. Als je op de foto klikt, kun je het beter zien. 
The hexagon cushion I made for my father's birthday (o:
De hexagon kussen, die ik voor mijn vaders verjaardag heb gemaakt (o:  Smart phone and iPod cover for my youngest sister and my cousin (o:
Hoesje voor mijn jongste zus en een nichtje (o:A candle mat for a friend of mine. 
Een kaarsen matje voor een vriendin van mij.

I just discovered that blogger deleted most of the links on my blogroll. I certainly hope this will restore soon, because I wouldn't want to miss the posts of those blogs and I don't think I will be able to find them back again. 

Ik heb net ondekt, dat blogger bijna al mijn links op mijn blogroll heeft verwijderd. Hopelijk zal het snel hersteld worden, want ik wil toch zeker niet de blogposts missen en ik denk niet dat ik ze allemaal kan terugvinden. 


"Character consists of what you do on the third and fourth tries."
                                               - James Michener 


dinsdag 13 september 2011

Celebrating (o:On Sunday we celebrated my father's birthday. My sisters didn't quite manage to get the 85 candles on the birthday cake, but my dad is still able to blow them out in one blow (I think ...). Next to him my mother, who will turn 75 in October. And, in June they were married 45 years.

Zondag is mijn vader 85 jaar geworden. En, zoals jullie zien, hebben we dat o.a. met een heerlijke taart gevierd. Ik denk niet dat het mijn zussen gelukt is 85 kaarsjes op de taart te plaatsen, maar het zijn er in ieder geval heel veel. Naast mijn vader staat mijn moeder, die in oktober 75 wordt. En, in juni waren ze 45 jaar getrouwd.


My niece Noor made this lovely ring (o: 
Het kunstwerkje van mijn nichtje Noor (o:
One of my sisters loves giraffes! So, what else could I do than stitch this for her when I saw it. It is a poem by  Shel Silverstein. Click on the picture to read it.

Een van mijn zussen is dol op giraffen. Dus, toen ik dit zag, moest ik het gewoon voor haar maken. Het gedicht is van Shel Silverstein. Om het gedicht te kunnen lezen, even op de foto klikken.

This is the bag I will be working on this month, for the European Bag Club.
Aan deze tas zal ik deze maand werken voor de European Bag Club. And another cover. This time for my godchild Marieke (o:
En opnieuw een hoesje (o: Dit keer voor mijn petekind Marieke.
 Roses from my parent's garden.
Rozen uit de tuin van mijn ouders. 


"That the birds of worry and care fly over your head, this you cannot change, but that they build nests in your hair, this you can prevent."
                                                - Chinese Proverb


back to top