maandag 28 februari 2011

Another Le Petite and more stars

I finished my Le Petite project for February, the Sweet Spot Schnibbles, just in time. It is made with stash fabrics from my mother. The solid pink is much brighter. I tried to get it into the picture, but I guess the weather was just too gloomy, to make the pink shine.
Please visit Sherri's and Sinta's blog on Tuesday, to see the Le Petite parade. So many talented ladies!

Ik heb net op tijd mijn Le Petite project voor februari afgekregen, Sweet Spot Schnibbles. Het is met stofjes gemaakt, die mijn moeder me onlangs gegeven heeft. Het roze is veel feller, maar ik kreeg het niet beter op de foto vanwege het slechte weer.
Bezoek dinsdag Sherri's en Sinta's blog voor de Le Petite parade, die ze elke maand houden.


Here are the first two blocks for the Retro Nine Patch free BOM that Lyn is offering. I also added the fabrics that I will be using with it. Please click on the picture to get a closer look.

Hier zijn de eerste twee blokken van de Retro Nine Patch free BOM, die door Lyn aangeboden wordt. Ik heb er ook de stofjes bijgevoegd, die ik erbij ga gebruiken. Als je op de foto klikt, dan kun je het geheel beter zien.Here are twelve of the 24 blocks that go to the mystery quilt we started at the quilting bee. Twelve more to go in two days. Okay, we had 2 months to finish the blocks. And when did I start ... yep, last Friday. I can't believe it. Why does it always take so long before I start? I hope Mai won't be angry with me, if I don't finish them all ;o)

Hier zijn twaalf van de 24 blokken die voor de mystery quilt zijn, die we op de quilting bee begonnen zijn. Nog twaalf te gaan, in twee dagen. Goed, we hadden twee maanden, deze blokken te maken. En, wanneer ben ik begonnen? Juist ja, afgelopen vrijdag. Ongelooflijk! Ik hoop dat Mai niet boos op me zal zijn, als ik ze niet alle 24 af heb ;o) Krijg ik dan toch het patroon om de quilt af te maken?


"The life I touch for good or ill will touch another life, and that in turn another, until who knows where the trembling stops or in what far place my touch will be felt."

- Frederick Buechner


zondag 20 februari 2011

Work in progress

On Friday I went to my aunt's 79th birthday in Egmond. I made these two mug rugs for her. So much fun to make!

Vrijdag ben ik naar de verjaardag van mijn tante geweest, in Egmond. Ze is 79 jaar geworden! Ik heb twee mug rugs voor haar gemaakt. Ze zijn zo leuk om te maken!I also worked on my Love Is stitchery quilt. The stitcheries are fun and fast to make. Only eight more to go (o:

Ik heb ook aan mijn Love Is stitchery quilt gewerkt. Het is erg leuk om hier aan te werken, ook omdat de stitcheries klein zijn. Nog maar acht te gaan (o:A sneak peek of my Sweet Spot Schnibbels. I want to have it finished by the end of the month.

Een sneak peek van mijn Sweet Spot Schnibbels. Ik wil deze voor het einde van de maand af hebben.


I finally got my idea for the backing of my sampler quilt. I finished the 12 blocks for this quilt in 2009, the top in 2010 and now I want to finish the whole quilt by April 2011 (hubby's birthday ;o) What you see is a stripe that is to join the two parts of the backing. I didn't want it to be too plain, with all the star blocks.

Eindelijk weet ik nu hoe ik de achterkant van mijn sampler quilt wil maken. De 12 blokken voor deze quilt heb ik in 2009 gemaakt, de bovenkant in 2010 en het is de bedoeling dat de quilt in zijn geheel af is in april 2011 (verjaardag van mijn mannetje ;o). Op de foto zie je een strip, die de twee delen van de achterkant moeten verbinden. Ik wilde de achterkant niet te eenvoudig maken, met al die sterren aan de voorkant.

I have also been working on Lyn's second stitchery to the Retro Nine Patch BOM, but haven't quite finished it. It is so much fun, to work on that stitchery, with the lovely colors she chose.

Ik heb ook aan Lyn's tweede stitchery gewerkt van de Retro Nine Patch BOM. Ik heb het nog niet helemaal af. Het is zo leuk hieraan te werken met de mooie kleuren die Lyn heeft uitgezocht!

"Far away there in the sunshine are my highest aspirations. I may not reach them, but I can look up and see their beauty, believe in them, and try to follow them."

- Louisa May Alcott

zondag 13 februari 2011

Valentine's Hearts


I finished my February Hearts, a sew-along designed by Robyn at Daisy Quilts. It was a fun project to finish, for this time of the year!

De February Hearts, een sew-along ontworpen door Robyn van Daisy Quilts is af. Het was een erg leuk project om te maken voor deze tijd van het jaar. De quilt hangt al boven de bank (o:

I was able to find the binding in my stash (o: And, it fits perfectly: white little hearts.

Ik heb de stof voor de rand in mijn voorraad kunnen vinden (o: En die kleine witte hartjes zijn er perfect voor.This is the February Le Petite, organized by Sherri and Sinta, that I am working on. It is a Schnibbles, my favorite patterns, this time Sweet Spot.
The fabrics I used are from my mother, who was cleaning up her fabric stash. I only had to add the beige solid from my stash. So, once again, no new fabrics bought!

Dit is de Le Petite van februari, die door Sherri en Sinta georganiseerd wordt. Het middenstuk en het eerste deel van de eerste rand is af. Het is opnieuw een Schnibbles, mijn favoriete patronen, dit keer Sweet Spot.
De stofjes heb ik van mijn moeder gekregen, die haar voorraad aan het opruimen was. Ik heb alleen de beige stof hoeven toe te voegen uit mijn voorraad. Dus, opnieuw geen stofjes gekocht!


I finished the top of the Christmas Elves by Gail Pan, but won't show it until I have the whole top finished. Furthermore, I finished the set for a New Beginnings, organized by the Gum Tree Designers, but forgot to take a picture of the set.

De top van de Christmas Elves van Gail Pan is af, maar ik laat pas een foto zien, als de quilt helemaal af is. Verder heb ik het setje voor New Beginnings gemaakt, dat door Gum Tree Designers is georganiseerd, maar ben vergeten een foto ervan te nemen."I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship."

- Louisa May Alcott

zondag 6 februari 2011

Cute hearts

I showed you the first heart to the February-Hearts-sew-along last week. And here is the quilt top. I hadn't realized that I should have used a solid for the background fabric, so I won't make part 3 to this pattern, a cute stitchery to the hearts. One day I will make this quilt again, with the stitchery. So, now I am ready to finish it. One more week to go (o:

Vorige week heb ik jullie het eerste hartje laten zien voor de February-Hearts-sew-along. En hier is dan de top. Ik had niet begrepen dat je een effe stof moest gebruiken voor de achtergrond, dus maak ik deel 3 niet, een stitchery. Ooit zak ik deze quilt nog eens maken en dan met de stitchery (o:And, I finished the last four blocks of the Christmas Elves stitchery quilt by Gail Pan. I ordered the backing yesterday at Canton Village Quilt Works, so now it is time to sew the blocks together, make the border and wait for the backing to come.

En, ik heb de laatste 4 blokken van de Christmas Elves stitchery quilt gemaakt, van Gail Pan. Gisteren heb ik de achtergrond besteld bij Canton Village Quilt Works, dus deze week ga ik de blokken samennaaien, de rand eromheen zetten en wachten op de achtergrond.I also finished the first block to the Visions of Christmas BOM. I am stitching these blocks for a dear friend of mine, who will then make a quilt with it (o: (I put the block on a piece of Christmas fabric, so it is not the border ;o)

Ook heb ik het eerste blokje van de Visions of Christmas af. Die blokken stitch ik voor een lieve vriendin. Zij mag er dan uiteindelijk een quilt van maken (o: (het blokje is op een stuk kerststof gelegd, dus het is niet de rand ;o)Last but not least, I made four more blocks to the stitchery quilt Love Is by Paula. If you want to make this quilt, then please download the pattern, because Paula will soon take it from her blog.

En tenslotte heb ik nog vier blokken voor de stitchery quilt Love Is van Paula gemaakt. Als je van plan bent, deze ooit eens te maken, zorg er dan voor dat je het patroon zo snel mogelijk download, want Paula haalt het eerdaags van haar blog.


I promissed myself, that I would not order any new fabrics, except (yes, there is always an 'except') if I need some for the border, backing and/or binding to finish a quilt. And, I came through January not ordering any fabrics. It is so nice to use fabrics from my lovely stash (lots of FQ bundles :o) Sometimes it does hurt a bit to cut into them, but like the Hearts-Sew-Along and the Love Is stitchery, it does look very pretty!

Ik heb mezelf beloofd, geen nieuwe stoffen te bestellen, behalve (ja, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen), als ik het nodig heb voor de rand, achterkant en binding om een quilt af te maken. En, ik ben door januari gekomen, zonder een cm stof te bestellen. Is dat goed of is dat goed!?! Het is heerlijk, om stofjes uit mijn verzameling te gebruiken (ik heb veel FQ bundles ;o), maar soms doet het ook een beetje pijn. Maar, zoals de Heart-Sew-Along en de Love Is stitchery quilt, ziet het er wel heel mooi uit!


"The conclusion is always the same: love is the most powerful and still the most unknown energy in the world."

-Pierre Teilhard de Chardin


back to top