woensdag 31 maart 2010

Roundabout Schnibbles


I finished the Roundabout Schnibbles top just in time for the Schnibbles parade at Sherri's and Sinta's blog. Please have a look there to see all the other Schnibbles made with this pattern.
It was lots of fun once again, to make one of Miss Rosie's quilts. She does such a wonderful job in describing how to make it. If you haven't made one yet, you should really try once!

For this Schnibbles I used the range Love U by Deb Strain for moda. If you look here, you will see that the colors are much better than shown here. The weather was bad )o:


Ik ben net op tijd klaar met mijn Roundabout Schnibbles top om mee te kunnen doen met de Schnibbles parade op Sherri's en Sinta's blog. Neem daar eens een kijkje, om te zien wat anderen met dit patroon gedaan hebben. Het was opnieuw er leuk een patroon van Miss Rosie te maken! Haar beschrijvingen zijn er duidelijk en iedere keer is het resultaat weer verrassend. Je zou het echt eens moeten proberen!

Voor deze Schnibbles heb ik stofjes van Love U van Deb Strain voor moda gebruikt. Wanneer je hier een kijkje neemt, zul je zien dat de kleuren nog mooier zijn. Het weer was slecht, toen ik de foto's nam )o:


Here is a close up.

Hier een detailfoto.


Now, I was wondering which of the two fabrics I should used for the binding. I think it should be the right one, because the pink is too bright.

Welk stofje zal ik voor de omranding gebruiken? Ik denk dat ik voor de rechter ga, want de roze is toch wat te fel."We must combine the toughness of the serpent with the softness of the dove, a tough mind and a tender heart."

- Martin Luther King, Jr.

zondag 28 maart 2010

Smaller projects

Hello everyone! In my last post I showed you the first two blocks of paper piecing, that Jutta taught me. The first block was made of one piece, the second of three and the third of seven! When I asked my family what the third block was, they didn't even recognize a daffodil. Once I told them, they did see it. The third block was quite a challenge! I used the wrong thread, so when I took away the paper, the thread broke at certain parts. So now I know which thread to never use again for this kind of work. I think I do still want to quilt around the tree, bunny rabbit and daffodil.
I hope to make a new paper piecing project with you again soon, dear Jutta!
Please go over to Jutta's blog and have a look at her stunning result!

Hallo allemaal! In mijn laatste post heb ik jullie de eerst twee blokken van paper piecing laten zien. Jutta heeft mij deze techniek geleerd. Het eerst blok bestond uit een deel, het tweede uit drie en de laatste uit maar liefs zeven. Dit was een hele uitdaging voor mij, vooral ook omdat de draad kapot ging, toen ik het papier verwijderde. Nu weet ik ook welk garen ik niet meer moet gebruiken. Ik denk dat ik nog om de boom, het konijntje en de narcis quilt, om het geheel hopelijk nog mooier te maken.
Ik hoop dat we snel weer een paper piecing project samen zullen maken, lieve Jutta!
Ga ook even bij Jutta langs om te zien hoe haar wallhanging eruit ziet!


A detail of the daffodil

Een detailfoto van de narcis.A while back I made another sewing mat. This time for Jackie, my first blogging friend. We started blogging around the same time. Jackie is a very talented quilter, knitter, cross stitcher and more who has only been doing this for a two years or so, even though it looks likes she has done it for ages! You are a big inspiration to me Jackie!

Een tijdje geleden heb ik opnieuw een naaimachinemat gemaakt. Dit keer voor Jackie, mijn eerste blogvriendin. Wij zijn rond dezelfde tijd met bloggen begonnen. Jackie kan erg goed quilten, breien en kruissteek werkjes maken. Ze doet dit pas sinds twee jaar of zo, maar het lijkt wel alsof ze het al een eeuwigheid doet. Je bent een enorme inspiratiebron voor mij, Jackie!And here are some more pictures of Heerlen. I must tell you, since I have been looking at Heerlen with different eyes, I discover all kinds of beautiful places that I come across very often, but never really noticed. I love looking at trees without leaves. The branch patterns are often so symetrical.

En hier nog een paar foto's van Heerlen. Sinds ik Heerlen met andere ogen bekijk, kom ik veel mooie dingen tegen, die ik voorheen eigenlijk niet zag. Ik vind het heerlijk om naar kale bomen te kijken. De takken zijn vaak zo symmetrisch.

The reason I never really noticed this renovated building is because it lies between more modern buildings.

Dit gebouw is me eigenlijk nooit opgevallen, omdat het tussen modernere woningen ligt.


This entrance I have noticed very often. I love the lamp built into it. To me it is Jugendstil style.

De ingang van dit gebouw is me vaker opgevallen. Ik vind het zo mooi, hoe de lamp in het geheel is ingebouwd. Voor mij is het een soort Jugendstil.


And here another lovely building that has been renovated. I don't think the woman who lives in it likes me, because she almost drove me off the side walk once, when I was taking a walk with Bibi.

En hier nog een mooi gebouw dat gerenoveerd is. Ik denk niet dat de mevrouw die er woont, mij aardig vindt, want ze heeft mij ooit eens bijna van de stoep gereden toen ik er met Bibi liep. Maar goed, daar kan het huisje niets aan doen.


Thanks to visiting Melanie's blog, who shows wonderful pictures of the places she goes to, I was inspired to look at Heerlen with different eyes! Thank you so much, Melanie, for helping me see Heerlen like this!

Door Melanie's blog, die regelmatig heel mooie foto's laat zien van plaatsen waar ze is geweest, werd ik geïnspireerd Heerlen met andere ogen te bekijken! Heel erg bedankt, Melanie, om mij Heerlen met nieuwe ogen te laten bekijken!


"Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness."

- Seneca

zondag 21 maart 2010

This and that and more

This week I finished my Spring tablerunner. Melanie made the pattern for these lovely tulips. I think it is very pretty and gives me a nice Spring and Easter feeling.

Deze week heb ik mijn voorjaars tablerunner afgemaakt. Melanie heeft het patroon gemaakt. I vind het zelf erg mooi. Het geeft me een echt voorjaarsgevoel!


This is a picture of the back. I must say, I am quite satisfied with my quilting skills. I think it is the first time I did it this way.

Deze foto laat de achterkant zien. Ik ben best tevreden met het quilten. Volgens mij heb ik het voor het eerst zo gedaan.


I finished my 5th block for the Pennsylvania Dutch. I did quite some wrong cutting for this one and forgot to cut pieces. But it turned out nicely in the end. Seven more blocks to go. They are fun to make, because they are quite easy and the directions are very good.

Mijn 5e blok voor Pennsylvania Dutch is nu ook af. Dit blok ging gepaard met heel wat fout snijden en te weinig snijden. Maar, uiteindelijk is het toch goed gelukt.


This is my finished Sunday Best Schnibbles. Now that I finished it, I really like it after all. The borders give a good touch to this quilt.

Hier is mijn Sunday Best Schnibbles. In eerste instantie was ik er niet zo blij mee, maar nu dat hij af is, vind ik hem toch erg mooi geworden. De omranding geeft het een goed geheel.


This is the second block of the Jelly Roll Sampler. I just love it! It gives me such a happy feeling, those colors.
Now, there is a nice story to this challenge. I told my dear friend Jutta, to join this challenge, since it is so much fun to do and the blocks are made fast. One every two weeks is certainly not trouble. This week, Jutta emailed me, telling me she would join, if I would let her teach me paper piecing. First I hesitated, since I am in to so much, but when she said we would make three blocks for an Easter wallhanging, how could I resist.
So now, Jutta already made her two JRS blocks and I ...

Dit is mijn tweede blok voor de Jelly Roll Sampler. Ik vind hem erg mooi. De kleuren geven mij zo een fijn gevoel. Echt voorjaar!
Nu zit er een verhaal achter deze challenge. Ik had mijn lieve vriendin Jutta uit Berlijn al een paar keer gezegd om mee te doen, aangezien de blokken heel leuk zijn om te maken en het gaat ook snel. Een blok in twee weken is erg goed te doen. Deze week mailde Jutta mij terug om te zeggen dat ze meedoet, als zij mij paper piecing mocht leren. Daar moest ik even over nadenken, omdat ik al met zoveel bezig ben. Maar hoe kon ik nu nee zeggen, toen ze vertelde dat we een wallhanging voor Pasen zouden gaan maken?
Jutta heeft haar twee JRS blokken gemaakt en ik ...


made my first two paper piecing blocks. Jutta did a great job, explaining me how to make the blocks. She added many pictures to it, so it was fun to make. The first block was a piece of cake but the second block was more difficult.
Now I will have to do some 'pimping'. Go to Jutta's blocks. She did a wonderful job!!!
Thank you, precious Jutta, for teaching me to paper piece like this in such a fun way!

heb de twee eerste blokken voor de wallhanging gemaakt. Jutta heeft heel goede uitleg geven en daarbij ook foto's gemaakt. Het was erg leuk, om deze blokken te maken. Ik moet me wel erg concentreren anders gaat het fout. Nog een blok te gaan.
Nu moet ik deze blokken nog wel versieren. Ga eens naar Jutta's blog om te zien wat zij ermee gedaan heeft. Prachtig!


And look what I got in the post this week. Micki's handmade card. Istn't it just beautiful. Look at the envelope and the way it is closed with a ribbon! Micki has discovered one more of her talents.
Thank you very much, my dear friend Micki, for this wonderful suprise!!!

Ik kijk eens wat ik deze week van Micki heb gekregen. Is de kaart niet prachtig!


On Saturday we went to Amsterdam to visit Laura. So this time I will not show you pictures of Heerlen, but of the place where Laura lives. These pictures do not give you the traditional look of Amsterdam. It is a few kilometers from the center.
This is the building in which Laura has her studio. She lives on the inside of the building.

Zaterdag hebben we Laura in Amsterdam bezocht. Dus dit keer zal ik jullie foto's laten zien van de omgeving waar Laura woont. Het zijn niet de traditionele foto's van Amsterdam. Het centrum ligt hier een paar kilometer vandaan.
Dit is het gebouw waarin Laura woont. Zij woont aan de binnenkant.


This is her post box ... (maybe you can send her a card? She loves international post!)

Dit is haar brievenbus ... (misschien kun je haar een kaart sturen. Ze vindt het erg leuk, post te ontvangen!)


These are the numbers of the studio's she shares her hall with...

Dit zijn de nummers van de studio's in 'haar' gang...


this is her inside door...

dit is de binnenkant van haar deur ...


She didn't allow me to take pictures of her room, so I will now show you a bit of the surrounding.
Here we go for a walk. Isn't it lovely to see father and daughter chatting together. Look at their identical steps and the way they hold their left foot. Unbelievable!

Ik mocht geen foto's van haar kamer op mijn blog zetten, dus zal ik jullie een beetje van de omgeving laten zien.
Hier zijn we aan de wandel. Het is heerlijk om vader en dochter zo samen te zien. Moet je eens zien hoe ze identiek lopen en hun linker voet hetzelfde houden. Ongelofelijk.An older building. I love the lines in the windows and the door.

Een wat ouder gebouw. Ik vond de lijnen van de ramen en de deur erg mooi.


She lives along a gracht ...

Ze woont langs een gracht ...


near a park. You can see that nature needs more sun.

dicht bij een park. Je ziet dat de natuur echt zon en warmte nodig heeft!


"Difficulties strengthen the mind, as well as labor does the body."

- Seneca


(This saying goes well to my new experience with paper piecing!)


zondag 14 maart 2010

I have been working on the blocks of the two baby quilts for a twin. They are lots of fun to make and the colors and designs make me very happy. One of the quilts will have a light pink sashing, the other a darker one.
Now, our neighbors had a twin too last week. I want to make those two darling little girls a quilt too. Why is everyone having twins? Twice as much work.

Deze week heb ik aan de blokken gewerkt voor de baby quilts die ik voor een tweeling aan het maken ben. De kleuren en motieven maken me helemaal blij. In eesn quilt zal ik de licht roze gebruiken voor de sashing, in de andere de wat donkere.A while ago I joined the Virtual Euro Quilting Bee. Here are the blocks for the first member of the bee. She sent us the materials and gave directions what design she wanted and how big the blocks should be. We only had to make one, but because there was so much fabric, I made her another one.

Een tijdje geleden ben ik lid geworden van de Virtual Euro Quilting Bee. Hier zijn mijn blokken voor de eerste mevrouw. Zij heeft ons de materialen toegestuurd en aangegeven wat ze in haar blok wil hebben en hoe groot ze moeten zijn. Omdat ze zoveel stof had meegegeven, heb ik een tweede voor haar gemaakt.


This patterns was taken from the first block of the Pinwheel Party.

Dit patroon is van het eerste blok van de Pinwheel Party.Quite a while back, I received these blocks from Lyn for the Make Do Memories Miniature Quilt Challenge. I have long been thinking about how to use these hexagon blocks. I have now finally decided how I will use them in a quilt. For me the thinking often takes longer than the actual making. Yet, I do think the making will take lots of time too this time. I am really looking forward to it. New techniques for me!

Een hele tijd geleden heb ik mij aangemeld voor de Make Do Memories Miniature Quilt Challenge, van Lyn. Het heeft me heel wat tijd gekost om te bedenken hoe ik deze hexagoon blokken zou gebruiken. Vandaag ben ik er eindelijk achter gekomen, wat ik ermee zal doen. Nu krijg ik echt zin om te beginnen!At the moment, these two tools are my favorites. I am not sure what the bottom one is called. I can draw lines with them on fabric, marking it through a 'ditch' in the fabric and then sewing along it. Nothing to be seen afterwards and very easy. Since I mainly quilt straight lines, this is a perfect tool!
Then next to it is my waterproof micron oo5 ink pen. It is perfect to draw stitchery lines. Even if you stitch with just one thread, you can see nothing of the line afterwards. I got it here.

Momenteel heb ik twee dingen die ik het liefst gebruik. Ik weet niet hoe het onderste apparaatje heet. Je gebruikt het om lijnen mee te trekken op stof. Het laat dan een dunne gleuf achter, die je dan op de naaimachine quilt. Voor mij is dit erg handig, omdat ik vooral rechte lijnen maken.
Het tweede is een pen, de waterdichte micron oo5 inkt pen. Deze is perfect voor stitchery lijnen. Zelfs wanneer je maar met een draadje stitcht, zie je de lijn daarna niet meer. Hier heb ik het gekocht.Now, I hope to show you some pictures of Heerlen on each post I make on Sundays. Here is another door in a street I would love to live in but Ger definitely does not. I love the straightness of this door and its color.

Ik hoop iedere zondag een paar foto's van Heerlen te laten zien. Hier is nog eens een deur van een huis in een straat waar ik erg graag zou willen wonen. Ger absoluut niet. Wat ik zo mooi vind aan deze deur zijn de rechte lijnen en het donkere groen.This is a chappel I often come across on my walk with Bibi. It was taken on Monday, when we had some more snow.

Ik kom heel vaak langs deze kapel tijdens mijn ochtendwandeling met Bibi. Het ligt bij de vroedvrouwen school, die omgebouwd is in appartementen. Eindelijk hebben ze in Heerlen eens iets moois laten staan en 'hergebruikt'. De foto is op maandag gemaakt en zoals je ziet lag er weer sneeuw.


If you look closely on this picture, you can see the industry of DSM (Chemelot), which is about 20 km away from where I took the picture. It was a very clear day. I love the way the sun shines on the smoke.

Als je goed kijkt, kun je de rookpluimen van DSM (Chemelot) zien, wat ongeveer 20 km ligt vanwaar ik de foto heb genomen. Het was een heldere dag. De zon schijnt precies op de rookpluimen.


A closer view with the camera.

Een iets groter beeld.


"An honest heart possesses a kingdom."

- Seneca


zondag 7 maart 2010

This and that and Heerlen

This week I joined the Jelly Roll Sampler Quilt I told you about in my last post. It was lots of fun to make this block and for the first time I have cut into a jelly roll. It wasn't that bad.
Look here to see more results.

Deze week ben ik begonnen met de Jelly Roll Sampler Quilt. Erg leuk om te doen. Het is de eerste keer dat ik in een jelly roll gesneden heb. Het viel gelukkig mee.
Klik hier voor meer resultaten.Quite a few of you asked me about the Jelly Roll Ruler. This ruler had the clear width of a jelly roll, honey bun and half a cake layer. So you don't have to search for the inches. It is clearly marked on the ruler. Very easy. I loved to use it for my jelly roll and it will be easy to work with it on my cake layers! You can get it here.

Een paar mensen hebben mij naar de Jelly Roll Ruler gevraagd. Deze liniaal geeft duidelijk de breedte aan van een jelly roll, honey bun en de helft van een cake layer. Zo hoef je nooit op zoek te gaan. Heel handig en heel duidelijk. Hier kun je het krijgen.I made these blocks for Quilts For Hearts, that Robyn mentioned on her blog . If I have more time, I will make some more.

Deze twee blokken heb ik voor Quilts For Hearts gemaakt. Robyn had dit op haar blog staan. Wanneer ik weer eens tijd heb, zal ik er zeker nog een paar maken.


I made three more pillowcases for the project I described here. I decided to make some more, because the shipping costs have become even higher since this year. It is worth more to send 8 pillowcases for the money, than only 5. And that way I hope to make 3 more children happy!

Ik heb nog 3 kussenslopen gemaakt voor het project dat ik hier heb omschreven. Ik heb er nog een paar bijgemaakt omdat de verzendkosten buiten Europa weer eens aardig gestegen zijn. Zo kan ik hopelijk nog eens 3 kinderen blij maken.On Friday Jos came over to fetch the first 'international' Dromenquilt (O: I called it 'wereldreis' - world trip and on the little card I mentioned where all the blocks came from.

Op vrijdag is Jos de 'internationale' Dromenquilt komen halen (O: Ik heb de quilt 'wereldreis' genoemd en op het kaartje staat waar alle blokken vandaan komen.Each morning Bibi and I take our early morning walk (O: It's so good to have her, because alone I don't think I would do it.

Iedere ochtend neemt Bibi mij mee voor de ochtendwandeling (O: Zonder haar zou ik nooit iedere ochtend gaan wandelen.I have lived in Heerlen since 1978. It has never been my favorite city to live in. Lots of problems here and many characteristical old buildings have been broken down.
But, now I have decided to look at Heerlen in a different way. To see the beautiful side of it.
This week I came across these trees when Bibi and I took our walk. Look at all the mistletoe!

Sinds 1978 woon ik in Heerlen. Het is nooit mijn stad geworden. Veel problemen en veel mooie oude gebouwen worden afgebroken.
Ik heb besloten om Heerlen eens met andere ogen te gaan bekijken. Kijk eens naar de bomen die ik tegenkwam tijdens een van mijn wandelingen. De maretak groeit heel veel hier.If you look closely or click on the picture, you can see a sheep standing next to a tree that broke down during the storm last Sunday. It was also filled with mistletoe.

Als je goed kijkt, of op de foto klikt, kun je een schaap zien naast een omgewaaide fruitboom. De boom, die volgegroeid was met maretak, is tijdens de storm van afgelopen zondag omgewaaid.During my walks, I regularly come across old homes. Look at the lovely doors.

Tijdens mijn wandelingen kom ik regelmatig langs oude woningen. Kijk eens naar de prachtige deuren.

Look at the glass around the door.

Hier is de deur omringd door glas-en-lood.


Laura was finally home again, after 4 weeks. Look who else is happy (O: As soon as Laura sits down somewhere, Bibi joins her. They have had this ever since we had Bibi as a pup. Laura used to 'use' her as a pillow when she was reading. Bibi only does this with Laura!

Na vier weken is Laura eindelijk weer thuis. Kijk eens wie er nog meer blij was (O: Zodra Laura ergens een lekker plekje gevonden heeft, gaat Bibi bij haar zitten. Dit doen ze al sinds wij Bibi als pup hebben. Vroeger gebruikte Laura Bibi als kussen terwijl ze aan het lezen was. Bibi doet dit allemaal alleen met Laura!


"You cannot raise a man up by calling him down."

- William Boetcker

back to top