zaterdag 25 juni 2011

Mary Jane joining Oak Park

Together with Melanie and Ulla, I made the Mary Jane bag, designed by Stephanie. You might remember this one, which was so much fun, that I decided to join Ulla and Melanie in making another one. I made it for a special friend of mine, who uses it almost every day!
You might have guessed, that her favorite color is purple.

Samen met Melanie en Ulla heb ik nog eens de Mary Jane tas gemaakt, ontworpen door Stephanie. Misschien herinner je je deze nog. Ik heb de tas voor een speciale vriendin gemaakt, die hem bijna iedere dag gebruikt. 
Misschien kon je het al raden: haar favoriete kleur is paars.

Front - voorkant

Back - achterkant
I made another Oak Park bag, which you might remember from other posts, here and here. Stephanie's patterns are so securely and well written, that it is a joy to make the bags!
This one was specially made for Laura, who 'needed' one for her intership.
Jutta, do you recognize the little siccor, buttons and iron?

Ik heb nog een Oak Park tas. Hier en hier heb ik de tas ook al eens gemaakt. De patronen van Stephanie zijn zo goed en secuur geschreven, dat het gewoon een genot is, ze te maken!
De tas heb ik voor Laura gemaakt, die hem 'nodig' had voor haar stage. 

Front - voorkant

Inside - binnenA rose in our garden - een roos uit onze tuin


There will be a surprise on my blog next week, so stay in touch!
Volgende week heb ik een verrassing op mijn blog, dus hou het in de gaten!

dinsdag 21 juni 2011

Helen is having Stitched Sundays!

Please read Karen's post for the help for a charity quilting group, who lost everything in a tornado.
Lees aub deze post van Karen, zodat jullie misschien de dames van een charity quilt groep kunnen helpen, die alles in een tornado verloren hebben.Okay, I wasn't going to join another swap, tutorial, BOM etc. but how can I resist this? Helen described her passion for stitching just the way I feel about it. And now she'll have a Stitched Sunday the coming weeks.
I know I will join, even though .....

Goed, ik zou nergens meer aan meedoen en niets nieuws beginnen, maar hoe kan ik dit weerstaan? Helen heeft haar passie voor stitching precies omschreven zoals ik het voel. En nu heeft ze de komende tijd iedere zondag een Stitched Sunday. Ik doe mee, ook al .........

donderdag 16 juni 2011

GESLAAGD!!!Thijme  is  geslaagd!!! 
Vanmiddag kwam dan eindelijk het verlossende telefoontje. Het is en blijft spannend!
Nu is hij naar school om zijn cijferlijst te halen en een glas te heffen op de goede afloop. 
Wat is het toch een heerlijk gevoel, vooral voor Thijme, maar ook voor zijn ouders (o:

Thijme graduated from High School!
This afternoon he was finally called to tell him he graduated. It is always exciting.
He is now at school, to pick up his grade list and drink a glass to the good ending.
This is such a wonderful feeling, mainly for Thijme, but also for his parents!


------------------------------------------

Gisteren zijn Thijme en ik naar Tilburg geweest, naar zijn eerdaags nieuwe woonplaats. Hij weet al waar hij gaat wonen en kan begin augustus intrekken. Jeetje, dan zal ons huis echt leeg worden ...
Zal Thijme de aanwijzing van Laura opvolgen:

Yesterday Thijme and I went to Tilburg, his soon to be new home town. He already knows where he will be living and can move in in August. Oh dear, our home will be empty ... soon.
Will he follow Laura's directions:
"You cannot raise a man up by calling him down."
 - William Boetcker - 

donderdag 2 juni 2011

Proud of my son


Here is a proud mother with her son. It was taken last Friday after Thijme had his final exam in Latin, ready for the prom that same evening.
He is now having a good time in Spain with friends for 10 days (o:

Hier staat een trotse moeder met haar zoon. De foto is afgelopen vrijdag genomen, na zijn laatste examen en klaar voor het gala, diezelfde avond.
Thijme zit nu voor 10 dagen lekker in Spanje. Een welverdiende vakantie!I couldn't help myself to make another Oak Park bag, designed by Stephanie which you can find here. This time I decided to make a natural version. As you can see, the handles are different. I didn't read the directions while making this one. The panels were all quilted and then I noticed I had to sew in the tabs. Oh well, it looks nice like this too, I think (o:
Lesson learned (as Jackie often writes and I love her lessons): read and follow directions closely, even if you are making a pattern a second time!

Ik kon het niet laten om nog een Oak Park tas te maken, ontworpen door Stephanie en die je hier kunt krijgen. Dit keer heb ik voor een meer naturelle kleur gekozen. Zoals je kunt zien, zijn de hengsels anders. Ik had de beschrijving niet gelezen, terwijl ik deze tas aan het maken was. De pandjes waren al helemaal gequilt, toen ik erachter kwam, dat de tabs er nog tussen moesten. Ach ja, zo ziet die er ook wel leuk uit (o:
Geleerde les (zoals Jackie altijd schrijft als iets fout is gegaan): lees en volg de beschrijving nauwkeurig, ook als je een patroon voor de tweede keer maakt!


Detail of the button. These are two vintage buttons that I bought in a very old sewing shop in Tongeren, Belgium.

Detail van de knoop. Dit zijn twee knopen, die ik in een heel oud naaiwinkeltje heb gekocht in Tongeren, België.
And this is my May Le Petite version. It is a free pattern from Moda Bake Shop, Candy Bar Pinwheels.
Please take a look on Sherri's and Sinta's blog to see the lovely Le Petite parades!

En dit is mijn Le Petite van mei. Het patroon is Candy Bar Pinwheels, van Moda Bake Shop.
Om nog meer quilts met dit patroon te zien, kun naar Sherri's en Sinta's Le Petite Parades gaan!"We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have."

- Frederick Keonig


back to top