vrijdag 31 december 2010

De allerbeste wensen voor 2011


Threads of loveliness from all over the world.
(Please click on the picture)wishing you
threads of happiness
and colors of joy
woven throughout
the fabric
of your life.


maandag 27 december 2010

Christmas Swaps and Lots of Snow

This year I joined two Christmas swaps, one organized by Chookyblue, Secret Santa Christmas Swap and one by Katrien, Kerstruil.
Dit jaar heb ik aan twee Kerst swaps meegedaan. Eentje werd georganiseerd door Chookyblue - Secret Santa Christmas Swap en eentje door Katrien - Kerstruil.


These are the lovely presents I received from my SSCS partner, Julie. Look at the lovely Christmas items she made for my kitchen. Aren't they adorable! Paper pieced Santa's for an apron and pot holder. And if you click on the picture, you can see the lovely fabric Julie used for the towel. It really makes me smile.
I know the knitted cloth is for the dishes, but I won't be using it for that. Way to pretty. I will be using it as a small table topper (o:
Thank you so much, Julie, for these lovely presents!

Dit zijn de mooie cadeautjes die ik van mijn SSCS partner Julie heb gekregen. Kijk eens naar al het moois dat ze voor mijn keuken heeft gemaakt. Paper pieced Santa's op een schort en een pannenlap. En als je op de foto klikt, kun je het grappige stofje zien dat ze voor de theedoek heeft gebruikt (o:
Ik weet dat de gebreide lap voor de afwas is, maar geef toe, dat is toch veel te zonde! Ik leg het mooi ergens neer.
Dank je wel, Julie, voor de heel mooie cadeautjes!


And these are the presents I received for the Kerstruil. For each letter of Kerst (short for Christmas in Dutch - Kerstmis) we were asked to have a present for each letter. Lovely Ingrid was my partner. K - klosjes (bobbins), E - etui (pouch), R - rood (red), S - speldenkussen (pin cushion), T - theelichtjes (tea lights).
The pin cushion I will make myself. All the items are added to make an Amish pin cushion - the materials to make it symbolize the Amish traditions. I have never seen anything like it. Lovely!
Thank you too, Ingrid, for these lovely presents!
Unfortunately my swap presents have not arrived my partner yet )o: I hope the will get to her soon!

En dit zijn de cadeautjes die ik voor de Kerstruil heb gekregen. Voor iedere letter voor Kerst werd gevraagd een cadeautje toe te voegen. K - klosje, E - etui, R - rood, S - speldenkussen, T - theelichtjes.
Het speldenkussentje ga ik nog zelf maken. De materialen ervoor symboliseren de Amish tradities. Heel erg leuk. Bedankt, Ingrid, voor deze mooie KERSTcadeautjes!
Helaas is mijn kerstruil niet aangekomen )o: Ik hoop dat het aan de stakingen ligt en het feit dat in België de post niet iedere dag bezorgd is met al die sneeuw. Hopelijk komt het deze week aan!

A close up of the sewing pouch.
Een close-up van het naai etuitje.

------------------------------------------------------

Meanwhile, we have about 40 cm of snow, which is very unusual for here. And ... we had our very white Christmas (o: Here are some more impressions ...

Ondertussen hebben we ongeveer 40 cm sneeuw, wat heel ongebruikelijk is voor hier. En, zoals alle Nederlanders, hadden we een heel witte Kerst (o: Het heeft toch wel wat, ondanks de gladheid.


My car hidden in the snow.
Mijn auto onder de sneeuw.
Thijme and his friend Bjorn decided to build a snow fort on the second day of Christmas. They were outside for hours and as a reward they had a barbecue inside their palace (o:

Thijme en zijn vriend Bjorn hebben op tweede kerstdag een sneeuw hut gebouwd. Ze waren er uren zoet mee en als beloning hebben ze in hun paleis een barbecue gehand (o:


As you can see, Thijme was very proud!
Zoals je kunt zien, was Thijme erg trots!
If you don't start,
You won't arrive.
-anonymous-

zaterdag 25 december 2010

Vrolijk Kerstfeest!

Heel gezellige kerstdagen!

Made by Satu at Quilttales

dinsdag 21 december 2010

Winter Snowland

This is how much snow we have had since Saturday.
Dit is de hoeveelheid sneeuw die er gevallen is sinds zaterdag.
Impressions of my morning walks with Bibi
Impressies van mijn ochtendwandelingen met Bibi.Bibi is always searching for something (o:
Bibi is altijd op zoek naar iets (o:

"The foolish man seeks happiness in the distance; the wise grows it under his feet."

-James Oppenheim

zondag 19 december 2010

Lovely pressies, and fancy stars

This week Jos and I got together again for a nice Christmas tea. We had been matched in a Christmas swap last year, so this year we decided to do one again (o:
Look at all the lovely things she got and made for me.

Deze week hebben Jos en ik onze tweede Christmas swap gehad. Vorig jaar werden we bij een Christmas swap aan elkaar gekoppeld en dit jaar dachten we het over te doen (o:
Kijk eens naar al het moois dat ze voor mij had.

She put everything in the cute little white bag which is embroidered on both sides, which she then put it the Janome bag from ........... Houston (o:

Ze had alles in een heel lief klein tasje gedaan, dat aan beide kanten prachtig geborduurd is. En dat tasje heeft ze weer in de Janome tas gedaan, die ze had meegenomen uit ............ Houston (o:Jos knows what my favorite color is (o: Do you see the beautiful pincushion. I will be using it for my appliqué pins. And look at the PINK thread. Ah, that is so my color!!! (the picture doesn't do it all right)

Jos weet echt wat mijn favoriete kleur is (o: Kijk eens naar het prachtige speldenkussentje. Deze zal ik voor mijn appliqué spelden gebruiken. En kijk eens naar het PINK garen. Dat is nu echt mijn kleur!!! (de foto laat het niet echt goed zien).


Jos was one of the lucky ones to go to the Quilt Market in Houston and she told me she would bring a gadget for me. See the green little square. Well, I attached a siccor to it and now I am able to attach it to a vest or so and that way I will always have my siccors with me. I will use it upstairs with my sewing machine, where I am always looking for my siccors! Jos knows what a girl wants, just like Lyn did with this (scroll down to third picture).
Isn't the Christmas ornament beautiful! Thank you Jos, for all the loveliness!

Jos was een van de gelukkige dit naar the Quilt Market in Houston is gegaan. Ze vertelde me dat ze me een leuke gadget zou meenemen. Kijk eens naar het groene vierkantje. Ik heb er een schaartje aan bevestigd en nu kan ik het speldje aan mijn vest of trui bevestigen en heb ik altijd een schaar bij de hand! Deze gaat mee naar boven naar mijn naaimachine. Daar ben ik altijd op zoek naar mijn schaartje, tussen al de rommel. Jos weet wat een quiltster wilt, net als Lyn met dit (scroll naar beneden, derde foto).
Is de kerstbal niet prachtig! Bedankt Jos, voor al het moois!

These are the last blocks I made for the virtual Euro Quilting Bee. They were a lot of fun to make and I love the fabrics that were added to it.

Dit zijn de laatste blokken voor de virtuele Euro Quilting Bee. Het was erg leuk, deze sterren te maken. De stofjes die erbij gevoegd waren, zijn erg vrolijk!

Most of the leaves are under the ice.
De meest bladeren liggen onder het ijs.


This is just a fraction of the snow we had over the last few days.
Dit is maar een fractie van de sneeuw die er nu ligt.


Just an impression and the house with the 'mean woman'.
Een impressie en het huis met de 'gemene vrouw'.


"To see a world in a grain of sand
and a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
and eternity in an hour."

- William Blake

zondag 12 december 2010

YoYo's, hexagons and Prairie Points

It has been quite a while, since I last made a post, but there were some sad family matters. That is why some things got delayed, but I am starting to catch up.

Het is weer een tijdje geleden, dat ik voor het laatst een post gemaakt heb. Dat komt door een verdrietige familie-aangelegenheid. Daarom zijn enkele zaken vertraagd, maar ik ben alweer aardig bij.


Here is my Christmas Le Petite project. This was such a very fun project to make. I couldn't stop, once I started, that is, once I finished cutting and ironing the 55 prairie points.
The pattern is a Moda recipe and I used 3" squares instead of 5" squares, thanks to Sherri's directions.

Hier is mijn Le Petite project voor de maand december. Het is een erg leuk kleed om te maken. Ik kon er niet mee stoppen, toen ik er eenmaal mee bezig was. Dat wil zeggen, toen ik eenmaal de 55 Prairie Points af had. Het patroon komt van de Moda Bake Shop en ik heb 3" vierkantjes gebruikt i.p.v. 5", dankzij de aanwijzingen van Sherri!


I agreed with Lyn from Bluebird Quilts that I would open her Christmas present on the 3rd Advent. Look at the lovely yo-yo star she made. Isn't it beautiful! And look at the buttons she added to them. I have never seen something like this, Lyn. It is gorgeous!

Ik had met Lyn van Bluebird Quilts afgesproken, dat ik haar kerstcadeautjes op de 3e advent zou openmaken. Kijk eens naar de prachtige yo-yo ster! Die is toch heel erg mooi. En kijk eens naar de knoopjes die ze erop genaaid heeft. Ik heb nog niet eerder zoiets gezien!But that was not all. There was also the cutest pincushion inside with a fine siccor attached to it. Now isn't that something! That way I can't loose my siccors while doing handwork on the couch. I was going to make a leash for my siccors (Laura made the suggestion), but that is no longer necessary. Thank you so much Lyn for your wonderful gifts! They will be treasured!

Maar er zat nog meer in het doosje. Kijk eens naar het speldenkussentje van hexagons. Er zit zelfs een klein schaartje aan vast! Zo ben ik mijn schaartje niet meer zoek, als ik op de bank zit te frutselen. Ik wilde eigenlijk een leash voor mijn schaartje maken (Laura's goede idee!) maar dat is nu niet meer nodig. Heel erg bedankt lieve Lyn voor dit heel mooie cadeau!

Here are Laura's computer and cell phone cover for the winter. Someone will recognize the fabrics used for the computer cover ;o) They are so happy!

Hier is de computer en mobiel cover die ik voor Laura heb gemaakt voor de winter. Iemand zal de stofjes van de computer cover herkennen (o: Die sneeuwpopje zijn zo blij!

And I want to end my post with the cutest ornament which I got this week from Carrie at A Passion for Appliqué. On the top it says 'Holiday glow' and you know, it actually does glow! The little red nose is a bead and there is another shiny one on the body. Carrie added ric rac to it too (((o: which I will show you once I used it! Thank you so much Carrie for this lovely surprise! It makes me smile every time I look at it.

En ik wil mijn post beëindigen met deze schattige hanger van Carrie van A Passion for Appliqué. Bovenaan staat er 'Holiday Glow' en het glanst ook werkelijk. De kleine rode neus is een kraaltje en er is er ook eentje op het buikje. Carrie heeft er ook nog ric rac bij gedaan (((o: die ik zal laten zien, zodra ik het gebruikt heb.


"Gratitude is when memory is stored in the heart and not in the mind."

- Lionel Hampton

back to top