zondag 29 mei 2011

Oak Park and Dogs


I have been enjoying myself with making three bags this week. I was inspired by Stephanie's Modern Mary Jane retro bag which I won, including the lovely kit (o: It reminded me of how fun Stephanie's patterns are to make, so after finishing the retro bag for a second time, I decided to order her Oak Park pattern. I fell in love with it again, after I saw this version.
This bag has been quite a challenge for me, because I wasn't sure about the green fabric. But since it comes back in the flower fabric, which Satu gave to me a while back, I thought it would be okay. It will be me fancy summer bag (o:

Deze week heb ik mezelf vermaakt met het maken van drie tassen. Ik werd geïnspireerd door Stephanie's Modern Mary Jane retro tas, die ik gewonnen had, samen met de stofjes. Tijdens het maken herinnerde ik me, hoe leuk het is om Stephanie's patronen te maken en hoe goed ze omschreven zijn. En toen ik niet zo lang geleden de nieuwe versie van Oak Park zag, wist ik dat ik deze ook wilde maken.
Deze tas was een aardige uitdaging voor mij, omdat ik twijfelde over het groene stofje. Maar omdat het in de bloemen stof terugkomt, die ik een tijdje geleden van Satu heb gekregen, vond ik toch wel dat het bij elkaar paste. Dit wordt mijn fancy zomer tas (o:
I found the pattern of this bag on internet. I am glad I had made two of Stephanie's bags before starting this one, because there was a lot of figuring out. At the end I just took over the templates and made the bag the way I thought was right. Next time I will make the handles a bit longer, so that I can also carry it over my shoulder. Inside the bag there are two pockets, one for my smart phone and one for my car papers.
PS: Stephanie, do you recognize the button?

Het patroon van deze tas heb ik op internet gevonden. Ik was wel blij, dat ik twee tassen van Stephanie had gemaakt, voordat ik hiermee begon. Uiteindelijk heb ik de patroondelen overgenomen en heb de tas gemaakt zoals ik dacht dat het moest.
De volgende keer zal ik de hengsels wat langer maken, zodat ik de tas ook over mijn schouder kan dragen. Binnen in de tas zijn nog twee zakjes voor m'n smart phone en autopapieren.


"The appearance of things change according to the emotions and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves."

- Kahlil Gilbran


zondag 22 mei 2011

The Modern Mary Jane Retro Bag and Elephants

Please join this lovely lady while reading this post. She was so patient!
Jullie kunnen deze vriendelijk dame volgen bij het lezen van deze post. Ze had zo veel geduld!A few weeks back I was the lucky winner of not only Stephanie's newest bag pattern Modern Mary Jane, but also of the kit that went to it. This bag was so much fun to make.
Stephanie has designed many more lovely bag patterns, which you can find here and just recently she designed and published her very first quilt with the lovely name "Barefoot in the park". If you are going for a picnic this summer, you should definitely make this quilt!

Een paar weken geleden, was ik de gelukkige winnar van het patroon EN de kit van Stephanie's nieuwste tas Modern Mary Jane. Deze tas was weer zo leuk te maken.
Stephanie heeft nog meer mooie tassen ontworpen, die je hier kunt vinden, voor een leuke prijs. En onlangs heeft ze ook haar eerste quilt ontworpen met de naam "Barefoot in the park". Als je deze zomer van plan bent te gaan picknicken, dan zou je eigenlijk deze quilt moeten maken.Back to Modern Mary Jane. Here she is, all finished. Isn't she lovely. And so nice to take with me when I take my handwork and e-reader with me. The bag has 2 pockects on the backside. Thank you so much, dear Stephanie, for the lovely surprise!

Terug naar Modern Mary Jane. Hier is ze dan, helemaal af. Is ze niet mooi! En de tas is zo handig om mee te nemen, met m'n handwerkspulletjes en e-reader. Er zitten nog 2 kleine zakjes aan de achterkant.
Heel erg bedankt, lieve Stephanie, voor de mooie verrassing!!!

I have also been working on Lyn's Retro Nine Patch free BOM. After I finished the fifth and last stitchery, I will take a close-up of each stitchery. The patterns are so pretty and Lyn chose such happy and bright colors. This picture doesn't do the blocks right!
Thank you lieve Lyn for the lovely pattern! I look forward to the pattern to put the blocks together!

Ik heb ook aan de Retro Nine Patch free BOM van Lyn gewerkt. Wanneer ik de vijfde en laatste stitchery af heb, zal ik betere foto's maken, want de kleuren en de patronen komen hier niet tot hun recht.
Dank you wel, lieve Lyn, voor de mooie patronen! Ik kan niet wachten, tot het patroon om de blokken samen te voegen uitkomt!And now I will take you with us to the Elephant Parade - lets Heerlen smile. It has been in Heerlen for several weeks and we took Louise to see them. The elephants were made by different artists with very different themes. There were 37 of them, but we didn't see them all. I will show you the ones that impressed us most.

En nu neem ik jullie mee naar de Elephant Parade - laat Heerlen glimlachen. Deze was een paar weken in Heerlen te zien. We hebben Louise meegenomen om ze te bewonderen en te laten zien dat Heerlen ook zijn mooie kanten heeft. De olifanten zijn door verschillende artiesten gemaakt, met verschillende thema's. Er waren 37 olifanten, maar we hebben ze niet allemaal gezien. Ik laat jullie die zien, die de meeste indruk op ons hebben gemaakt.

I really wanted to tickle the one at the bottom right.
De olifant links onder moest gewoon gekieteld worden...


Look at this beauty ... the eyes ...
Kijk eens naar deze schoonheid ... de ogen ...


The Euro Elephant, which Ger handles with care ;o)
De Euro olifant, die Ger met veel zorg behandeld ;o)I think this was Louise's favorite.
Dit was geloof ik de favoriet van Louise.Colorful and sometimes strange.
Kleurrijk en soms een beetje vreemd - rivella.Louise and I couldn't help joining the patient lady.
Louise en ik moesten de geduldige dame gezelschap houden.


"The power of imagination makes us infinite."

-
John Muir

zondag 15 mei 2011

My dear friend Louise

This week my dear friend Louise from San José, California came to visit us. Louise was my fourth and fifth grade teacher and thanks to her, I decided to become a teacher.
Over the past three years we have seen each others every May! She was with us twice; we were with her last year. We hope to visit her again in November.
Here we are having a nice Café Latte and Cappuccino in Aachen, together with Ger.

Deze week was mijn lieve vriendin Louise uit San José, California er. Louise was mijn basisschool juf in de 4e en 5e klas (nu groep 6 en 7). Door haar ben ik juf van de basisschool geworden.
De afgelopen drie jaar hebben we elkaar steeds in mei gezien. Zij was twee keer bij on en vorig jaar waren wij bij haar.
Hier zijn we in Aken met een Café Latte en Cappuccino, in Aken, samen met Ger.
I was able to finish the quilt for Louise just on time.
De quilt voor Louise had ik op tijd klaar.I started the stitching in January and I wonder if I would have finished so soon, if Louise had not come...

Zou de quilt af zijn geweest als Louise niet gekomen was ...Another owl pincushion, this time for Louise's daughter.
Nog een uilen speldenkussen voor de dochter van Louise.MAASEIK

Here we are enjoying a nice cup of coffee together with my parents on the market in the sun!

Hier zitten we samen met m'n ouders van een heerlijk kopje koffie te genieten op de markt van Maaseik.


Nearby there was this beautiful sculpture. You could open the books and each page showed a building on the market.

Hier een mooi beeld op de markt van Maaseik. De boeken konden worden geopend, met daarin een afbeelding van een van de gebouwen op de markt.

A lock.
Een slot.

'S-HERTOGENBOSCH

A part of the market and City Hall in the back.
Een deel van de markt en het stadhuis.Our shadows.
Onze schaduw.

Jan de Groot, famous for its wonderful Bossche bollen. Here we met my oldest sister.

Zoals menigeen zal weten, is Jan de Groot beroemd voor zijn heerlijke Bossche bollen!
Hier hebben we samen met mijn oudste zus gegeten.Bossche bollen - covered with chocolate, with sweet whipped cream inside. They are so very good! We took some home for Ger (who had to work) and Thijme (who had to study for his exams) and of course for the two of us (o:

Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen wat een Bossche bol is... Voor Ger, die moest werken, Thijme, die voor zijn examens moest studeren en natuurlijk voor ons hadden een paar heerlijke bollen mee naar huis genomen (o:A FRIEND IS A PRESENT WE GIVE OURSELF!
back to top