zondag 31 oktober 2010

My first Le Petite project


This is my first Le Petite project, Schnibbles Paganini by Carrie Nelson.
This is my first solid quilt I made ever since I started quilting.
This is the first time I ironed all my seams open and I think it looks much better and is easier to work with.
I am not yet sure, if I am going to add a black border to the quilt or leave it as it is. What do you think?

Dit is mijn eerste Le Petite project, Schnibbles Paganini, ontworpen door Carrie Nelson.
Dit is mijn eerste solid quilt die ik gemaakt heb.
Dit is de eerste keer dat ik al mijn zomen open heb gestreken. En het bevalt me erg goed!
Ik weet nog niet zeker, of ik een zwarte rand aan de quilt ga toevoegen, of dat ik het zo laat. Wat denken jullie?
I made a mobile cover to Laura's computer cover that I showed you last week. This is the backside of the computer cover that I forgot to show last time. I especially like the 'I want candy' part (o:

Bij Laura's computer hoes die ik de vorige keer heb laten zien, heb ik ook nog een hoesje voor haar mobieltje gemaakt. Hier zie je de achterkant van de computer hoes, die ik de vorige keer vergeten ben te laten zien en die ik zelf erg grappig vind (o: Vooral het deel 'I want candy'.


And this is the mobile cover I made for my SIL. I especially chose this fabric for her, because she lives close to nature. I you open it, the bird and owl appear again.

En dit is de hoes die ik voor mijn SIL heb gemaakt. Ik heb speciaal deze stof uitgezocht, omdat zij dicht bij de natuur leeft. Als je het openmaakt, zie je de uil en het vogeltje opnieuw.
Over the past few weeks I have been working on the Stitching for Christmas BOW. They are lots of fun to make, but difficult to catch up with, since every is a new block every Friday. I added a block that is not in this BOW, but I liked it so much, that I am not sure which one I will keep out.

Over de afgelopen paar weken heb ik aan de Stitching for Christmas BOW gewerkt. Ze zijn erg leuk om te maken, maar het is wel moeilijk het bij te houden. Iedere vrijdag komt er een nieuwe stitchery uit. Ik heb een blok gemaakt, die er niet bijhoort, maar die ik zo leuk vond. Ik weet nog niet welke ik daarvoor in de plaats zal weglaten. Maar eens afwachten hoe de andere zijn.


Make a nest of pleasant thoughts.

zondag 24 oktober 2010

This and that and Bibi


Today I made this mobile cover for Laura. The fabrics I used are taken from my 'too cute fabrics' stash. It is so much fun to work with these designs and colors. And if you click on the picture, you can see the little ants crawling in the inside (o:

Vandaag heb ik deze hoes voor Laura's mobieltje gemaakt. De stofjes die ik gebruikt heb, komen uit mijn 'too cute fabrics' stapeltje. Het is zo leuk, met deze stofjes te werken en ik word er helemaal blij van als ik er naar kijk. Als je op de collage klikt, kun je de miertjes aan de binnenkant zien kruipen (o:
Since I knew Laura was coming home this weekend after 6 weeks, I made her a Halloween laptop case. There was a big smile on my face, everytime I worked with these fabrics.
On the right picture you can see that I cut the batting that was left over from the laptop cover. I will use it as a filling for a later project. I got this idea from Bev at Kainga Happenings. Bev often has very environmental friendly tips. So, now I will be filling a bag, everytime I have some spare batting.
I asked Thijme, if I could make him a laptop or mobile case. He just looked at me as if I weren't from this world.

Omdat ik wist dat Laura dit weekeinde kwam, na 6 weken, heb ik voor haar een Halloween laptop case gemaakt. De stofjes zijn zo vrolijk! Die grote glimlach.
Rechts op de foto zie je vulling die ik overhad van de cover. Ik heb de vulling in kleine stukjes gesneden om straks iets mee te kunnen opvullen. Dit idee heb ik van Bev van Kainga Happenings, die vaak milieu vriendelijke tips heeft.
Ik heb Thijme gevraagd of ik hem ook een laptop en/of iPod hoes mocht maken. Hij keek me aan alsof ik niet van deze wereld was. De schat.
And look what came with the post this week. A lovely little fall stitchery from Jutta. I told her I loved the little stitcheries she was making and then she made me one when she was on holidays. Isn't that awfully sweet! Please click on the picture to see how tiny the stitches are!
Thank you, dear Jutta, for this lovely present!

En kijk eens wat deze week met de post kwam. Een heel lief klein herfst kruissteekwerkje van Jutta. Een tijdje geleden had ik haar verteld, dat ik haar werkjes zo mooi vond. Toen heeft ze tijdens haar vakantie eentje voor mij gemaakt. Klik op de foto en je zult zien hoe klein de steekjes zijn.
Bedankt lieve Jutta, voor dit mooie cadeau!


This is a sneak peek of a birthday present I almost finished.
Dit is een sneak peek van een verjaardagscadeau dat ik bijna af heb.
Bibi looked so sweet while she was sleeping against the warm heater. I don't think she really liked me to take a picture of her. So, at the end she finally decided to ignore me ... Poor Bibi!"We cannot be happy if we expect to live all the time at the highest peak of intensity. Happiness is not a matter of intensity, but of balance and order and rhythm and harmony."

- Thomas Merton


zondag 17 oktober 2010

Australia in Amsterdam (o:

Last weekend Ger and I met Lyn and her DH in Amsterdam. Lyn and I have been corresponding for nearly 2 years now, among others about their visit to Europe. And here we were, in Amsterdam, seeing each other in real for the first time (((o:

Vorig weekeinde hebben Ger en ik Lyn en haar DH in Amsterdam ontmoet. Lyn en ik schrijven elkaar al bijna twee jaar, o.a. over hun reis naar Europa. En hier waren ze dan, in Amsterdam.It felt as if we had known each other for a very long time. We had such a wonderful time, the four of us. On Sunday evening Laura was able to join us for dinner. We went to the Pancake Bakery, where we could choose a pancake out of I think 100. They were yummy!

Het voelde alsof we elkaar al jaren kenden. Met z'n vieren haden we het heel gezellig. 's Avonds kwam Laura mee pannenkoeken eten in de Pancake Bakery. Hier kon je uit wel 100 verschillende pannenkoeken een keuze maken. Ze waren heerlijk!On Sunday we visited Amsterdam. The weather was beautiful!
Zondag hebben we gezellig door Amsterdam gewandeld. Het weer was prachtig!On Monday we went to Marken, Volendam and Egmond aan Zee. Once again, the weather was beautiful! We could even sit outside to eat our 'kroketten' and 'appelgebak met slagroom' (appelcake with cream). What a lovely lovely time it was!
Unfortunately we had to leave Lyn and her DH behind in their hotel in Amsterdam on Monday evening. It was so nice being with them, chatting, walking, sightseeing, chatting, chatting, chatting.
Thank you Lyn and DH for your wonderful wonderful visit. We had a great time with the two of you!!!

Op maandag zijn we naar Marken, Volendam en Egmond aan Zee geweest. Het weer was opnieuw heerlijk! We konden zelfs in Volendam onze kroketten buiten eten en in Egmond aan Zee het heerlijke appelgebak met slagroom op een terras. Wat een genot en wat een gezelligheid!
Helaas moesten we Lyn en haar DH maandag avond naar hun hotel in Amsterdam brengen. Het was zo fijn, met ze te zijn, kletsen, wandelen, sightseeing, kletsen, kletsen, klesten.
Dank je wel Lyn en DH voor dit geweldige bezoek. We hebben ervan genoten!!!Back to earth. Look at the lovely goodies that came to me last week from Melanie. We made the tablerunners together I showed you in the last post. She had some leftovers and made a cute little mat for me in the same pattern as the tablerunner. Now take a good look at the little box she sent me and the charm pack that was inside. In reminded me of London somehow!
Thank you, lieve Melanie, for this lovely surprise!

Terug op aarde. Kijk eens naar al het moois dat Melanie mij heeft opgestuurd. Wij hebben samen de tablerunners gemaakt, die ik in de vorige post heb laten zien. Ze had nog wat restjes en heeft daarvan een schattig matje gemaakt. En kijk een naar het doosje dat erbij zat, waarin een zeer mooie charm pack zit. Op de een of andere manier herinnerde dit mij aan Londen.
Heel erg bedankt, lieve Melanie, voor deze mooie verrassing!
These are the blocks I made for Amanda, for the Euro Bee. I just love the combination of purple and blue!
Dit zijn de blokken die ik voor Amanda heb gemaakt, voor de Euro Bee. De combinatie paars blauw is zo mooi!


Last week I have not really done a lot. My arms and shoulders hurt and my neck is starting too. Not sure whether it is the writing behind the computer or sewing. I think it is the first one.
However, I was able to work on my Halloween quilt, which I hope to finish this week and on a present for a dear blogging friend, which I can not show until she has received it.

Vorige week heb ik niet echt veel kunnen doen. Mijn armen en schouders doen veel pijn en mijn nek begint helaas ook. Ik weet niet of het nu van het computeren komt, of van het naaien. Ik denk het eerste.
Ik heb echter wel aan mijn Halloween quilt kunnen werken, die ik deze week hopelijk af heb. Verder heb ik nog aan een cadeau voor een blogging vriendin gewerkt, dat ik pas kan laten zien, als zij het ontvangen heeft.The woods are full of fairies;
The sea is full of fish;
The trees are full of golden leaves;
Let's make an autumn wish!
-anom-

zondag 3 oktober 2010

Autumn


Melanie and I have been working on another tablerunner. This time we used a pattern designed by Monica from Happy Zombie. These projects are made with a turnover pack. Easy, fast and fun!
The pattern was for one tablerunner, but it was to big for our table. That is why I decided to make two smaller ones.

Melanie en ik hebben opnieuw een tablerunner gemaakt. Dit keer hebben we het patroon van Monica gebruikt van Happy Zombie. Deze projecten zijn met een pakje turnovers gemaakt. Snel, makkelijk en leuk om te doen!
Eigenlijk was het patroon voor één tablerunner bestemd, maar dan zou die te groot zijn geworden voor onze tafel. Daarom heb ik er twee van gemaakt.While I was looking in my stash for fabrics for the Virtual Euro Bee, I came across this lovely Halloween stash. It will be so much fun to work with this!

Terwijl ik tussen mijn lapjes aan het zoeken was voor de virtuele Euro Bee, ontdekte ik deze bundel. Wat zal het leuk zijn, om daarmee te werken. Een projectje heb ik al bedacht!I wanted to share the wrapping paper, one of my cousins, Noor, made for my father's birthday. Is there anything happier, then self made wrapping paper by your grandchild?

Kijk eens naar dit cadeaupapier, dat een nichtje Noor voor mijn vader's verjaardag heeft gemaakt. Wat is er leuker, dan een pakje in papier te krijgen, dat je kleinkind heeft gemaakt?Look at the lovely images I come across when taking my morning walks with Bibi. I just love those pictures of the fences. So creative and hardly to be seen if you don't look for them.

Moet je eens naar de schoonheid van de omgeving kijken, die ik tegenkom tijdens mijn ochtendwandelingen met Bibi. Vooral de foto's van de omheiningen bevallen me erg goed. Ze creatief en nauwelijks te zien, als je er niet op let.This week I found this spider web early one morning in our garden. The loveliness of autumn!
Deze week vond ik op een ochtend deze spinnenweb in onze tuin. De schoonheid van het najaar!
"Realize that now, in this moment of time, you are creating.
You are creating your next moment. That is what's real."

- Sara Paddison

back to top